Kunskapsstyrning ger en lärande sjukvård

Nyheter, februari 4, 2019

För att kunna hantera utmaningarna i sjukvården, måste den styras och utvecklas med kunskap, transparens och kontinuerlig inlärning i hela organisationen. Nyckeln blir hur man kan sammanställa vårdorganisationers information och göra kontinuerliga jämförelser för att hitta enkla och fungerande lösningar i vardagen.   Vad är problemet? Att skapa värde för patienten, mer och bättre vård…

Nordic Healthcare Group växer i Norden

Nyheter, mars 16, 2018

Finlands ledande företag specialiserat på verksamhetsutveckling inom vård- och omsorg, expanderar i Norden. Nordic Healthcare Group (NHG) har sedan tidigare kontor i Helsingfors och Åbo, och nu har även kontor i Stockholm och Köpenhamn öppnats. I Sverige och Danmark kommer fokus ligga på framförallt lösningar för benchmarking, kvalitetsutveckling och prediktion av patientflöden.

Fler nyheter