Anna Maksimainen utnämnd som senior partner för Nordic Healthcare Group

Nyheter, februari 19, 2020

Anna Maksimainen har börjat som senior partner i Nordic Healthcare Group (NHG) i januari. Anna har bred erfarenhet som sakkunnig inom vård och omsorg, och hon har förut jobbat hos NHG för åtta år. De sista åren har Anna varit ansvarig för konsulttjänster inom sjuk- och hälsovården hos Accenture, där hon skaffade sig kännedom av…

Nordic value-based healthcare advisory services recognised internationally

Nyheter, januari 28, 2020

ICHOM, International Consortium for Health Outcomes Measurement, has chosen Nordic Healthcare Group (NHG) as its first implementation partner in Europe The globally appreciated International Consortium for Healthcare Outcomes Measurement (ICHOM) has chosen Finland-based health and social care advisory and analytics company Nordic Healthcare Group (NHG) as its partner to implement standardised sets of outcomes measures…

Internationally recognised health and social care leadership expert Alex Knight in Finland

Nyheter, januari 23, 2020

Appreciated social and health care leadership expert Alex Knight (UK) is coming to Finland. Knight presents his innovative approach, which has helped health and social care organisations around the world to improve the accessibility of services, quality, safety, and productivity, in a short time. Knight’s solution has been implemented with fast results in over 50…

Value-based social and health care – from outputs to outcomes

Nyheter, november 29, 2019

Value-based health care lately has been discussed widely among health and social care decision makers. The time also has come to take steps toward a value-based system. Modern technology finally has enabled continuous measurement of outcomes, and the consumerisation megatrend will increase patient-relevant outcomes’ importance. Läs vår white paper: NHG’s white paper: Value-based social and…

Ny adress för Nordic Healthcare Group i Stockholm

Nyheter, juni 28, 2019

Nordic Healthcare Group (NHG) flyttar kontoret i Stockholm. Vår nya adress fr.o.m. 1.7.2019 är: NHG Sweden AB Ringvägen 100 E, 9 tr. 118 60 Stockholm Vill du ta kontakt med oss? Gärna ring Business Director Raine Vasanoja raine.vasanoja@nhg.se / +46 70 310 5720.

Pekka Multimäki utnämnd som CFO för Nordic Healthcare Group

Nyheter, maj 28, 2019

Pekka Multimäki har börjat som Group CFO i Nordic Healthcare Group i början av maj. Tidigare var Pekka CFO för Royal Ravintolat (nu del av NoHo Partners). Pekka har mångsidig erfarenhet inom ekonomiförvaltning och -ledning så väl som konsultering i olika branscher och företag, bl.a. Teliasonera och Accenture. Pekkas utbildningsbakgrund är i ekonomin, där han…

Vi ses väl på Vitalis?

Nyheter, maj 8, 2019

Nordic Healthcare Group deltar på Vitalis i  Göteborg 21-23.5. Är du där, varför inte då träffas över en kopp fika? Vi diskuterar gärna morgondagens vård, delar med oss av våra erfarenheter eller visar våra benchmarking- och prediktionslösningar för bland annat akutsjukvård, kirurgi och äldreomsorg! Kontaktperson: Raine Vasanoja, raine.vasanoja@nhg.se, +46 70 310 57 20

Nya sakkunniga hos NHG: Rikhard Berg ansvarig för tjänster mot läkemedelsindustrin och Milja Saarimaa för kommunikation och marknadsföring

Nyheter, mars 12, 2019

Nordic Healthcare Group har i mars fått tillskott: i Rikhard Berg, som har börjat som ansvarig för erbjudandet mot läkemedelsindustrin, och i Milja Saarimaa, som är ansvarig för kommunikation- och marknadsföring. Rikhard Berg har en mångsidig bakgrund i kundarbete, försäljning och utbildning inom såväl hälso- och sjukvårdsproduktion som inom läkemedelsindustrin. Tidigare var Rikhard Customer Relationship…

Hur benchmarking kan bidra till en mer jämlik sjukvård

Nyheter, februari 20, 2019

Jämlikhet i vård och omsorg är en målsättning som har en central roll i den svenska och nordiska välfärdsmodellen. Trots att vi ligger i framkant internationellt så står vi inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och växande socioekonomiska skillnader. Vården organiseras olika beroende på tillgång till kompetens och hur verksamheterna är uppbyggda, och detta…

Kunskapsstyrning ger en lärande sjukvård

Nyheter, februari 4, 2019

För att kunna hantera utmaningarna i sjukvården, måste den styras och utvecklas med kunskap, transparens och kontinuerlig inlärning i hela organisationen. Nyckeln blir hur man kan sammanställa vårdorganisationers information och göra kontinuerliga jämförelser för att hitta enkla och fungerande lösningar i vardagen.   Vad är problemet? Att skapa värde för patienten, mer och bättre vård…

Nordic Healthcare Group växer i Norden

Nyheter, mars 16, 2018

Finlands ledande företag specialiserat på verksamhetsutveckling inom vård- och omsorg, expanderar i Norden. Nordic Healthcare Group (NHG) har sedan tidigare kontor i Helsingfors och Åbo, och nu har även kontor i Stockholm och Köpenhamn öppnats. I Sverige och Danmark kommer fokus ligga på framförallt lösningar för benchmarking, kvalitetsutveckling och prediktion av patientflöden.