Suomessa syövän hoidon kustannukset ovat kohonneet maltillisesti

Uutisia

19.2.2021

Syövän hoidon kustannukset ovat kasvaneet Suomessa maltillisesti, selviää Syövän hoidon kustannukset -sovellukseen päivitetyistä tilastoista.

Syöpäsäätiön ja Nordic Healthcare Groupin yhteistyössä tehty sovellus mahdollistaa syöpähoitojen kustannusten vuosittaisen seurannan. Sovellus on päivitetty vuoden alussa.

Syövän hoito Suomessa on hyvin kustannustehokasta

Muutoksia kustannuskehityksessä tapahtuu hoitojen kehittyessä. Erikoissairaanhoidon avohoito on jatkanut kasvuaan ja vuodeosastohoito vähentynyt nopeasti. Kelan lääkekustannukset ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2018 lähtien, kun markkinoille on tullut uusia lääkkeitä.

”Vaikka syöpien määrä lisääntyy, kehittynyt hoito ja varhainen toteaminen pitävät syövän kustannukset aisoissa. Syöpätapauksia on väestön vanhenemisen vuoksi yhä enemmän, mutta myös yhä useampi sairastuneista paranee”, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen toteaa.

Kattavat rekisterit mahdollistavat tiedon kokoamisen

Sovellus auttaa suunnittelemaan syövän hoidon kehittämistä nyky-Suomessa, jossa syöpien määrän ennustetaan kasvavan 43 000 tapaukseen vuonna 2030. Kokonaiskustannuksissa huomioidaan sekä suorat hoitokustannukset että epäsuorat kustannukset, kuten sairauspäivärahat ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Suomessa on hyvät kansalliset rekisterit, jotka mahdollistavat kustannusvaikuttavuuden seurannan eri sairausryhmissä. Sovelluksessa suorite- ja kustannustiedot kerätään THL:n ja Kelan rekistereistä. Lisäksi Suomen Syöpärekisteristä saadaan tiedot syöpäkuolleisuudesta, 5-viisivuotiselossaluvuista ja uusien tautitapausten määristä.

Tutkijoille, päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu Syövän kustannukset -sovellus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi diagnoosi- ja maakuntakohtaisesti syövän kustannuksia. Se purkaa kustannukset muun muassa erikoissairaanhoidon, lääkkeiden, kuntoutuksen, matkojen ja sairauspäivärahojen muodostamiin osuuksiin.

”Suomi on ensimmäinen maa, jossa syövän kokonaiskustannukset ja hoidon tulokset julkaistaan vuosittain koko maasta. Tätä tulisi laajentaa muihin potilasryhmiin ja koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kertoo palvelun tuottaneen Nordic Healthcare Groupin tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä.

www.syovanhoidonkustannukset.fi

Lisätiedot:

Pääsihteeri Sakari Karjalainen, Syöpäjärjestöt, puh. 0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi

Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, Nordic Healthcare Group, puh. 050 4100 737, riikka-leena.leskela@nhg.fi

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close