Sijoittajat

Yhteyshenkilö:

Autamme sijoittajia tekemään parempia päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Neuvonantomme perustuu syvälliseen toimiala- ja transaktio-osaamiseen sekä analyyttiseen lähestymistapaan.

Asiakkaitamme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle sijoittavat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoittajat, kiinteistösijoittajat ja institutionaaliset sijoittajat. Toimimme asiakkaidemme luotettuna kumppanina toimialaa koskevissa sijoituspäätöksissä. Tuomme päätöksenteon tueksi kaiken relevantin tiedon – olipa kyse toimialan yrityskaupasta tai kiinteistösijoituksesta.

NHG yhdistää perusteellisen Sote-toimialan asiantuntemuksen vankkaan ja analyyttiseen johdon konsultoinnin ja yrityskauppaprosessien osaamiseen. Olemme olleet mukana kaikissa viime vuosien suurimmissa toimialan yrityskaupoissa tekemässä joko ostajan tai myyjän puolella due diligence -selvitystä.

Yhteyshenkilö:

Vesa Komssi

Varatoimitusjohtaja
vesa.komssi@nhg.fi / 050 3317 978

NHG tuki merkittävää kansainvälistä pääomasijoittajaa laatimalla ostokohteena olleesta Suomen johtavasta palveluntuottajasta commercial due diligence -arvioinnin sisältäen kattavan segmenttikohtaisen arvion Suomen sote-sektorista ja Sote-uudistuksen vaikutuksista toimialaan.

NHG analysoi kohteen liikevaihto- ja kannattavuuspotentiaalia tekemällä perusteellisen markkinaselvityksen yrityksen päämarkkina-alueilta Suomesta. Selvitys sisälsi segmenttikohtaisen markkinan koon, rakenteen, dynamiikan, kasvuajurien, trendien ja kilpailutilanteen analyysin sekä niiden pohjalta mallinnetun kasvuennusteen. Lisäksi projektissa tunnistettiin mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia luoda lisäarvoa.

Projektissa selvitettiin syvällisesti Sote-uudistuksen vaikutuksia toimialaan Suomessa. Osana selvitystä tuotettiin alueellinen kapitaatiolaskenta perustuen kuntakohtaisiin Sote-keskusten toimintamenoihin.

Johtava pohjoismainen palveluntuottaja suunnitteli terveysliiketoimintojensa divestointia ja keskittymistä ydinliiketoimintaansa. Erityishaasteena oli valmisteilla oleva Sote-uudistus, joka lisäsi epävarmuutta yrityksen avainmarkkinoiden kasvunäkymiin. NHG toteutti asiakkalle Commercial Vendor Due Diligence -selvityksen yhtiön terveysliiketoiminnan markkinoista ja kasvusuunnitelmasta.

NHG tuotti yksityiskohtaisen markkinaselvityksen divestoitavan liiketoiminnan markkinoiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä validoi yrityksen kasvusuunnitelmaa. NHG arvioifaktapohjaisella lähestymistavalla markkinoiden kehitysnäkymät tilanteessa, jossa Sote-uudistus toteutuu sekä tilanteessa, jossa uudistus ei toteudu.

Selvityksen tuloksena asiakas ja investointipankki saivat perusteellisen raportin, joka auttoi luomaan selkeän ja perustellun kuvan yrityksen markkinoista, tulevaisuudennäkymistä ja kasvusuunnitelmasta. Raportti tuki osaltaan yrityksen menestyksellistä myyntiä uudelle omistajalle suunnitellussa aikataulussa.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close