Sairaalasuunnittelu

Yhteyshenkilö:

Tarvitsetko apua uusien tilojen suunnittelussa?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee suunnitella ensin toiminta, sitten tilat. NHG tukee sairaaloiden ja terveysasemien rakennushankkeita, kuten uusien rakennusten, peruskorjausten ja laajennusten, kaikissa vaiheissa:

  • tarveselvityksessä
  • konseptisuunnittelussa ja toiminnallisessa suunnitelmassa
  • rakennusvaiheen aikaisessa toiminnallisten tavoitteiden varmistamisessa ja hyötyjen realisoimisessa
  • uuden rakennuksen käyttöönotossa ja sen jälkeisen toiminnan jatkuvassa kehitystyössä.

Hyvin suunniteltu sairaalahanke tuo säästöjä

Rakennushankkeen ja toiminnan huolellisella suunnittelulla etukäteen ja hankkeen aikana voidaan vaikuttaa merkittävästi sairaalan tai terveysaseman rakentamiskustannuksiin ja erityisesti toiminnan kustannuksiin sekä nopeuttaa hankkeiden toteutusta. Parhaimmillaan koko rakentamisen kustannus voidaan säästää toiminnan kustannuksissa.

Uuden rakennushankkeen valmistelu alkaa tarpeen määrittämisestä alueelliset erityispiirteet huomioiden. Palveluverkon huolellisella suunnittelulla voidaan konkreettisesti määritellä, mikä on uuden sairaalan tai terveysaseman vaikutus palveluihin ja talouteen sekä uuden rakennuksen tarkoitus ja rooli suhteessa muihin toimijoihin ja sidosryhmiin.

Simulaatioilla ja palvelumuotoilulla merkittävä rooli suunnittelussa

Konsepti- ja toiminnallisella suunnittelulla on suuri merkitys, koska tällöin tehdään toiminnan kannalta merkittävimmät linjaukset ja päätökset – tällöin myös sidotaan suurin osa sairaalan elinkaaren aikaisista toimintakustannuksista. Suunnittelussa vastataan esimerkiksi kysymyksiin:

  • Mitä tiloissa tehdään?
  • Mitkä ovat palvelutuotannon periaatteet?
  • Mikä on yksikön rooli palveluverkossa?

Simulaatioiden kautta voidaan optimoida asiakas-, potilas-, henkilöstö- ja materiaalivirtoja sekä testata, miten palvelu-, hoito- ja logistiikkaprosessit vastaavat ennalta määriteltyjä tavoitteita. Palvelumuotoilun keinoin puolestaan voidaan suunnittelun ja rakennushankkeen eri vaiheissa kuvata sairaalan toimintoja ja prosesseja sekä suunnitella kokonaisvaltaisia palvelukokemuksia niin asiakkaiden ja potilaiden kuin henkilöstön näkökulmista.

Yhteyshenkilö:

Antti Alho

Senior partner
antti.alho@nhg.fi / 040 534 6658

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close