Udvikling og optimering i regioner, kommuner og hospitaler

Kontakt:

NHG har en dyb og bred viden om og erfaring med udvikling og optimering i regioner, kommuner og hospitaler.

Vores erfaring spænder fra små operationelle projekter til omfattende strategiske og overordnede indsatser på øverste koncernledelsesniveau. Vi hjælper med at etablere nye arbejdsgange, sørger for oplæring i nye redskaber tæt på patienter /borgere i tæt samarbejde med personalet. Hensigten er altid i sidste ende at levere værdi for personale, borgere/patienter og samfund. Indholdstrækker sig over både økonomi, organisationsudvikling, adfærdsændringer, proces- og arbejdsgangsanalyser, teknologi, vagtplanlægning, strategiprocesser og aktivitetsanalyser. Vores tilgang er at kombinere dataanalyser og involvering af ledere, medarbejdere og patienter/borgere.

Vores erfaring med, og viden om det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer og på tværs af Norden, giver os et solidt udgangspunkt for at gennemføre udvikling gennem inddragende processer, databaserede analyser og projekter ud fra den mest hensigtsmæssige metodik og med udgangspunkt i jeres konkrete situation.

Kontakt:

Martin Hornstrup 

CEO, Senior Partner
martin.hornstrup@nhgdk.dk

+45 2184 6186

Rune Bang Puggaard 

Partner
rune.puggaard@nhgdk.dk

+45 2594 8892

NHG har en dyb og bred viden om og erfaring med optimering inden for hospitaler, regioner og kommuner. Vores erfaring spænder fra små operationelle projekter vedrørende optimering og ændring af specifikke processer og arbejdsgange på afsnit helt ude i klinikken, tæt på patienter og i tæt samarbejde med personale, til omfattende strategiske og overordnede indsatser på øverste koncernledelsesniveau.

 

Hensigten er altid i sidste ende at levere værdi for personale, borgere/patienter og samfund. Emnerne strækker sig over både økonomi, teknologi, proces- og arbejdsgangsanalyser, flaskehalsforståelse, vagtplanlægning, strategiprocesser og aktivitetsanalyser.

Vores erfaring med, og viden om det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer og på tværs af Norden, giver os et solidt udgangspunkt for at tilrettelægge og afvikle processer, analyser og projekter på den mest hensigtsmæssige måde, i den konkrete situation uden at låse os fast i en bestemt metodik.

Projektledelse på forløb for billeddiagnostikken på Nordsjællands Hospital. Projektet har fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, herunder afdække flaskehalse, ressourceforbrug og kapacitetsplanlægning med henblik på at sikre hurtigere billeddiagnostik.

Projekt for Akutafdelingen, Bispebjerg Hospital med fokus på budgetgennemgang og budgetanalyse i relation til såvel organisatoriske ændringer (lukning af Frederiksbergs modtagelse) og ændringer i arbejdsgange og processer.

Heri indgik også vagtplanlægningsanalyse ved at sammenholde fremmødeprofil, faktisk fremmøde og aktivitet med henblik på optimering.

NHG har arbejdet systematisk med at kortlægge og justere alle patientforløb sektion for sektion i en afdeling på Rigshospitalet. Projektet har også haft fokus på at skabe bedre styr på flow og forløbsmarkører, som skal sikre patientrettigheder. I projektet er der arbejdet med at kombinere datadreven udvikling, etablering af ny ledelsesinformation med løbende involvering af både ledelse, sektionsledelse og alle faggrupper. Projektet omfatter en løbende refleksion og afprøvning af nye samspil mellem faggrupper med henblik på at skabe bedre overblik og udnyttelse af klinikkens kapacitet til at behandle patienter. Projektet har mundet ud i en budgetansøgning om strategisk udvidelse med henblik på at hjemtage aktivitet fra private hospitaler og sikre flere tider til gavn for ventende patienter.