Toiminnallinen tilasuunnittelu

Yhteyshenkilö:

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kannatta suunnitella ensin toiminta, sitten tilat. Tilasuunnittelun alkuvaiheen konsepti- ja toiminnallisella suunnittelulla on suuri merkitys, koska tällöin tehdään toiminnan kannalta merkittävimmät linjaukset ja päätökset.

Toiminnallisen tilasuunnittelun keskeisimmät vaiheet ovat konseptisuunnittelu ja toiminnallinen suunnittelu. Konseptisuunnittelussa vastataan kysymyksiin, mitä tiloissa tehdään, mitkä ovat palvelutuotannon periaatteet ja mikä on yksikön rooli palveluverkossa. Toiminnallisessa suunnittelussa tarkastelutasoa tarkennetaan esimerkiksi kysymällä, miten tämä nimenomainen tekeminen organisoidaan, ja millainen organisaatiorakenne ja millaiset tilat tukevat juuri tätä toimintaa.

Toiminnallinen tilasuunnittelu on välttämätöntä kun sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja rakennetaan, peruskorjataan tai laajennetaan. Siitä on merkittävää hyötyä myös siirrettäessä toimintaa uusiin tiloihin ja muissa palvelutoiminnan kehityshankkeissa.

Yhteyshenkilö:

Olli Tolkki

Johtaja, Myynti ja asiakkuudet
olli.tolkki@nhg.fi

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close