Nordic Healthcare Group Oy:n Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nordic Healthcare Group Oy, y-tunnus 2629495-9

Vattuniemenranta 2, 4. krs 00210 Helsinki

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Virpi Kronström +358 50 5911593

 

3 Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojavastaavana toimii Virpi Kronström, virpi.kronstrom@nhg.fi +358 50 5911593.

 

4 Rekisterin nimi

Nordic Healthcare Group Oy:n Asiakasrekisteri

 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään seminaariosallistujien ja asiakaspalauteen keräämiseen, myyntiin, asiakastapaamisiin tai muuhun asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja nhg.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme myös suostumuksen perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

 

6 Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoitetietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

 

7 Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Nordic Healthcare Group Oy:öön. Keräämme tietoja tapaamisten kirjaamisen tai sopimuksen teon yhteydessä. Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi nhg.fi sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle  markkinointitarkoituksiin.

 

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Nordic Healthcare Group Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Nordic Healthcare Group Oy, Vattuniemenranta 2, 4. krs 00210 Helsinki.

 

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018. Tietosuojaseloste on päivitetty 3.3.2020.

 

Nordic Healthcare Group Oy:n  tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nordic Healthcare Group Oy, y-tunnus 2629495-9

Vattuniemenranta 2, 4. krs 00210 Helsinki

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Virpi Kronström +358 50 5911593

 

3 Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojavastaavana toimii Virpi Kronström, virpi.kronstrom@nhg.fi +358 50 5911593.

 

4 Rekisterin nimi Nordic Healthcare Group Oy projektien haastattelu- ja työpajatiedot sisältävä rekisteri

 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään projekteissa tehtyjen haastattelujen ja työpajatietojen tallentamiseen.

Käsittelyperusteemme on asiakkaan ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano.

 

6 Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoitetietoja, videomateriaaleja ja haastatteluja Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

7 Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Nordic Healthcare Group Oy:öön. Keräämme tietoja projektien toteutuksen yhteydessä ja vain asiakkaan suostumuksella.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle

 

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme tietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Nordic Healthcare Group Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Projektien tietojen sälytämme projektien päättymisen jälkeen sopimuksessa sovitun ajan, jonka jälkeen materiaalit poistetaan.

 

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Nordic Healthcare Group Oy, Vattuniemenranta 2, 4. krs 00210 Helsinki.

 

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018. Tietosuojaseloste on päivitetty 3.3.2020.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close