Organisaatiot ja johtaminen

Yhteyshenkilö:

Kustannusvaikuttavan toiminnan johtaminen vaatii tietoa ja kykyä tehdä päätöksiä sen perusteella. Autamme asiakkaitamme rakentamaan organisaatio- ja johtamismallit tukemaan toiminnan tavoitteita.

Rajalliset kehityspanokset on suunnattava niihin asioihin, joita kehittämällä on saavutettavissa merkittävimmät parannukset. Teemme asiakkaillemme syvällisiä analyysejä, suunnittelemme mittaristoja ja rakennamme tietojohtamisratkaisuja, joiden avulla toiminnasta saadaan läpinäkyvää ja helposti seurattavaa. Autamme johtoa myös toimintaa tukevien organisaatioiden ja johtamisjärjestelmien suunnittelussa ja toimeenpanossa. Lisäksi valmennamme johtajia ja lähiesimiehiä johtamaan ihmisiä ja viemään muutokset onnistuneesti läpi. Teemme työmme käytännönläheisellä otteella ja syvällisellä toimialaosaamisella.

Yhteyshenkilö:

Olli Tolkki

Johtaja, myynti ja asiakkuudet
olli.tolkki@nhg.fi / 0400 339 195