Pietarin kaupunki ja St. Petersburg State University: uuden yliopistosairaalan konseptin suunnittelu

Projektin tavoitteena oli luoda Venäjälle moderni, länsimainen sairaala toiminnan, organisoinnin ja tilojen näkökulmasta. Projektissa suunniteltiin uuden yliopistosairaalan konsepti pohjautuen potilaskeskeisiin prosesseihin perustuvaan sairaalasuunnitteluun. Uuden yliopistosairaalan lisäksi sen ympärille suunniteltiin tutkimus- ja opetuskampusalue ja terveydenhuollon osaamiskeskittymä. Projektissa väestön terveystarvetta, sairaalaa ja sitä ympäröivää palvelujärjestelmää tarkasteltiin erittäin laaja-alaisesti. Tarkastelu sisälsi muun muassa seuraavat aihealueet:

 

  • Terveyspalveluiden kysynnän ja palvelutarjonnan nykytilanteen kartoitus ja analysointi
  • Resurssien tarvelaskenta (suhteutettuna ennustettuun toiminnan volyymiin ja Pietarin alueen kysynnän kasvuun)
  • Prosesseihin perustuva lay-out-suunnittelu yhteistyössä arkkitehtien kanssa
  • Palvelukokonaisuuksien ja niiden prosessien suunnittelu
  • Innovatiivisen terveydenhuollon johtamismallin suunnittelu
  • Johtamis- ja seurantamallin suunnittelu
  • Rahoitus ja yhteistyömallin suunnittelu yksityisen sektorin kanssa Public Private Partnership (PPP) -mallin pohjalta
  • Aiheeseen liittyvät juridiset selvitykset
  • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi
  • Parhaiden toimintamallien kartoitus viittä eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista yliopistosairaalaa benchmarkaten.

Projekti oli laajuudessaan ainutlaatuinen, koska siinä tarkasteltiin kokonaisen yliopistosairaalan ja sitä ympäröivän toiminnan suunnittelua ja rakentamista puhtaalta pöydältä tyhjälle tontille.