Näin käsittelemme henkilötietoja rekrytoinnissa

1 Rekisterinpitäjä

Nordic Healthcare Group Oy, y-tunnus 2629495-9
Vattuniemenranta 2, 4. krs 00210 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomas Nuotio, tuomas.nuotio@nhg.fi, +35850-5261967

3 Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojavastaavana toimii Virpi Kronström, virpi.kronstrom@nhg.fi +358 50 5911593.

4 Rekisterin nimi

Nordic Healthcare Group Oy:n työnhakijat

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekrytointiprosessiin liittyvä hakijan tietojen käsittely. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

6 Rekisterin tietosisältö

Hakemuksiin liittyvät tiedot: nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoitetietoja sekä CV ja mahdolliset koulu- ja työtodistukset ja opintosuoritusotteet.

7 Rekisterin tietolähteet

Käsittelemme vain työnhakijoiden meille antamia tietoja.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolille.

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU/ETA- alueen ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Nordic Healthcare Group Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Nordic Healthcare Group Oy, Vattuniemenranta 2, 4. krs 00210 Helsinki.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close