Nuoret kaipaavat tukea aikuistumisen kynnyksellä: Vantaan lastensuojelussa kehitetään siirtymää jälkihuoltoon asiakaslähtöisesti

Uutisia, 18.09.2020

Vantaa halusi kehittää lastensuojeluaan, ja yhteiskehittämisen kohteeksi Lastensuojelun keskusliiton (LSKL) ja NHG:n kanssa valikoitui jälkihuolto. Jälkihuollon kehitys oli erityisen ajankohtainen, sillä vuoden vaihteessa voimaan tulleen lakiuudistuksen myötä lastensuojelun jälkihuollon asiakkuuteen oikeuttava ikäraja nousi 18–21 vuodesta 18–25 vuoteen. Vantaalla jälkihuoltoa onkin lähdetty kehittämään voimakkaasti ja resursseja on lisätty. Projektissa lähdettiin selvittämään, miten lisääntyviin ja muuttuviin asiakastarpeisiin…

Kutsu: SOS! Asiakkaat keskiöön- Palvelumuotoilu sosiaalipalveluissa -webinaari 25.9.

Uutisia, 9.09.2020

Tervetuloa SOS! Asiakkaat keskiöön -webinaariin perjantaina 25.9. klo 9-10.30 kuulemaan palvelumuotoilun mahdollisuuksista sosiaalipalveluissa ja jakamaan ajatuksia asiakaslähtöisestä kehittämisestä. NHG järjestää avoimen etätapahtuman kaikille asiasta kiinnostuneille sosiaalialan asiantuntijoille ja johdolle. Ohjelma Johdatus palvelumuotoiluun – Mitä palvelumuotoilu on?          Petra Jäntti, Senior Partner, NHG Keskustelu: Esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä sosiaalityössä. Myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua…

Mika Kaartinen senior partneriksi Nordic Healthcare Groupille

Uutisia, 7.09.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskokemukseen ja ICT-ratkaisuihin erikoistunut Mika Kaartinen aloitti elokuussa Nordic Healthcare Groupilla senior partnerina. Mikalla on pitkä kokemus alalta; viimeiset 15 vuotta hän on keskittynyt täysin sote-toimialan ratkaisuihin. Mika siirtyy NHG:lle CGI:ltä, jossa hän vastasi nimetyistä asiakkuuksista ja ICT-palveluiden kehityksestä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Koulutustaustaltaan Mika on diplomi-insinööri, ja hän on täydentänyt…

Uusi pohjoismainen partnership palvelemaan terveydenhuoltoa, lääketeollisuutta ja terveysteknologiaa

Uutisia, 27.08.2020

Nordic Healthcare Group (NHG) ja Lumell Associates AB ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta, joka luo laajan tarjoaman strategista neuvonantoa terveydenhuollolle, lääketeollisuudelle ja terveysteknologiayhtiöille Pohjoismaissa. Yhdessä yritykset muodostavat yli 180 kokeneen asiantuntijan verkoston, jolla on vahva paikallinen osaaminen ja toimialaymmärrys Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. “Meillä on nyt mahdollisuus tarjota kattavasti Pohjoismaiden laajuisesti palveluita asiakkaillemme. Olemme havainneet…

Philips, Nordic Healthcare Group ja Meditsiinigrupp tukemaan aivoinfarktin hoitopolun kehitystä Virossa kansallisessa pilottiprojektissa

Uutisia, 21.08.2020

Philips, Nordic Healthcare Group (NHG) ja paikallinen yhteistyökumppani Meditsiinigrupp tukevat Viron sairausvakuutuskassaa (Estonian Health Insurance Fund, EHIF) kaksivuotisessa Aivoinfarktin hoitopolun pilottiprojektissa ja tarjoavat IT-ratkaisun aivoinfarktin hoidon tulosten ja kustannusten mittaamiseen. “Aivoinfarktin hoitopolku -pilotin tarkoitus on parantaa potilaiden elämänlaatua integroimalla hoitopolun eri kokonaisuudet yhteen erityisesti potilaan näkökulmasta. Pilotti sisältää kolme keskeistä kokonaisuutta – neljä sairaalaa vetävät…

NHG vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa ostamalla tanskalaisen Health Innovation Instituten

Uutisia, 23.06.2020

Nordic Healthcare Group (NHG) jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista Pohjoismaissa ostamalla nopeasti kasvavan tanskalaisen terveydenhuoltoalan asiantuntijayrityksen Health Innovation Instituten (H2I). Vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollistaminen Pohjoismaissa on molempien yritysten vahva tahtotila. Yritykset pääsevät jatkossa hyödyntämään toistensa vahvuuksia esimerkiksi terveydenhuollon vertaiskehittämisessä ja digiosaamisessa, ja tarjoamaan siten entistä laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Pohjoismaissa. ”Tämä on NHG:lle tärkeä askel…

Pidetään yhdessä stadin lapsista huolta – Helsingin perhehoidon palvelut kirkasti viestinsä sijaisperheitä kuuntelemalla

