Anna Maksimainen utnämnd som senior partner för Nordic Healthcare Group

Nyheter

februari 19, 2020

Anna Maksimainen har börjat som senior partner i Nordic Healthcare Group (NHG) i januari. Anna har bred erfarenhet som sakkunnig inom vård och omsorg, och hon har förut jobbat hos NHG för åtta år. De sista åren har Anna varit ansvarig för konsulttjänster inom sjuk- och hälsovården hos Accenture, där hon skaffade sig kännedom av den digitala transformationen inom industrin.

Inom hälso- och sjukvården har Anna mångsiding erfarenhet med ett flertal kunder och projekt: hon har omfattande expertis i såväl socialtjänster som i primärvård och specialiserad sjukvård – speciellt med fokus på kontaktytorna. Anna har utvecklat t.ex. tjänster inom äldreomsorgen, tjänster för barn och familjer, sysselsättningstjänster och kundrådgivning både som kommunal verksamhet och som en s.k. integrationsmodell. Dessutom har hon utvecklat processer inom primärvården och specialiserade sjukvården, och deltagit i funktions- och konceptplanering av sjukhus och hälsostationer. Anna har omfattande expertis i digitalisering av tjänster och teknologisk utveckling inom hälso- och sjukvården. Värdebaserad vård har blivit bekant för henne i nationella och internationella projekt, där hon har t.ex. utvecklat en värdebaserad anskaffning inom Finland, Norden och i EU-projekt.

Hos Accenture hade Anna möjligheten att skaffa sig en uppfattning om potentialen inom digitaliseringen och de nyaste innovationer som förvandlar verksamhetsförutsättningarna. ”Jag lärde mig att tänka större. Finland är ett litet land med begränsade resurser, och det finns risken att händerna och pengarna tar slut, om vi inte har mod att hitta nya, även radikala lösningar. I framtiden måste vi fokusera mera på att hitta rimliga, nationella lösningar tillsammans. NHG är den starkaste sakkunniga inom hälso- och sjukvården i Finland. Jag vill vara med att hitta lösningar till de centrala frågarna, om hur vi kan på hållbar basis bygga ett effektivt hälso- och sjukvårdsystem och tjänsteproduktion tillsammans med våra kunder. Digitalisering har ett centralt läge i transformationen av tjänster i framtiden, och denna förändring är redan i gång”, kommenterar hon.

Annas utbildningsbakgrund är i ekonomin, där hon håller en masterexamen. Utveckling av vård och omsorg har alltid legat nära hennes hjärta ända från studietiderna. Innan hon började hos NHG, skrev Anna sin magisteruppsats om elektroniska tjänster i hälso- och sjukvården för Teknologiska forskningscentralen VTT.

”Jag är väldigt glad att vi har fått Anna tillbaka. Hon är en av Finlands mest uppskattade sakkunniga inom utveckling av hälso- och sjukvård. Annas mångsidiga kunskaper stöder våra kunders heltäckande målsättning att förnya sin verksamhet och modeller. Hon lägger också fram nya uppfattningar och ger stöd till vårt digitaliseringsteam. Välkommen hem, Anna”, kommenterar NHG:s VD Vesa Kämäräinen.