”Olette johtava tässä skenessä” – NHG:n osaaminen sai kiitosta asiakaskyselyssä

Uutisia

22.6.2021

NHG toteutti helmi-maaliskuussa 2021 puhelinhaastatteluilla asiakaskyselyn, johon haastateltiin hieman yli 30 satunnaisen asiakasorganisaation edustajaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä NHG:n palveluihin, tunnistaa kehityskohteita projektien toteutuksessa ja palvelutarjonnassa sekä hahmottaa mahdollisuuksia tukea asiakkaita yksittäisiä projekteja laajemmin.

Asiakaskyselyn vastauksissa NHG:tä luonnehdittiin monipuoliseksi ja ketteräksi luottokumppaniksi, jonka toiminnassa korostuu palvelualttius ja laatu. Tulosten mukaan asiakasedustajat pitivät palveluiden sekä tuotteiden laatua hyvänä tai erinomaisena. NHG:n toiminnan kulmakiven, sosiaali- ja terveysalan substanssiosaamisen, lisäksi ongelmanratkaisukyky ja asiakaslähtöisyys saivat kiitosta. Osaaminen erityisesti terveydenhuollossa ja taloushallinnossa oli haastateltujen asiakkaiden mielestä erinomaisella tasolla, ja NHG:n laaja-alaista ja pitkää kokemusta alalla pidettiin arvokkaana.

Haastatellut asiakkaat suosittelivat lähes poikkeuksetta NHG:tä. Palveluiden suosittelun arvosanaksi saatiin kyselyn vastausten perusteella 9,3. Yleinen laatu, substanssiosaaminen sekä asiakasymmärrys ja ongelmanratkaisu saivat kukin arvosanan 8,9. NHG:läiset saivat kiitosta asiantuntijuudestaan sekä yhteistyön saumattomuudesta.

“Kiitämme haastateltujen organisaatioiden edustajia vastauksista. Asiakaspalaute oli erinomaisella tasolla ja samalla löysimme myös hyviä kehitysideoita omaan toimintaamme. Asiakaspalautetta hyödyntämällä pystymme jatkossa vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tulevaisuuden palvelutarpeisiin. Erinomaisesta asiakaspalautteesta haluan kiittää NHG:n henkilöstöä, joka on erittäin asiantuntevaa ja motivoitunutta, tämä näkyy saamassamme palautteessa,” NHG:n toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen kommentoi.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close