Tukea lapsibudjetointiin: mallit, työvälineet ja tiekartta valtiolle ja kunnille

Uutisia

6.5.2020

Mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin ja mitä vaikutuksia niillä saadaan aikaan? Kysymykseen vastaamiseksi tarvitaan lapsibudjetointia. Sen käyttöönottoa on pilotoitu analysoimalla valtion talousarvio 2020 sekä tekemällä yhteistyötä kolmen kunnan taloushallinnon toimijoiden kanssa. Tuore raportti antaa valtion ja kuntien päättäjille, johtajille sekä taloushallinnolle uusia välineitä hallinnonalat ylittävään tiedolla johtamiseen ja vaikutusarviointiin.

Julkisia hyvinvointipalveluja on perinteisesti johdettu ja ohjattu sektorilähtöisesti. Eri toimialojen, kuten sosiaali-, terveys- tai sivistyspalvelujen, kustannuksia on seurattu omina kokonaisuuksinaan ilman tarkempaa tietoa siitä, miten eri palvelut ja niiden kustannukset jakautuvat väestössä.

Uuden mallin ja siihen kytketyn työkalun avulla lapsiin ja lapsiperheille kohdistettujen julkisten määrärahojen tarkastelu onnistuu yhteismitallisesti. Tavoitteena on auttaa palveluiden järjestäjiä tuottamaan mahdollisimman kustannusvaikuttavia lasten ja perheiden palvelukokonaisuuksia.

Selvityksen myötä lapsibudjetoinnin toivotaan vakiintuvan osaksi valtionhallinnon, kuntien sekä tulevien maakuntien hallintoa. Lapsibudjetoinnin toteuttaminen minimitasolla on mahdollista käytännössä kaikissa kunnissa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeen toteuttivat Nordic Healthcare Group sekä tytäryhtiö Kuntamaisema yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Lapsilähtöinen budjetointi -selvitys

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan tiedote

 

Lisätiedot:

Virve Jokiranta, Senior Manager, Nordic Healthcare Group (NHG). Selvityksen tutkimusjohtaja. Lisätietoja: virve.jokiranta@nhg.fi, puh. 050 3467116

Laura Käsmä, johtaja, tietojohtamisen ratkaisut, Kuntamaisema (osa Nordic Healthcare Groupia). Selvityksen tutkija, vastuulla kuntien lapsibudjetoinnin mallinnukset. Lisätietoja: laura.kasma@kuntamaisema.fi, puh 040 585 1011

Sonja Falk, lapsi- ja perhepolitiikan erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto. Selvityksen tutkija, vastuulla valtion lapsibudjetoinnin mallinnukset. Lisätietoja: sonja.falk@lskl.fi, puh. 040 149 0050

Maria Kaisa Aula, valtiosihteeri,Valtionvarainministeriö, Lisätietoja: mariakaisa.aula@vm.fi  puh. 050 530 9697

Saara Leppinen, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö,  Lisätietoja: saara.leppinen@stm.fi, puh. 029 5163630

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close