NHG kort

En åldrande befolkning, nya teknologier och möjligheten för individer att ta ansvar för deras egna välbefinnande skapar en global efterfrågan på nya perspektiv för att stödja hälsa och välbefinnande.

Dessa sociala utmaningar kan lösas på olika sätt: vår vision på Nordic Healthcare Group är att möjliggöra en sjuk- och hälsovård som har framförhållning, och som levererar värde i Finland och internationellt.

Vi är forskare, datavetare, sakkunniga i digitalisering, tjänstedesigners och förändringsagenter med passion för att främja människors välbefinnande.

NHGs historia

En liten grupp forskare från Tekniska högskolan (nuvarande Aalto-universitetet) kände år 2004 en brinnande vilja att förbättra världen. Målet var att genom ett analytiskt och akademiskt angreppssätt utveckla verksamheter, strukturer och styrning inom vård och omsorg. Detta starka analytiska kunnande kombinerades med kompetens inom styrning och ledarskap i vård och omsorg. Nordic Healthcare Group, bättre känt som NHG, föddes!

NHG har med åren vuxit och utvecklats till en respekterad partner, där vi tillsammans med våra kunder tar fram innovativa och kundorienterade lösningar som gör vården och omsorgen bättre. Grunden till vår framgång är vår personal, ett positivt och engagerat toppengäng med sunda värderingar och målsättningar.

NHG är ICHOMs certified implemenation partner i Europa

NHG i siffror

Grundat
2004

Över
+200

anställda

Verksamhet i
9

länder

Erfarenhet av mer än
+3000

projekt

Mer än
+300M

analyserade patientbesök

Vår mission

Vi hjälper våra kunder att utveckla bättre social- och hälsovård, för att öka patientens och slutkundens välmående.

Vår vision

Vår vision är att vara tankeledare i Norden inför förändringen inom social- och hälsovården.

Vår värdegrund

Vi gör skillnad

Vårt arbete påverkar människors välmående och hälsa. Värde uppstår genom att hjälpa människor, genom innovation och förändring, och genom transparent samarbete.

Vi hyser omsorg

Vi hyser omsorg om var och ens välmående i vårt nätverk. Vi respekterar våra kollegor och kunder, och litar på varandra. Vi hjälper varandra nå både personliga och gemensamma mål.

Vi har roligt

Vi förhåller oss med entusiasm till nya utmaningar och provar gärna på nya arbetssätt. Vi tror på att en positiv attityd smittar. Om vi respekterar varandra och har roligt tillsammans, kan vi skapa mervärde och goda resultat.

 

Vi är entreprenörer

Vi agerar modigt och tar initiativ. Vi är företagsamma och jobbar ihärdigt för de saker vi tror på. Vi har mod att fatta beslut utan att vara rädda för att misslyckas.