Mika Kaartinen utnämnd som senior partner för Nordic Healthcare Group

Nyheter

september 7, 2020

Mika Kaartinen, specialiserad i kunderfarenhet och ICT inom hälso- och sjukvården, har utnämnts som senior partner för Nordic Healthcare Group i augusti. Mika har bred erfarenhet som sakkunnig inom vård och omsorg: de sista 15 år har han fokuserat på lösningar enbart inom hälso- och sjukvården. Innan NHG jobbade Mika på CGI som ansvarig för bestämda kunder och utveckling av ICT tjänster för både för den offentliga och privata sektorn.

Mikas utbildningsbakgrund är civilingenjör, och han har senare kompletterat sina kunskaper med studiehelheten Ledarskap inom hälsovården på Aalto EE. Han har en bred yrkeserfarenhet inom ICT lösningar och informations- och kunskapslednings verktyg från software- och datasäkerhetsföretag, t.ex. Secgo och SAS Institute.

”Det finns ett bra utbud av tjänster och sakkunnighet inom de olika områden inom vård och omsorg i Finland, men samarbetet mellan de olika aktörerna är otillräckligt. Kundbehovet och de erbjudna tjänsterna möts därför inte optimalt. Den här problematiken känner jag bra till, inte bara som sakkunnig i informationssystem utan också som far till ett barn med speciella behov.

Jag har haft möjligheten från början att föra många intressanta och inspirerande diskussioner med NHGs sakkunniga om frågor som resonerar starkt med mitt eget tänkande om utvecklingsbehovet och möjligheterna inom industrin.

Jag är övertygad att NHGs expertis inom vård om omsorg hjälper kunder, både inom ledningen och den operativa verksamheten, att identifiera behov för förändring. Detta lägger grunden för att välja betydelsefulla mätare. Med djup förståelse både inom analys och tjänstedesign har vi möjligheten att erbjuda exceptionellt snabbt och kosteffektivt kunnande som stöder kundernas utvecklingsarbete.” – kommenterade Mika.

”Vi är glada att Mika blir del av NHGs team. Hans breda erfarenhet i ICT branschen inom hälso- och sjukvård medför att vi nu ännu bättre kan erbjuda ny kunskap och omfattande förståelse till stöd för våra kunder i upphandling och utveckling av ICT lösningar.” – säger NHG’s vd Vesa Kämäräinen.

Varmt välkommen Mika!