What does NHG’s internationalization mean for our customers?

Nyheter, september 24, 2020

We at NHG have been investing in our operations in the Nordics as part of our growth strategy. Our aim is to offer solid expertise in social- and healthcare and international benchmarking possibilities for our customers. This summer, we have taken two remarkable steps in our internationalization: first, we acquired Denmark-based Health Innovation Institute (H2I)…

Mika Kaartinen utnämnd som senior partner för Nordic Healthcare Group

Nyheter, september 7, 2020

Mika Kaartinen, specialiserad i kunderfarenhet och ICT inom hälso- och sjukvården, har utnämnts som senior partner för Nordic Healthcare Group i augusti. Mika har bred erfarenhet som sakkunnig inom vård och omsorg: de sista 15 år har han fokuserat på lösningar enbart inom hälso- och sjukvården. Innan NHG jobbade Mika på CGI som ansvarig för…

Nytt nordiskt erbjudande om strategisk rådgivning inom hälso- och sjukvård, läkemedel och medicinsk teknik

Nyheter, augusti 27, 2020

Nordic Healthcare Group (NHG) och Lumell Associates AB ingår ett strategiskt partnerskap i syfte att etablera ett nordiskt erbjudande om strategisk rådgivning specialiserad på hälso- och sjukvård, läkemedel och medicinsk teknik. Tillsammans erbjuder de två företagen ett nätverk bestående av mer än 180 erfarna experter med djup lokalkännedom och sektorskunskap från Danmark, Finland, Norge och…

Fler nyheter