Sundheds-IT og data

Kontakt:

Sundheds-IT og data

NHG har opbygget en solid erfaring med sundheds-IT, platforme, integrationer og sundhedsdata gennem talrige projekter hos regioner, ministerier og på hospitaler, og kan derfor se både mulighederne og udfordringerne med sundhedsdata, IT og medicoudstyr. Hertil kommer en dybdegående viden om og erfaring med anvendelse og implementering af business intelligence løsninger (BI løsninger) samt anvendelse af benchmarking, ledelsesinformation og udviklingen af KPIér og nøgletal. Vi har erfaringer med, og kan assistere indenfor, afdækning af det strategiske grundlag, kravspecificering, valg af leverandør og løsning samt færdigudrulning og senere lukning eller flytning af løsninger.

Vores erfaring og viden indenfor projekter indenfor sundheds-IT og implementering af nyt medicoudstyr eller IT, handler ofte mere om organisation, kultur og ledelse end det handler om egentligt IT.

 

Kontakt:

Lasse Lindquist

Lasse Lindquist

Senior Partner
lasse.lindquist@nhgdk.dk

+45 2826 1243

Gennemførsel af en analyse af aktivitetsbestemt medfinansiering for Frederiksbergs kommune med henblik på optimering af økonomi og borgeroplevet kvalitet.

Gennem en analyse og kortlægning af processer og forskellige datakilder, udkrystalliseres et bruttokatalog med konkrete projekt-muligheder.

Gennem processen blev der fundet både geografiske, demografiske og diagnoserelaterede mønstre som kommunen bruger i forbindelse med en forbedring af deres sundhedstilbud til borgerne.

Projektlead på projekt vedrørende Sunsetting af IT-systemer i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Projektet vedrører sikring af patient- og forsknings-data fra nuværende kliniske og para-kliniske systemer, og berører tidligere EPJ systemer samt nuværende Sundhedsplatform.

Herunder indlæsning af kildedata til visning i brugergrænseflade, snitflader, juridiske og lovgivningsmæssige processer, sikkerhed, datavalidering samt kontrakthåndtering. Projektet vedrører i Region Sjælland fuld udvikling af en arkivløsning til historisk data samt overlevering til drift.

I Region Hovedstaden er der fokus på mindre, mere specialiserede kliniske systemer. Heri indgår kortlægning af as-is processer og implementering af to-be med anvendelse af Sundhedsplatformen.

Projektleder for patientjournal, laboratoriesystemer samt sundheds- og forskningsdata – herunder flytning fra Novo Nordisk til Region Hovedstadens IT-domæne. Dette indbefatter flytning af data, sikring af historiske data, ledelsesinformation sikring af forskningsdata samt sikring af nye og lignende KPIér, koordinering med Sundhedsplatformen (SP) samt indberetninger til DVDD.

Herunder GAB analyse ifht. Sundhedsplatformen og eksisterende løsninger, med særligt fokus på kortlægning mindskning af forskelle samt sikre et optimalt fremtidigt scenario.

Arbejdet er gennemført i et ledelsesfelt mellem Novo Nordisk Fonden, Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen, og med koordinering over mod Region Sjælland ifht. SP-aktiviteter og processer indenfor f.eks. øjenområdet.

Analyse af forbrug af medicin for Mundipharma med fokus på udleveringsmønstre for mængder, geografi og typer af klinikere. Analysen er en videreudvikling af samarbejdet med Aarhus universitet, og sigter på en forbedret nytte og erkendelse af værdien af medicindata.