Uratarinat

 

Sonja Korhonen, konsultti

Kun Sonja Korhonen aloitti Nordic Healthcare Groupilla analyytikkona keväällä 2019, hän vielä viimeisteli maisterivaiheen taloustieteen opintojaan Aalto-yliopistossa. Työhaastatteluun Sonja päätyi sattuman kautta, mutta viimeistään haastattelussa hän tajusi, että sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointi ja NHG yrityksenä todella kiinnostivat.

“Sosiaali- ja terveydenhuolto on kenttänä hyvin monipuolinen ja projekteissa ratkaistavat haasteet ovat ajankohtaisia – alaan kuuluu monta eri palvelua ja ulottuvuutta”, kertoo Sonja ja nostaa esiin, miksi juuri sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointi herätti kiinnostuksen.

Konsultin työtä hän oli päässyt kokeilemaan jo ennen NHG:tä, ja kokee että se on monipuolista ja varsinkin uran alkuvaiheessa pääsee oppimaan ja kehittämään itseään nopeasti. Siksi konsultin ura tuntui hänestä mielenkiintoiselta ja luonnolliselta valinnalta. Sosiaali- ja terveydenhuollosta ei Sonjalla sen sijaan ollut kokemusta lainkaan. Hän painottaa kuitenkin, että tämä ei missään vaiheessa ole ollut ongelma. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon aiemmasta tuntemuksesta on hyötyä, NHG:llä on paljon asiantuntevaa porukkaa, jotka mielellään auttavat ja opettavat. Sonja kokeekin edelleen oppivansa uutta melkein päivittäin.

“Liioittelematta pystyn sanomaan että kaikilta, joiden kanssa olen tehnyt töitä, olen myös oppinut jotain”, Sonja paljastaa.

Projektit, joiden parissa Sonja työskentelee, vaihtelevat hyvin paljon. Hän kuitenkin kokee, että työaika pääosin painottuu kolmeen eri osa-alueeseen: kvantitatiiviseen data-analyysiin, laadulliseen analyysiin ja muuhun työhön, johon hän listaa muun muassa asiakastyöskentelyn ja NHG:n sisäisen kehityksen. Sonja on päässyt mukaan niin terveys- kuin sosiaalipuolen projekteihin, ja näihin on kuulunut esimerkiksi palveluverkkoselvityksiä, kilpailutusten suunnitteluiden tukemista, strategiaprojekteja ja tutkimuspuolen projekteja.

“Mielenkiintoisin projekti oli se, kun pääsin lähelle sosiaalihuollon palvelun loppuasiakasrajapintaa. Pääsin näkemään, kenelle oikeasti tätä työtä tehdään”, hän toteaa. “Myös sellaiset projektit, joissa pääsee luomaan jotain uutta tyhjästä, ovat kiinnostavia, esimerkiksi yhdessä projektissa arvioimme keuhkosyöpäpotilaiden hoidon kustannuksia, ja lopputuloksena oli konkreettinen euromäärä.”

Sonja kuvailee NHG:n työyhteisöä innostuneeksi, motivoituneeksi, asiantuntevaksi ja hauskaksi. NHG:llä on mahdollista oman kiinnostuksen mukaan vaikuttaa, mihin projekteihin pääsee osallistumaan. Lisäksi työntekijöille annetaan vastuuta ja hyvät mahdollisuudet kehittää itseään.

“Jo analyytikosta lähtien kannustetaan tuomaan omia ideoita esille”, jo nyttemmin konsultiksi edennyt Sonja kertoo.

NHG:llä muistetaan myös ottaa rennosti, ja erityisesti etäaikana oman ajan ja palautumisen tärkeyttä on korostettu. Siksi erilaiset tapahtumat ja tempaukset ovatkin tärkeä osa NHG:tä. Sonjan hauskin muisto on vappusitseiltä, joihin hän osallistui noin kuukauden NHG:llä työskentelyn jälkeen. Vappusitsit muistuttivat opiskeluaikojen sitsejä ja antoivat hyvän mahdollisuuden tutustua kollegoihin rennossa ilmapiirissä. Sonjaa työssä motivoikin juuri ympärillä oleva tiimi ja ihmiset, mutta myös työn merkityksellisyys on hyvin tärkeää.

“NHG:llä on helppo löytää työhön merkityksellisyyttä – on usein helppo tajuta miksi me tätä teemme”, Sonja toteaa. 

 

 

Emmi Peltonen, konsultti

“NHG:llä pääsin yhdistämään opiskeluaikana alkaneen kiinnostukseni konsultointiin ja tutkimustyöhön itselleni merkityksellisellä toimialalla”, Nordic Healthcare Groupilla konsulttina ja tuotepäällikkönä työskentelevä Emmi Peltonen kertoo valinnastaan aikanaan hakea NHG:lle töihin.

