Yksityissektori

Yhteyshenkilö:

Tuemme yksityissektorin toimijoita sekä strategisiin kysymyksiin kuten kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvissä haasteissa että operatiivisessa kehittämisessä. 

Palvelutarjontamme kattaa strategiaprosessien läpiviennin ja faktapohjaisen analyysituen liittyen kasvu- ja markkinoilletulostrategioihin, markkinaselvitykset sekä liiketoimintakonseptien ja -mallien kehittämisen tuen. Teemme myös operatiiviseen toimintaan liittyvän kehittämisen kuten kannattavuuden tai asiakaskokemuksen parantamiseen liittyviä kehitysprojekteja.

Tyypillinen asiakkaamme on merkittävä palveluntuottaja tai alan ulkopuolinen toimija, jolla on liiketoimintaa sektorilla. Myös alalle tuloa harkitsevat suomalaiset tai kansainväliset yritykset ovat asiakkaitamme.

Kilpailukykymme ydin NHG:llä on perusteellisen toimialatuntemuksen yhdistäminen vankkaan johdon konsultoinnin osaamiseen. Valitsemme projektitiimeihin aina parhaan yhdistelmän kokemusta, konsultointiosaamista ja toimialatuntemusta.

Yhteyshenkilö:

Petri Heikkilä

Liiketoimintajohtaja, Strategia ja yksityissektori
petri.heikkila@nhg.fi

Johtava palveluntarjoaja halusi päivittää strategiansa vahvistaakseen kilpailykykyään ja hakeakseen voimakasta kasvua. NHG tuki yrityksen strategiaprosessin läpivientiä ja faktapohjan rakentamista. Työn fokus oli liiketoimintayksiköiden strategisten valintojen löytämisessä ja konkreettisten liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa.

NHG koosti tilannekuvan, toi strategian työstämiseksi raamin ja sparrasi yrityksen johtoryhmää liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa. Strategiaprosessi eteni työpajatyöskentelynä usean iteraatiokierroksen ajan. Strategiaprosessissa keskityttiin oikeiden painopisteiden löytämiseen sekä toimenpide– ja investointisuunnitelman hahmottamiseen.

Selvityksen tuloksena yrityksen johtoryhmä ja yhtiön omistava pääomasijoittaja saivat perusteellisen viiden vuoden liiketoimintasuunnitelman sekä askelmerkit suunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan.

Toimeksiantaja oli Pohjoismaissa toimiva rakennusalan konserni, jolle Suomen terveyden- ja sosiaalihuollon sektori on merkittävä liiketoimintasegmentti. Autoimme asiakasta ymmärtämään Sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia toimialaan ja ennakoimaan uudistuksen vaikutusta sille relevanteissa rakennusalan segmenteissä.

NHG analysoi terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden rakentamismarkkinaa Suomessa ja muodosti segmenttikohtaisen kuvan markkinan koosta, kilpailutilanteesta, dynamiikasta ja keskeisistä muutosajureista. Kattavan tilastoanalyysin ja asiantuntijahaastattelujen perusteella luotiin ennuste markkinan kehityksestä.

Projektissa asiakkaalle muodostettiin faktapohjainen kuva terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden rakentamisen markkinoiden kehityksestä ja Sote-muutoksen vaikutuksesta. Niiden perusteella asiakas pystyi ennakoimaan tulevia muutoksia ja priorisoimaan tulevia kehityshankkeitaan.

Kotimainen pörssiyhtiö harkitsi laajentumista terveydenhuoltoon perinteisen toimintansa rinnalle. Laadimme asiakkaalle strategian Smart Health -liiketoiminnalle ja tunnistimme asiakkaan edellytykset päästä mukaan markkinalle.

Projektin fokusalueet valittiin työpajoissa yhdessä asiakkaan kanssa NHG:n tekemien analyysien pohjalta. Houkuttelevimmista mahdollisuuksista kuvattiin tarkemmin eri keinoja päästä markkinalle. Projektin aikana haastateltiin toimialan kansainvälisiä asiantuntijoita sekä perehdyttiin teknologian aiheuttamiin murroksiin markkinalla.

Asiakkaan johdolle syntyi syvällinen ymmärrys markkinasta, sen keskeisimmistä muutoksista ja mahdollisuuksista sekä asiakkaan mahdollisista keinoista päästä mukaan markkinaan. Työn ansiosta asiakkaan johto sai luotettavat perusteet tuleville investointipäätöksille.