Suomessa laaditaan yhteneväiset potilasturvallisuuden kriteerit

NHG mediassa

12.5.2020

Potilas- ja asiakasturvallisuutta, esimerkiksi haittatapahtumien määrää, ei nykyisellään mitata yhdenmukaisesti eikä kattavasti Suomessa.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa selvitetään kansallisesti Suomessa. Selvityshankkeen on käynnistänyt Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio ja hankkeen rahoitusta koordinoi valtioneuvoston kanslia. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamiselle ja arvioinnille ehdotus minimistandardeista, joita voidaan hyödyntää toimintayksiköissä ja kansallisessa vertailussa. Hankkeessa perehdytään kansainvälisiin tutkimuksiin ja kokemuksiin potilasturvallisuuden mittaamisesta, tarkastellaan muiden turvallisuuskriittisten alojen käytäntöjä sekä selvitetään nykytilanne Suomessa.

Hanketta koordinoi Vaasan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Hankekonsortioon kuuluvat lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Nordic Healthcare Group (NHG). Hankejohtajana toimii LT Maria Virkki.

Lue lisää Mediuutisten artikkelista.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close