Uutisia,

Helsingin kaupungin lastensuojelun perhehoidon palvelut on perhehoidon kentällä Suomen suurin toimija. Suurten volyymien ja pitkän kokemuksen ansiosta Helsingin perhehoidossa on paljon erikoistunutta osaamista ja perhehoitotarjonta on laaja. Perhehoidon viestin kirkastamiseksi kaivattiin uusia keinoja kuunnella ennen kaikkea sijaisperheitä mutta myös perhehoidon moniammatillisia työntekijöitä, mihin palvelumuotoilu tarjosi mainiot puitteet. Projektin tuloksena syntyi uusi perhehoidon sanoman visuaalisestikin kiteyttävä…

Helsinki kuuntelee ikäihmisiä palvelunkehityksessä: Roihuvuoren seniorikeskuksessa kuukausiohjelma uudistettiin osallistamalla asiakkaita

Uutisia, 28.05.2020

Roihuvuoren palvelukeskus halusi kokeilla, millaisia mahdollisuuksia palvelumuotoilu tarjoaa toiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Heillä oli tavoitteena uudistaa heidän toiminnastaan tiedottava kuukausiohjelma ikäihmisiä palvelevaan, selkeään ja visuaaliseen muotoon. Projekti toteutettiin palvelukeskuksen asiakkaita osallistavien työpajojen muodossa NHG/Kaufmannin palvelumuotoilijoiden pro bono -hankkeena osana Nordic Healthcare Groupin yhteiskuntavastuuta. Helsingin kaupungin palvelukeskukset tarjoavat eläkeläisille, mm. kotihoidon asiakkaille monipuolista, tuettua ryhmätoimintaa ja harrasteryhmiä…

Tukea lapsibudjetointiin: mallit, työvälineet ja tiekartta valtiolle ja kunnille

Uutisia, 6.05.2020

Mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin ja mitä vaikutuksia niillä saadaan aikaan? Kysymykseen vastaamiseksi tarvitaan lapsibudjetointia. Sen käyttöönottoa on pilotoitu analysoimalla valtion talousarvio 2020 sekä tekemällä yhteistyötä kolmen kunnan taloushallinnon toimijoiden kanssa. Tuore raportti antaa valtion ja kuntien päättäjille, johtajille sekä taloushallinnolle uusia välineitä hallinnonalat ylittävään tiedolla johtamiseen ja vaikutusarviointiin. Julkisia hyvinvointipalveluja on perinteisesti johdettu…

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisen tilannekuvan selvitys on käynnistynyt

Uutisia, 27.04.2020

Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio on käynnistänyt potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuvaa ja seurantamenettelyjä selvittävän hankkeen. Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Hankerahoitus on myönnetty 1.4.2020- 31.12.2021 väliseksi ajaksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamiselle ja…

NHG:n vertaiskehittämisen ryhmät keskustelevat parhaista käytännöistä koronatilanteessa asiakaswebinaareissa

Uutisia, 23.04.2020

NHG Benchmarking, eli toiminnan vertaiskehittäminen, on aloittanut tarjoamaan ryhmilleen ylimääräisiä asiakaswebinaareja, jotta ryhmäläiset pääsevät keskustelemaan koronavirustilanteeseen varautumisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vastaavien muiden yksiköiden kanssa Suomessa. Kotihoidon ja asiakasohjauksen vertaiskehittämisryhmät ovat esimerkiksi kokoontuneet viikoittain etänä jopa 50 hengen voimin keskustelemaan koronavirustilanteen etenemisestä ja mahdollisuuksista tehdä jatkotoimenpiteitä sekä suojavarusteiden ja tarvikkeiden riittävyydestä. Keskustelut on käyty pääsääntöisesti…

Ähtärissä johdetaan tiedolla niin kaupunkia, konsernikokonaisuutta kuin tytäryhtiöitäkin

Uutisia,

Tiedolla johtaminen on äärimmäisen tärkeää kuntakentällä. Ähtärissä etsittiin työkalua, jolla tiedolla johtamista voisi toteuttaa mahdollisimman luotettavasti mutta silti vaivattomasti. Kuntamaiseman Maisema-työkalu soveltui tähän tarkoitukseen erinomaisesti, sillä sen kattava vertailuaineisto antaa laajasti tietoa kuntapuolen palveluiden järjestämisestä, kustannustehokkuudesta ja laadullisista tekijöistä. Ähtärissä on iso konsernirakenne, 13 yhtiötä, joihin kuuluu esimerkiksi eläinpuisto. Kun kuntalaki uudistui vuonna 2016, näkökulma…

KUTSU: Lapsibudjetoinnin toteutus valtion ja kuntien talousprosesseissa

Uutisia, 14.04.2020

Lapsibudjetoinnin toteutus valtion ja kuntien talousprosesseissa Skypessä keskiviikkona 6.5. klo 11–13 järjestettävässä tilaisuudessa esitellään osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetun Lapsilähtöinen budjetointi -hankkeen keskeisiä tuloksia sekä tiekarttaa lapsibudjetoinnin käyttöönotolle valtionhallinnossa ja kunnissa. Ilmoittautuminen Skype-tilaisuuteen osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/B95F3EE0D2C43CEE Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta. Tervetuloa! Katso valtioneuvoston kanslian kutsu ja tilaisuuden ohjelma.

