Ikääntyneiden palvelut

Yhteyshenkilö:

Tuemme yksilön arvokasta ikääntymistä rakentamalla asiakkaidemme kanssa vaikuttavampia toimintamalleja ja kilpailukykyistä palvelutuotantoa.

Autamme asiakkaitamme luomalla henkilökohtaisen budjetoinnin malleja ja vaikuttavuusperusteisia hinnoittelumalleja. Olemme alan edelläkävijä palvelurakenteen uudistamisessa ja keskitettyjen neuvonta- ja asiakasohjausmallien luomisessa.

Asiakasohjauksella varmistetaan, että oikeat asiakkaat saavat tarpeisiinsa sopivaa tukea oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Ikäihmisten toimintakykyä voi parhaiten ylläpitää panostamalla kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin toimintamalleihin. Hyvä hoitoketju puolestaan sujuvoittaa asiakkaiden siirtymiä eri hoitopaikkojen välillä ja ratkaisee asiakkaan ongelman oikeassa vaiheessa hoitoketjua.

Yhteyshenkilö:

Mikko Ikivuo

Johtaja
mikko.ikivuo@nhg.fi / 050 367 6277

Projektin tavoitteena oli laatia ulkopuolisen asiantuntijan näkemys kaupungin vanhuspalveluiden rakenteen ja palveluverkon visiosta, nykyisten toimintamallien kehittämistarpeista ja uusista palvelu- ja toimintamalleista tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Projektissa haastateltiin vanhuspalveluiden avainhenkilöitä, kerättiin ja analysoitiin olemassa olevia tilastoja ja muita tietoaineistoja sekä järjestettiin työpajoja vanhuspalveluiden avainhenkilöiden ja johdon kanssa.

Projektin lopputuloksena syntyi vuosille 2015–2025 vanhuspalveluiden strategia, joka sisälsi tulevaisuuden palvelurakenteen ja palveluverkon vision sekä suositukset nykyisten toimintamallien kehittämiseksi. Osana strategiaa luotiin näkemys tulevaisuuden palvelu- ja toimintamalleista, joilla tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan nostaa.

Tutkimusprojektissa kehitettiin ennakoivan analytiikan algoritmi, joka ennustaa kotihoidon asiakkaiden siirtymisen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 6-12 kk etukäteen.

Algoritmi hyödyntää RAI-järjestelmän mittareita, jotka kuvaavat kotihoidon asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa. Sadoista yksittäisistä RAI-muuttujista tunnistettiin koneoppimisen menetelmillä ne muuttujat, jotka yhdessä ennustavat parhaiten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä.

Algoritmi todettiin tarkaksi* ja se integroitiin osaksi RAI-järjestelmää. Algoritmin tuottama tieto auttaa kotihoitoa suunnittelemaan ja kohdentamaan palveluita niitä eniten tarvitseville. Kohdennetuilla palveluilla on mahdollista auttaa ikäihmisiä asumaan kotona turvallisesti pidempään ja pitää heidät kotihoidon piirissä.

Linkki RAIsoft-uutiseen

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close