Visuaalinen työkalu havainnollistaa teho-osastojen kapasiteettia koronavuonna

Uutisia

20.1.2021

Nordic Healthcare Group (NHG) on kehittänyt avoimen verkkotyökalun osana EU-rahoitteista HERoS-tutkimushanketta

Nordic Healthcare Groupin kehittämä työkalu visualisoi teho-osastojen käyttöasteita eri EU-maissa ja alueilla ajanjaksolta helmi-marraskuu 2020. Tiedot pohjautuvat Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja kansallisten terveysviranomaisten dataan.

Työkalu osoittaa, että olisi keskeistä saada reaaliaikaista tietoa teho-osastokapasiteetista alueellisella ja maiden tasolla, jotta terveydenhuollon infrastruktuuria voitaisiin järjestää kriisitilanteessa EU-tasolla. Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen korostaa 29.10.2020 antamassaan lausunnossa, että tiedon jakaminen jäsenmaiden kesken mahdollistaisi rajat ylittävää resurssien jakamista ylikuormitustilanteissa.  Tämä lausuma on linjassa HERoS-tutkimuksessa tehdyn havainnon kanssa, että teho-osastokapasiteetin hyödyntäminen vaihteli suuresti eri EU-maiden ja alueiden välillä pandemian ensimmäisen aallon aikana. Tulevaisuudessa tarvitaan suosituksia luotettavan datan varmistamiseksi.

NHG:n kehittämä työkalu on esimerkki siitä, kuinka dataa voidaan käsitellä ja tukea viranomaisten päätöksentekoa. Työkaluun voi tutustua osoitteessa https://nhg.fi/en/covid19map/.

HERoS-tutkimushankkeen (Health Emergency Response in Interconnected Systems) tavoitteena on rakentaa kokonaiskuva Covid-19 -viruksen aiheuttaman epidemian etenemisestä, erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista sekä eri maiden terveydenhuoltojärjestelmien ja hallintorakenteiden kyvystä reagoida poikkeustilanteessa. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement No 101003606).

Hanketta koordinoi Hankenin humanitäärisen logistiikan instituutti (HUMLOG), ja se toteutetaan tutkijoiden tiiviinä yhteistyönä ympäri Eurooppaa. NHG tuo konsortioon terveydenhuollon palvelujärjestelmien ymmärrystä ja data-analytiikkaa.

Työkalua esittelevä video: https://youtu.be/QP9ctBs_UFk

HERoS-tutkimushanke: https://www.heros-project.eu/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close