Yrityskaupat ja markkinatieto

Yhteyshenkilö:

NHG:n konsulteilla on yhteensä yli sadan yrityskaupan kokemus niin osto- kuin myyntipuolelta. Olemme olleet mukana kaikissa lähivuosien suurissa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityskaupoissa Suomessa sekä lukuisissa kiinteistöjärjestelyissä.

Meillä on ainutlaatuinen ymmärrys Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreista, toimintaympäristöstä ja toimintamalleista. Olemme tehneet laajalti yhteistyötä sekä julkishallinnon organisaatioiden että yksityisten toimijoiden kanssa. Asiakkaat, ovat he sitten pääomasijoittajia, kiinteistösijoittajia tai ulkomaalaisia palveluntuottajia, valitsevat NHG:n halutessaan varmistaa, että selvittäessään markkinoille tulemista, yritysostoa tai kiinteistösijoitusta, päätöksentekoa tukee aina paras mahdollinen faktapohja.

Yhteyshenkilö:

Vesa Komssi

Varatoimitusjohtaja
vesa.komssi@nhg.fi / 050 3317 978

NHG tuki merkittävää kansainvälistä pääomasijoittajaa laatimalla ostokohteena olleesta Suomen johtavasta palveluntuottajasta commercial due diligence -arvioinnin sisältäen kattavan segmenttikohtaisen arvion Suomen sote-sektorista ja sote-uudistuksen vaikutuksista toimialaan.

NHG analysoi kohteen liikevaihto- ja kannattavuuspotentiaalia tekemällä perusteellisen markkinaselvityksen yrityksen päämarkkina-alueilta Suomesta. Selvitys sisälsi segmenttikohtaisen markkinan koon, rakenteen, dynamiikan, kasvuajurien, trendien ja kilpailutilanteen analyysin sekä niiden pohjalta mallinnetun kasvuennusteen. Lisäksi projektissa tunnistettiin mahdollisia riskejä ja lisäarvonluontimahdollisuuksia.

Projektissa selvitettiin syvällisesti sote-uudistuksen vaikutuksia toimialaan Suomessa. Osana selvitystä tuotettiin alueellinen kapitaatiolaskenta perustuen kuntakohtaisiin sote-keskusten toimintamenoihin.

Johtava pohjoismainen palveluntuottaja suunnitteli terveysliiketoimintojensa divestointia ja keskittymistä ydinliiketoimintaansa. Erityishaasteena oli valmisteilla oleva Sote-uudistus, joka lisäsi epävarmuutta yrityksen avainmarkkinoiden kasvunäkymiin. NHG toteutti asiakkalle Commercial Vendor Due Diligence -selvityksen yhtiön terveysliiketoiminnan markkinoista ja kasvusuunnitelmasta.

NHG tuotti yksityiskohtaisen markkinaselvityksen divestoitavan liiketoiminnan markkinoiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä sekä validoi yrityksen kasvusuunnitelmaa. NHG arvioifaktapohjaisella lähestymistavalla markkinoiden kehitysnäkymät tilanteessa, jossa Sote-uudistus toteutuu sekä tilanteessa, jossa uudistus ei toteudu.

Selvityksen tuloksena asiakas ja investointipankki saivat perusteellisen raportin, joka auttoi luomaan selkeän ja perustellun kuvan yrityksen markkinoista, tulevaisuudennäkymistä ja kasvusuunnitelmasta. Raportti tuki osaltaan yrityksen menestyksellistä myyntiä uudelle omistajalle suunnitellussa aikataulussa.