Nytt nordiskt erbjudande om strategisk rådgivning inom hälso- och sjukvård, läkemedel och medicinsk teknik

Nyheter

augusti 27, 2020

Nordic Healthcare Group (NHG) och Lumell Associates AB ingår ett strategiskt partnerskap i syfte att etablera ett nordiskt erbjudande om strategisk rådgivning specialiserad på hälso- och sjukvård, läkemedel och medicinsk teknik. Tillsammans erbjuder de två företagen ett nätverk bestående av mer än 180 erfarna experter med djup lokalkännedom och sektorskunskap från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

“Vi har nu möjligheten att erbjuda nordiska tjänster till våra klienter. Vi har sett behovet från företag med nordisk organisation, investerare som utvärderar företag i Norden och andra klienter med intresse för djupgående jämförelser inom Norden.” säger Margareta Eriksson, VD för Lumell Associates.

“Vi har etablerat en gemensam leveransmodell, så att klienter kan få ett nordiskt erbjudande. För oss på NHG är detta en ny milstolpe i vår tillväxtstrategi. Vi kan bygga vidare på vår framgångsrika erfarenhet av att leverera projekt tillsammans med Lumell, t.ex. due diligence för internationella investerare och strategier för marknadsinträde åt företag inom medicinsk teknik.” säger Vesa Kämäräinen, VD, NHG.

Om NHG

Nordic Healthcare Group (NHG) är ett finskt företag grundat 2004, som växer i Norden och internationellt. NHG är specialiserade på att stödja kvalitetsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Våra klienter inkluderar regioner, kommuner, privata vårdgivare, läkemedelsföretag, riskkapitalbolag och medicinteknikföretag. Vi har över 140 erfarna medarbetare. I juni 2020 köpte NHG Health Innovation Institute (H2I) i Danmark.

Vesa Kämäräinen, VD, NHG, +358 50 545 9025, vesa.kamarainen@nhg.fi

Claus Rehfeld, VD, Nordic Helathcare Group ApS, +45 2840 6696, cir@h2i.dk

nhg.fi

Om Lumell Associates

Lumell Associates AB är ett svenskt företag etablerat 2010. Vi erbjuder oberoende strategisk rådgivning och analys som bidrar till att lösa angelägna utmaningar inom välfärden med särskilt fokus på hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst och skola. Alla våra uppdrag syftar till att i förlängningen kunna bidra till ett bättre liv för fler. Vår metodik kombinerar djup sektorskunskap, multiprofessionella team och verktyg från managementkonsultvärlden och akademin. Våra 40 specialister bistår klienter inom både offentlig och privat sektor.

Margareta Eriksson, VD Lumell Associates, +46 723 01 09 12, margareta.eriksson@lumell.se

lumell.se