Tulevaisuuden sote-kiinteistöinvestointien suunnittelun ja arvioimisen tueksi laadittiin laskentamalli ja arviointikriteeristö

Uutisia

15.2.2022

Sote-kiinteistöinvestointien arviointikriteerit ja -menetelmät -hankkeen raportti on julkaistu. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Nordic Healthcare Groupin (NHG) ja Aalto-yliopiston tutkimusryhmä Soteran toteuttamassa tutkimuksessa arviointiin sairaansijojen ja ikääntyneiden pitkäaikaispaikkojen määrän ja niihin liittyvien investointien tarvetta tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kehityksestä valmisteltiin kolme vaihtoehtoista skenaariota, joiden valmistelussa hyödynnettiin kansainvälisiä esimerkkejä sekä kotimaisia sote-kiinteistökehittämisen ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Hankkeessa valmisteltiin laskentamalli, joka mahdollistaa investointien tarpeellisuuden ja tarvittavan koon arvioinnin ennustetun palveluiden kysynnän kehityksen mukaan.

Lisäksi valmisteltiin arviointimalli, jota voidaan hyödyntää Investointisuunnitelmien arvioinnissa alueellisten kehityssuunnitelmien ja palveluiden toteutuksen sekä rakentamisen laadun ja kustannusten näkökulmista.

Sote-kiinteistöinvestointien arviointiin ja niihin liittyvien sairaansijojen ja ikääntyneiden pitkäaikaispaikkojen määrän määrittelyyn ei ole olemassa yksiselitteistä mallia. Paikkatarpeisiin vaikuttavat väestökehityksen ohella mm. käytössä olevat toimintamallit, palvelupolut sekä hoito-ohjeet.

Teknologian, toimintamallien ja hoitomenetelmien kehittyessä vuodeosastokapasiteetin ja pitkäaikaispaikkojen määrän tarpeen uskotaan vähenevän. Samalla asiakkaiden, potilaiden sekä heidän läheistensä odotukset palveluiden toteutukselle muuttuvat. Tämä vaikuttaa fyysisten tilojen rakentamistarpeeseen palveluiden toteuttamiseksi.

Kiinteistöinvestoinnit ovat pitkäikäisiä, mikä tekee kapasiteetin nopean säätelyn vaikeaksi. Tämän vuoksi investointien onnistumisen kannalta keskeistä on panostaminen kiinteistöjen suunnitteluun ja muunto- ja käyttöjoustavien ratkaisujen kehittäminen. Näin on mahdollista säädellä kiinteistön käyttötarkoitusta sen elinkaaren aikana ja vastata muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Lue lisää valtioneuvoston tiedotteesta.

Tutustu raporttiin.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close