Benchmarking

Yhteyshenkilö:

Benchmarking eli vertaiskehittäminen on oman toiminnan peilaamista muihin ja molemminpuolista oppimista.

NHG:n benchmarkingin eli vertaiskehittämisen avulla palveluntuottaja voi analysoida ja vertailla omaa toimintaansa suhteessa muihin. Oman toiminnan nykytilan kartoitus ja kehityskohteiden tunnistaminen ovat välttämätön edellytys toiminnan tehokkaalle kehittämiselle. Sen pohjalta voimme määritellä toiminnalle tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään. NHG:n vertaiskehittäminen tukee muutoksen läpiviemistä ja tuottaa johtamisen tueksi tietoa eri toimintamallien tuottavuudesta ja laadusta. NHG tuottaa Benchmarking-palvelua erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon.

Yhteyshenkilö:

Tomi Malmström

Liiketoimintajohtaja, analytiikkaratkaisut
tomi.malmstrom@nhg.fi / 050 3234 775

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) alkoi NHG:n benchmarking-tulosten osoittamien pitkien hoitoaikojen pohjalta kehittämään fast track -prosessia tekonivelkirurgiaan. Kansainvälisten ja suomalaisten sairaaloiden toimintakäytäntöjen pohjalta KSSHP lyhensi tekonivelkirurgian hoitoaikoja yli 50%.

KSSHP yhdisteli ja jalkautti parhaita käytäntöjä eri sairaaloista. Tekonivelkirurgian prosessi nopeutui selvästi lyhyemmäksi kuin muilla ja benchmarking-tulosten parantuminen kannusti kehittämään toimintaa entisestään. Myös muiden benchmarking-sairaaloiden hoitoajat ovat lyhentyneet selvästi.

NHG:n kirurgian benchmarking tuottaa konkreettista tietoa vaihtoehtoisista toimintamalleista, resursoinnista ja laadusta osallistujille. Toimintaa monesta näkökulmasta tarkastelemalla vältetään osaoptimointi kuten hoitojaksojen lyhentäminen jatkohoitoon siirtyvien osuutta kasvattamalla.

Vertailutieto päätöksenteon tukena

Nordic Healthcare Groupin (NHG) vertaiskehittämisen palvelut tarjoavat yksityiskohtaisen näkymän organisaatiosi tuloksista muihin vastaaviin organisaatioihin verrattuna.

Raportin lisäksi vertaiskehittämisen ryhmät antavat mahdollisuuden verrata ja jakaa parhaita käytäntöjä muiden vastaavien organisaatioiden kanssa: tarjoamme yhteisen keskustelufoorumin ammattilaisille sekä mahdollisuuden osallistua valikoituihin syventäviin teema-analyyseihin.

Benchmarking-menetelmillä tunnistetaan organisaatiosi kehityskohteet vertaamalla laatua, resurssien käyttöä, tuottavuutta, kustannuksia ja volyymeja eri toiminnoissa.

NHG vertaiskehittämisen palvelut tarjoavat tarvittavat tiedon tavoitteiden määrittelyyn ja priorisointiin. Tietoon pohjautuen voidaan sitouttaa henkilöstö ja muut sidosryhmät mukaan muutoksen tekemiseen.

Visuaalinen dashboard-näkymä kokoaa kaikki organisaatiosi toiminnot kootusti yhteen paikkaan. Tiedot muodostavat arvokkaan työkalun johdon päätöksenteon tueksi.

Päivittyvän raportin avulla voidaan seurata jatkuvasti muutosprosessin edistymistä.

Erikoissairaanhoito

NHG:n eriskoissairaanhoidon vertaiskehittämisen palveluihin ja työkaluihin kuuluu laaja valikoima eri erikoisaloja:

 • Sisätautien vertaiskehittäminen
 • Syöpätautien vertaiskehittäminen
 • Neurologian vertaiskehittäminen
 • Lastentautien vertaiskehittäminen
 • Kirurgian vertaiskehittäminen
 • Neurokirurgian vertaiskehittäminen
 • Naistentautien ja synnytysten benchmarking
 • Päivystyksen vertaiskehittäminen
 • Ensihoidon vertaiskehittäminen
 • Vuodeosastojen resursointityökalu
 • Päivystyksen työvuorojen optimointityökalu
 • Päivystyksen tilannekuva- ja ennustustyökalu

Perusterveydenhuolto

NHG:n perusterveydenhuollon vertaiskehittämisen palveluihin sekä laatu- ja vaikuttavuusmittaristoihin kuuluu laaja valikoima niin terveyskeskusten kuin suun terveydenhuollon vaihtoehtoja:

Ikääntyneiden palvelut

NHG:n ikääntyneiden vertaiskehittämisen palveluihin, laatu- ja vaikuttavuusmittaristoihin sekä työkaluihin kuuluu laaja valikoima niin asumispalveluihin, kotihoitoon kuin asiakasohjaukseen liittyviä vaihtoehtoja:

 • Asiakasohjauksen vertaiskehittäminen
 • Kotihoidon vertaiskehittäminen
 • Asumispalveluiden vertaiskehittäminen
 • Kotihoidon resursointityökalu
 • Kotihoidon riskityökalu
 • Asumispalveluiden laatu- ja vaikuttavuusmittauspalvelu
 • Kotihoidon laatu- ja vaikuttavuusmittaristo

Perhe- ja sosiaalipalvelut

NHG:n perhe- ja sosiaalipalveluiden vertaiskehittäminen on uusi kehittyvä palvelukokonaisuus. Tällä hetkellä käynnissä on:

 • Lasten ja perheiden palveluiden vertaiskehittäminen

Visuaalinen dashboard-näkymä kirkastaa, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiosi tila datan valossa

 

 

Benchmarking numeroina

200

kuntaa ja sairaanhoitopiiriä

50

vertaiskehittämistilaisuutta vuosittain

2000

ammattilaista hyödyntää vertaiskehittämistietoa

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close