Uusimpaan versioon osastofarmasiaraportista pääset tästä linkistä

Verkkoraportin uusimpaan versioon pääset tästä linkistä

Raportti päivitetty 14.11.2019

Huom! Raportit vaativat nykyään erillistä tunnistautumista
Tunnus: nhg
Salasana: BM#report

Alta löytyvät tiedot raportin päivityksistä sekä kuvaus tiedossamme olevista datan ongelmista. Jos haluat jättää palautetta tai kommentteja raportista, niin se onnistuu tästä tai linkistä joka on raportin ensimmäisellä sivulla.
Terveisin,
Emmi, Satu ja Sonja

Esimerkkejä raportin käytöstä

Euromääräisesti suurimman asiakkaan etsiminen Materiaalivirrat-sivulta

 

Asiakkaat-sivun toiminnallisuus ja kuvien porautumisominaisuudet
Kahden eri varaston Toimitusten kiireellisyyden jakauman vertailu

 

 

Huomioita edellisistä päivityksistä

  • Lisätty sivustolle kolme videota, joissa käydään läpi pari esimerkkiä siitä, mitä raportilla voi tehdä
   1. Euromääräisesti suurimman asiakkaan etsiminen Materiaalivirrat-sivulta
   2. Asiakkaiden palautuskäyttäytymisen tutkiminen Asiakkaat -sivulla ja kuvien pureutumisominaisuuksien käyttäminen
   3. Mitä tehdä, kun halutaan vertailla kahta eri varastoa Toimitusten kiirellisyys -sivustolla
   4. Päivitetty raportteihin Marela-järjestelmän tiedot 29.11.2018 asti
  • Rajattu raportin aikasäädin niin, että viimeisin valittavissa oleva päivämäärä on se päiväys, johon saakka kaikilta apteekeilta on Marela-dataa. Koska PHHYKY:n kohdalla Marela-dataa on vasta 2017 alusta lähtien, oletusrajaus päivämäärässä on myös muutettu ajalle 1.1.2017-30.4.2017. Tältä ajalta kaikilta yksiköiltä on siis data koko aikavälillä. Muiden kuin PHHYKY:n kohdalla Marela-dataa on 2014 alusta asti (tosin KSSHP:ssa 2014 tammikuu puuttuu)
  • Resurssit ja Kuormitus -sivujen henkilöstölaskenta tarkastettu ja joitain vahingossa farmaseuteiksi luokiteltuja osastofarmaseutteja on poistettu laskennasta. Tällä ei ollut kuitenkaan suurta vaikutusta tuloksiin. Henkilöstömäärä on yhä varsin suuri suhteessa vakituisien työntekijöiden määriin, mutta tämä johtuu siitä, että laskennassa lasketaan työntekijöiksi kaikki henkilöt, joilla on yksikin toteutunut työvuoro valittuna aikana. Luku siis sisältää kaikki väliaikaiset työntekijät ja sijaistukset. Tätä laskentaa voidaan halutessa muuttaa esim. niin, että se laskee mukaan vain työntekijät, joilla on vähintään tietty määrä työtunteja tai vuoroja valittuna ajanjaksona, mutta tätä varten pitää sopia yhteiset kriteerit
  • Nestekaasujen korjauskertoimeksi on valittu % 60. 100 nestekaasupakkausta lasketaan nyt siis 60 pakkauksena. Korjaus ei vaikuta muihin volyymin mittaustapoihin. Korjauksen syynä on se, että nestekaasujen tilaukset ovat usein suuria bulkkitilauksia, joiden vaatima vaiva per pakkaus on pienempi kuin pakkauksiltaan vastaavassa lääketilauksessa (tai tilauksissa, koska yksikään yksittäinen “normaali” lääketilaus ei yllä nestekaasujen tilauksien pakkauslukuihin). Koska nestekaasulähetykset ovat tätä nykyä ainoastaan HUS:in erityisalaa, tällä muutoksella pyritään tekemään HUS:in luvut kuormitusmittareiden osalta vertailukelpoisiksi muiden apteekkien kanssa

 

Tulevat päivitykset

  • Työpanoksen kohdentaminen työvuoron työpisteen mukaan. Tätä varten jokaisesta apteekista tarvitaan selitteet Titania-datan työvuorokoodeille
  • HUS:in titanian datan uudelleen poiminta, jotta saadaan työntekijöiden määrän laskenta korjattua
  • Selitykset taloustietojen luokittelusta, kun nämä saadaan luokittelun tekijöiltä

 

Tunnetut datan ongelmat

Talousluvut:

  • PSHP:n lääketoimituksella on poikkeuksellisen suuri osuus sairaala-apteekin kustannuksista. Tämä voi johtua siitä, että tähän kategoriaan on laskettu mukaan e-lääkekaappien luvut. Saamamme luvut eivät kuitenkaan ole sillä tarkkuudella, että niistä voitaiisiin selvittää tämä, eikä tästä ollut saaduissa tiedoissa mainintaa. Meidän pitää siis saada sairaala-apteekista lisätietoja lukujen luokittelusta

Resurssit:

  • HUS:in Titania-datan hetujen kryptaustapa muuttui jostain syystä uudessa poiminnassa. Tästä syystä uniikkien työntekijöiden määrää ei voida laskea, koska nyt samalla joillain työntekijöillä voi olla kaksi uniikkia tunnusta ja heidät laskettaisiin tuplana. Tämän ongelman korjaaminen vaatii uutta poimintaa paikan päällä Titanian pääkäyttäjän kanssa. Tämä onnistuu luultavasti vasta lomien jälkeen

Nestekaasujen suuret pakkausmäärät:

  • Tällä hetkellä tehty korjaus nestekaasujen määrään ei välttämättä ole paras mahdollinen. Sopiva luku on hyvin vaikea löytää ja tätä lukua voidaan tulevaisuudessa vielä muuttaa, jos nykyinen korjaus nähdään liian pieneksi tai liian suureksi