Ennakoiva analytiikka

Yhteyshenkilö:

Tekoälyn avulla korkeariskiset potilaat voidaan tunnistaa jo ennen kuin ongelmat kärjistyvät. Riskiryhmien kustannusvaikuttava hoito on mahdollista, jos ennaltaehkäisevät palvelut kohdistetaan oikein.

NHG:n ennakoivan analytiikan riskityökalut hyödyntävät koneoppimisen menetelmiä, jotta riskihenkilöt voidaan tunnistaa varhain. Työkalut etsivät muuttujien joukosta ne, jotka parhaiten ennustavat haitallisia potilastapahtumia. Kun korkeariskiset potilaat tunnistetaan varhain, ennaltaehkäisevät palvelut voidaan kohdentaa järkevästi. Palvelutarpeen ennustaminen hyödyttää kaikkea resursointia ja siten potilasvirtojen hallintaa.

Riskityökalumme integroidaan osaksi asiakkaan tietojärjestelmiä. Ne ovat pitkälle automatisoituja ja helppokäyttöisiä. Työkalut tarjoavat reaaliaikaista potilastason tukea asiantuntijoiden päivittäiseen päätöksentekoon. Työkaluja voi käyttää myös hoidettavan väestön jatkuvaan seulontaan riskihenkilöiden tunnistamiseksi.

Yhteyshenkilö:

Yrjänä Hynninen TkT

Kehityspäällikkö
yrjana.hynninen@nhg.fi / 050 4075 320

Tutkimusprojektissa kehitettiin ennakoivan analytiikan algoritmi, joka ennustaa kotihoidon asiakkaiden siirtymisen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 6–12 kk etukäteen.

Algoritmi hyödyntää RAI-järjestelmän mittareita, jotka kuvaavat kotihoidon asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa. Sadoista yksittäisistä RAI-muuttujista tunnistettiin koneoppimisen menetelmillä ne muuttujat, jotka yhdessä ennustavat parhaiten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä.

Algoritmi todettiin tarkaksi ja se integroitiin osaksi RAI-järjestelmää. Algoritmin tuottama tieto auttaa kotihoitoa suunnittelemaan ja kohdentamaan palveluita niitä eniten tarvitseville. Kohdennetuilla palveluilla on mahdollista auttaa ikäihmisiä asumaan kotona turvallisesti pidempään ja pitää heidät kotihoidon piirissä.

Linkki RAIsoft-uutiseen

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close