Talouden johtaminen

Yhteyshenkilö:

Kuntamaiseman toiminnan ja talouden yhdistävä palvelualusta mahdollistaa kuntien ja erilaisten yhtymien johtamisen oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla tiedolla. Kuntamaisema on osa Nordic Healthcare Group -konsernia.

Tuotamme välineitä kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotannon johtamiseen ja talouden ohjaamiseen. Palvelualustamme Numerus ja Maisema yhdistävät palveluiden toiminnan tarkastelun sekä suoritekohtaiset hinnat osaksi organisaation talouden ja toiminnan ohjausta.

Tuotamme vuosittain analysoitua tietoa asiakasorganisaatioidemme tehokkuudesta ja tuottavuudesta sekä vertaamme sitä muihin organisaatioihin. Laaja vertailutietokantamme toimii myös pohjana erilaisissa kohdennetuissa selvityksissä:

  • palveluverkkoselvitykset (esim. terveysasema-, koulu- ja varhaiskasvatusverkot)
  • henkilöstömitoitus- ja talouden tasapainottamisanalyysit
  • kuntarakenneselvitykset
  • talous- ja palkkahallinnon selvitykset

Yhteyshenkilö:

Ville Niukko

Senior partner
ville.niukko@kuntamaisema.fi / 050 525 5645

Kemissä vastasimme jatkuvan raportoinnin haasteisiin yhdistämällä talous- ja toimintatiedot kaupungin tavoitteita tukeviksi mittareiksi. Loimme kaupungille visuaalisen raportointityökalun, josta keskeisimmät tunnusluvut voi helposti tarkistaa.

Toiminnan ja talouden tiedot yhdistettiin Maisema-palvelun avulla. Tilinpäätöksen yhteydessä kerättävien toimintatietojen perusteella tehdään vuosittain seuraavan vuoden talousarvion laatimista tukeva kuntavertailuanalyysi.

Maisema-palvelun avulla yhdistetyt talous- ja toimintatiedot raportoidaan visuaalisella Dasboard-alustalla. Lisäksi Kemi saa vuosittain kaikki kunnan palvelut kattavan kuntavertailuanalyysin, jota voi täydentää erilaisilla kohdennetuilla selvityksillä esimerkiksi henkilöstöstä ja palveluverkosta.

Ennen kuin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa, alueen talous- ja toimintatiedot kerättiin yhteen järjestelmään. Uudelle organisaatiolle luotiin laskentasäännöt peruspalveluiden kuntalaskutukselle ja ratkaisu toiminnan ja talouden yhdistävän raportoinnin saamiseksi.

Raportointi toteutettiin Numerus-ratkaisulla. Numerus raportoi Soiten tuottamien peruspalvelujen tiedot kunnittain ja organisaatiosta riippumatta. Tiedot yhdistetään Numerukseen kirjanpidosta ja muista lähdejärjestelmistä.

Vuoden 2017 aikana Numerus on ollut pääasiallinen ratkaisu Soiten peruspalvelujen jäsenkuntalaskutukselle. Numerus toimii tällä hetkellä yhtenä Soiten talouden ja toiminnan tiedot yhdistävänä järjestelmänä. Lisäksi Soiteen tuotetaan vuosittainen tilinpäätösanalyysi, jossa palveluita verrataan muihin kuntiin.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close