Palvelujen digitalisointi

Yhteyshenkilö:

Uudet digitaaliset teknologiat muuttavat tapoja järjestää, tuottaa ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita. Murrosvaiheessa on olennaista kohdentaa digitalisaation kehityspanokset viisaasti.

Digitalisointipalvelumme auttavat palveluntuottajia käyttämään uutta teknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja kohdentamaan kehityspanostukset kohteisiin, joissa ne tuovat parhaan toiminnallisen hyödyn. Autamme asiakkaitamme tuottamaan pysyviä hyötyjä palveluiden saatavuuteen, laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannuksiin.

Tyypillisessä projektissa laadimme asiakkaalle digistrategian ja kehitystiekartan. Leipälajimme on teknologian tukeman palvelutuotannon ja digitaalisten palveluiden konseptointi ja suunnittelu sekä tietojärjestelmähankkeiden määrittely ja toteutuksen ohjaaminen. Digitaalisuus ja sen vaikutusten ymmärtäminen nivoutuu kaikkeen tekemäämme strategia- ja kehitystyöhön.

NHG:n digitaaliset palvelut vahvistuivat entisestään, kun joulukuussa 2021 osti arvostetun sosiaali- ja terveysalan digitalisoinnin asiantuntijayrityksen Salivirta & Partnersin, lue lisää täältä.

Yhteyshenkilö:

Jouko Kuisma

Liiketoimintajohtaja
jouko.kuisma@salivirta.fi
+358 50 468 8881

Keski-Uudenmaan kunnat muodostivat sote-kuntayhtymän järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueellaan, myöhemmin kuntayhtymälle siirretään myös palveluiden tuotanto. Autoimme kuntayhtymän ICT-valmistelua laatimaan tiekartan kuntayhtymän tietohallinnon järjestämiseen, tietojärjestelmäkokonaisuuden haltuunottoon ja palvelutuotannon muutosten tukemiseen.

Tiekartta laadittiin yhdessä kuntayhtymän ICT-valmisteluryhmän kanssa. Projektin aikana haastateltiin palveluntuotannon valmisteluryhmien vetäjiä, kansallisten hankkeiden ja maakuntavalmistelun henkilöitä ja vedettiin havainnot ja valmistelu yhteen ja keskusteltiin laajan foorumin toimesta.

Yhteistyön tuloksena kuntayhtymällä oli aiempaa parempi käsitys kuntayhtymän perustamiseen liittyvistä tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutostarpeista sekä palveluntuotannon ICT-tarpeista ja näihin liittyvästä priorisoinnista ja aikataulutuksesta.

Kotimainen pörssiyhtiö harkitsi laajentumista terveydenhuoltoon perinteisen toimintansa rinnalle. Laadimme asiakkaalle strategian Smart Health -liiketoiminnalle ja tunnistimme asiakkaan edellytykset päästä mukaan markkinalle.

Projektin fokusalueet valittiin työpajoissa yhdessä asiakkaan kanssa NHG:n tekemien analyysien pohjalta. Houkuttelevimmista mahdollisuuksista kuvattiin tarkemmin eri keinoja päästä markkinalle. Projektin aikana haastateltiin toimialan kansainvälisiä asiantuntijoita sekä perehdyttiin teknologian aiheuttamiin murroksiin markkinalla.

Asiakkaan johdolle syntyi syvällinen ymmärrys markkinasta, sen keskeisimmistä muutoksista ja mahdollisuuksista sekä asiakkaan mahdollisista keinoista päästä mukaan markkinaan. Työn ansiosta asiakkaan johto sai luotettavat perusteet tuleville investointipäätöksille.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close