Palvelurakenteen ja –verkon suunnittelu

Yhteyshenkilö:

Sosiaali- ja terveydenhuollolta vaaditaan alati parempaa kustannustehokkuutta. Kestävän palvelurakenteen on vastattava sekä alueen terveystarvetta että maksukykyä.

Monilla alueilla on historian painolastina yliraskas palvelurakenne, joka aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Palvelurakenteen oikaisu vaatii systemaattista suunnittelua ja määrätietoista toimeenpanoa.

Palveluverkon optimointi on tasapainoilua erikoistumisasteen, saatavuuden ja valikoiman välillä. Parhaimmillaan alueellisen yhteistyön ja toiminnallisen integraation avulla saavutetaan aiempaa parempi valikoima ja korkeampi erikoistumisaste kohtuullisilla kustannuksilla. Alueellinen yhteistyö laskee myös yksikkökustannuksia niissä palveluissa, joissa on suurtuotannon etuja.

NHG:llä on vankka kokemus palvelutarpeen arvioinnista ja ennustamisesta. Voimme rakentaa alueellisen yhteistyön puitteissa kustannustehokkaan palvelurakenteen, joka turvaa vaikuttavan hoidon koko alueella.

Yhteyshenkilö:

Fredrik Herse

Senior partner
fredrik.herse@nhg.fi / 050 3519 366

Projektin tavoitteena oli laatia ulkopuolisen asiantuntijan näkemys kaupungin vanhuspalveluiden rakenteen ja palveluverkon visiosta, nykyisten toimintamallien kehittämistarpeista ja uusista palvelu- ja toimintamalleista tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Projektissa haastateltiin vanhuspalveluiden avainhenkilöitä, kerättiin ja analysoitiin olemassa olevia tilastoja ja muita tietoaineistoja sekä järjestettiin työpajoja vanhuspalveluiden avainhenkilöiden ja johdon kanssa.

Projektin lopputuloksena syntyi vuosille 2015–2025 vanhuspalveluiden strategia, joka sisälsi tulevaisuuden palvelurakenteen ja palveluverkon vision sekä suositukset nykyisten toimintamallien kehittämiseksi. Osana strategiaa luotiin näkemys tulevaisuuden palvelu- ja toimintamalleista, joilla tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan nostaa.

Toimeksiannon tavoitteena oli espoolaisten 13–22-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitoketjujen ja kustannusten nykytilan analysointi. Espoo halusi tehdä palveluketjuista sujuvampia, mikä edellytti tarkkaa analyysia palveluiden nykytilasta.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa. Projekti koostui asiakkaiden hoitoketjujen ja palvelukäytön pohjatiedon koonnista sekä asiakasryhmien, hoitoketjujen, kustannusten ja segmenttien määrittelystä. Lopuksi tieto jalostettiin ratkaisumalleiksi työpajoissa.

Hoitoketjuja analysoitiin usean eri potilasryhmän näkökulmasta keskittyen etenkin hoidon aloitukseen ja sitä seuraaviin palvelukontakteihin. Analyysin osana toteutettiin myös useita esimerkkiasiakkaiden hoitoketjuanalyyseja. Kustannuksia tarkasteltiin asiakas- ja segmenttikohtaisesti sekä kalleimpien asiakkaiden osalta yksilökohtaisesti.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close