Tillsammans, effektivt och med patienten i fokus

Vi hjälper våra kunder att utveckla en vård och omsorg som är effektiv, produktiv och som håller en hög kvalitet. NHG är en föregångare inom vård och omsorg där vi på ett unikt sätt kombinerar analys- och datakunnande med kundorienterad tjänstedesign. Vi har över 100 sakkunniga fördelade på våra kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Åbo.

NHG i siffror

Grundat
2004

Över
+100

anställda

Verksamhet i
3

länder

Erfarenhet av mer än
+2000

projekt

Mer än
+200M

analyserade patientbesök