Uuden suomalaisen tutkimuksen mukaan potilaan raportoimat mittarit merkittäviä äitiys- ja neuvolapalveluissa – käyttöönotto kuitenkin työlästä

Uutisia

10.8.2021

Potilaan raportoimien mittareiden (patient reported measures, PRM) merkitys ja mahdolliset hyödyt tunnustetaan laajasti terveydenhuollossa, mutta kokemukset niiden käytöstä ovat vielä rajalliset. Uuden tutkimuksen tarkoitus on selvittää ammattilaisten näkemyksiä PRM-mittareista ja tutkia International Consortium for Health Outcomes Measurementin (ICHOM) kehittämän raskausajan ja synnytyksen (Pregnancy and Childbirth, PCB) mittariston sopivuutta julkisiin äitiys- ja neuvolapalveluihin Suomessa. Tutkimus julkaistiin 3.7. BMC Health Services Research -julkaisussa. Julkaisu on tuotettu HUS:n tutkimus- ja kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön PRM:t HUS:ssa.

Tutkimukseen haastatellut 20 äitiys- ja neuvolapalveluiden ammattilaista olivat yhtä mieltä ICHOM PCB-mittariston sisältämien PRM-kysymysten tärkeydestä ja relevanttiudesta äitiys- ja neuvolapalveluiden kehittämiseen Suomessa. He ehdottivat, että kysymysten määrää pitäisi kuitenkin vähentää ja ajankohtia datankeruulle pitäisi yhtenäistää Suomessa käytössä olevaan äitiys- ja neuvolapalveluiden seurantaprotokollan kanssa. Lisäksi onnistuneen implementaation takaamiseksi täytyy panostaa PRM-tietojen integroimiseen kliinisten tulosten kanssa, palvelupolun uudelleenmuotoiluun ja naisten motivoimiseen vastaamaan PRM-kyselyihin.

Tutkimus osoittaa, että PRM-mittareiden käyttöönotto Suomessa julkisissa äitiys- ja neuvolapalveluissa on mahdollista, relevanttia ja tärkeää. PRM-mittareiden implementointi nykyisiin työkäytäntöihin vaatii kuitenkin sitoutumista ja ponnisteluja niin terveydenhuollon organisaatioilta kuin äitiys- ja neuvolapalveluiden ammattilaisilta ja raskaana olevilta naisilta.

Lue tutkimusartikkeli.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close