Optimering i regioner, kommuner og hospitaler

Kontakt:

NHG har en dyb og bred viden om og erfaring med optimering inden for hospitaler, regioner og kommuner.

Vores erfaring spænder fra små operationelle projekter vedrørende optimering og ændring af specifikke processer og arbejdsgange på afsnit helt ude i klinikken, tæt på patienter og i tæt samarbejde med personale, til omfattende strategiske og overordnede indsatser på øverste koncernledelsesniveau. Hensigten er altid i sidste ende at levere værdi for personale, borgere/patienter og samfund. Emnerne strækker sig over både økonomi, teknologi, proces- og arbejdsgangsanalyser, flaskehalsforståelse, vagtplanlægning, strategiprocesser og aktivitetsanalyser.

Vores erfaring med, og viden om det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer og på tværs af Norden, giver os et solidt udgangspunkt for at tilrettelægge og afvikle processer, analyser og projekter på den mest hensigtsmæssige måde, i den konkrete situation uden at låse os fast i en bestemt metodik.

Kontakt:

Martin Hornstrup

Martin Hornstrup 

Senior Partner
martin.hornstrup@nordichealthcaregroup.dk

+45 2184 6186

NHG har en dyb og bred viden om og erfaring med optimering inden for hospitaler, regioner og kommuner. Vores erfaring spænder fra små operationelle projekter vedrørende optimering og ændring af specifikke processer og arbejdsgange på afsnit helt ude i klinikken, tæt på patienter og i tæt samarbejde med personale, til omfattende strategiske og overordnede indsatser på øverste koncernledelsesniveau.

 

Hensigten er altid i sidste ende at levere værdi for personale, borgere/patienter og samfund. Emnerne strækker sig over både økonomi, teknologi, proces- og arbejdsgangsanalyser, flaskehalsforståelse, vagtplanlægning, strategiprocesser og aktivitetsanalyser.

Vores erfaring med, og viden om det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer og på tværs af Norden, giver os et solidt udgangspunkt for at tilrettelægge og afvikle processer, analyser og projekter på den mest hensigtsmæssige måde, i den konkrete situation uden at låse os fast i en bestemt metodik.

Projektledelse på forløb for billeddiagnostikken på Nordsjællands Hospital. Projektet har fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, herunder afdække flaskehalse, ressourceforbrug og kapacitetsplanlægning med henblik på at sikre hurtigere billeddiagnostik.

Projekt for Akutafdelingen, Bispebjerg Hospital med fokus på budgetgennemgang og budgetanalyse i relation til såvel organisatoriske ændringer (lukning af Frederiksbergs modtagelse) og ændringer i arbejdsgange og processer.

Heri indgik også vagtplanlægningsanalyse ved at sammenholde fremmødeprofil, faktisk fremmøde og aktivitet med henblik på optimering.