Aloittaessaan NHG:llä analyytikkona vuonna 2017, Emmi toimi konsultointiprojektien lisäksi analyytikkona vertaiskehittämisen puolella. Vuotta myöhemmin informaatioverkostojen diplomityön valmistuttua Emmi kiinnostui NHG:n tutkimuspuolesta ja siirtyikin työskentelemään tutkimustiimiin keuhkosyöpää koskevan Real World Data -hankkeen pariin. Siitä asti Emmi on työskennellyt erilaisten tutkimushankkeiden parissa muun työn ohella.

“Olen aina ollut kiinnostunut monista asioista enkä NHG:llä aloittaessani osannut sanoa, haluanko tehdä liikkeenjohdon konsultointia, tutkimusta vai analytiikkaa”, Emmi kertoo. “Siksi on hienoa, että meillä on päässyt firman sisällä etsimään omaa paikkaansa, ja siihen on saanut myös tukea ja kannustusta.”

Nykyisin Emmin työssä painottuu erikoissairaanhoidon vertaiskehittäminen, johon hän pääsi mukaan jo uransa alkuaikoina. Ensiksi hän pääsi mukaan NHG:n synnytysten ja naistentautien vertaiskehittämisen pilottiin, jossa kiinnostus terveydenhuollon vertaiskehittämiseen syntyi. Pian Emmi pääsi myös mukaan kirurgian vertaiskehittämisen tiimiin, jossa hän työskentelee edelleen, nykyään tuotepäällikkönä. Vertaiskehittämistuotteissa vuosittaiset raportoinnit ovat iso kokonaisuus, ja ne ohjaavat paljon tuotetiimin työaikaa. Muutenkin tuotepuolella työskentely on luonteeltaan pitkäkestoista, ja siihen liittyy säännöllistä, vaihtuvasisältöistä raportointia ja pitkän aikavälin kehittämistä ja seurantaa. Tuotepäällikkönä Emmi oppii tuntemaan tuotteensa ja asiakkaansa hyvin, ja hän painottaa, että tämä tukee myös omaa kehittymistä.

“Tuotepäällikkönä olen päässyt kehittämään omaa, tiimini ja tuotteeni toimintaa pitkäjänteisesti samassa kontekstissa”, Emmi selventää. “Parasta on, kun olen saanut nuorena asiantuntijana vastuuta ja pystymme tiimin kanssa viemään edellisillä raportointikierroksella opittuja asioita ja saatuja ideoita seuraavaan raportointiin. Tämä hyödyttää niin asiakkaita kuin parantaa tiimin sisäistä työskentelyä.”

Emmille ikimuistoisin projekti NHG:llä on juuri päättyvä neurologian vertaiskehittämisen pilotti, jossa hän on ollut mukana projektin alusta alkaen: myyntivaiheesta pilotin kautta jatkuvan vertaiskehittämispalvelun käynnistämiseen. Pilotissa oli mukana neljä yliopistollista sairaalaa ja neljä keskussairaalaa, ja projektin tarkoituksena oli luoda asiakkaiden kanssa yhdessä pohja neurologian kansalliselle vertaiskehittämiselle. Yksi pilotin kohokohta oli aivoinfarktin hoidon alkuvaiheen viiveiden vertailu eri puolilla Suomea.

NHG:tä Emmi kuvailisi ketteräksi ja tasa-arvoiseksi. Asioihin saa, ja kuuluukin ottaa kantaa sisäisessä työskentelyssä, ja kehitysideoita otetaan mielellään vastaan ja niihin myös reagoidaan. Emmin mielestä parasta NHG:llä työskentelyssä on innostava työn sisältö ja se, että koko ajan oppii uutta niin asiakkailta kuin kollegoiltakin.

“Kyllä näitä asioita pohtii hyvin mielellään! Haaste on sanoa ei, kun tarjolla on niin paljon mielenkiintoisia tehtäviä”, Emmi naurahtaa.

Emmiä työssä innostaa se, miten omalla työllä voi auttaa isoa joukkoa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita saamaan vertailukelpoista tietoa ja kehittämään kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää yhdessä yli organisaatiorajojen. Lisäksi Emmiä kiehtoo ymmärtää analysoitavaa dataa perusteellisesti ja oppia hahmottamaan, mitkä erot analyyseissä johtuvat yksiköiden toimintamallien eroista ja mitkä taas aineistoon ja sen käsittelyyn liittyvistä tekijöistä.

Vaikka työt välillä seuraavat vapaa-ajalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää koskevien uutisten ja ajankohtaisohjelmien muodossa, Emmi pitää tärkeänä, että saa vapaa-ajallaan ajatuksensa myös töistään irti.

“Aivotyöstä palautuakseni minulle on tärkeää keskittyä vapaa-ajallani johonkin aivan muuhun asiaan, kuten uuden asian opetteluun, pelin pelaamiseen tai hyvän sarjan katsomiseen. Liikunta myös palauttaa esimerkiksi uintikurssin tai iltarastien muodossa”, Emmi kertoo.

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close