Saisiko olla maitoa vai vettä? – Tays panostaa potilaskokemukseen kehittämällä ruokapalveluitaan

Uutisia, 4.03.2020

Ruoalla on suuri merkitys osastolla olevalle potilaalle – syöminen edistää paranemista mutta myös tapahtumana ruokailu on osastoarjessa monen potilaan päivän kohokohta. Tampereen yliopistollinen sairaala Tays päätti lähteä kehittämään entistä parempaa potilaskokemusta ruokapalveluiden kautta. Lähtökohtana kaksi vuotta sitten oli sähköisten palvelujen parempi hyödyntäminen ruokapalvelutehtävässä. Tässä kehityshankkeessa kuitenkin ilmeni, että ruokapalvelutehtävän kehittämisessä piili merkittävä mahdollisuus parantaa potilaskokemusta…

Anna Maksimainen palaa senior partneriksi Nordic Healthcare Groupille

Uutisia, 19.02.2020

KTM Anna Maksimainen on palannut tammikuussa Nordic Healthcare Groupille (NHG) senior partneriksi. Anna on kokenut sote-alan asiantuntija, joka on työskennellyt aiemmin NHG:llä kahdeksan vuotta. Viimeiset pari vuotta Anna on vastannut Accenturella sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiantuntijapalveluista ja perehtynyt toimialaa kohtaavaan digitaaliseen murrokseen. Sote-toimialalla Anna on työskennellyt laajan kirjon asiakkaita ja toimeksiantoja parissa – kokemusta löytyy…

Siun soten kotihoito kehittää työntekijäkokemusta palvelumuotoilun keinoin

Uutisia, 30.01.2020

Kotihoito tekee arvokasta työtä mahdollistamalla ikääntyvien ihmisten kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Siihen kohdistuu kuitenkin monenlaisia paineita, kun väestö vanhenee. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten kotihoito päätti panostaa työntekijäkokemukseen löytääkseen tapoja, joilla työntekijät voivat ja jaksavat paremmin. Kotihoidon työntekijät haluttiin nostaa palvelumuotoilun keinoilla kehittämistyön keskiöön. Siun sotella oli jo aiempia hyviä kokemuksia palvelumuotoilun menetelmien…

NHG vie suomalaista vaikuttavuusosaamista terveydenhuoltoon kansainvälisesti

Uutisia, 28.01.2020

Kansainvälinen terveydenhuollon ICHOM-järjestö valitsi NHG:n implementointikumppanikseen Euroopassa Suomalainen Nordic Healthcare Group (NHG) on valittu kansainvälisesti arvostetun International Consortium for Healthcare Outcomes Measurement -järjestön (ICHOM) sertifioiduksi kumppaniksi implementoimaan hoidon vaikuttavuutta seuraavia standardoituja mittaristoja sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon organisaatioissa maailmanlaajuisesti. NHG on valittu tähän rooliin ensimmäisenä Euroopassa – yhteistyö käynnistyy tammikuun 2020 aikana. ICHOM on kansainvälinen voittoa…

Kansainvälisesti arvostettu sote-johtamisen asiantuntija Alex Knight vierailee Suomessa

Uutisia, 23.01.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tämän hetken merkittävimpiin maailmaankuuluihin ajattelijoihin kuuluva Alex Knight (UK) saapuu Suomeen. Knight kertoo innovatiivisesta ratkaisustaan, jolla eri sosiaali- ja terveystoimijat ympäri maailman ovat onnistuneet ottamaan harppauksen eteenpäin palvelujen saatavuudessa, laadussa, turvallisuudessa sekä tuottavuudessa verrattain lyhyessä ajassa. Knightin kehittämää ratkaisua on implementoitu nopein tuloksin yli 50 kohteessa useissa maissa, kuten UK:ssa, Yhdysvalloissa,…

Sote- ja työllisyyspalvelujen vaikuttavuuden ohjaamiseen lisää työkaluja

Uutisia, 21.01.2020

Sote- ja työllisyyspalvelujen tulisi olla vaikuttavia eli palvelujen tulisi saada aikaan myönteisiä muutoksia asiakkaille ja potilaille. Muutosten tulisi näkyä parempana terveytenä ja hyvinvointina, lisätä työkykyä ja auttaa työllistymisessä. Palvelujen vaikuttavuutta mitataan kuitenkin puutteellisesti, ja palveluja ohjataan esimerkiksi käyntimäärien tai resurssien perusteella. Tuoreessa raportissa esitellään toimenpiteitä, joilla palveluja voidaan mitata, ohjata ja johtaa uudella tavalla.   …

KUTSU: Vaikuttavuusperusteinen ohjaus sote-palveluissa ja valtionavustushaut sote-uudistuksen tueksi -seminaari 21.1.2020

Uutisia, 14.01.2020

Vaikuttavuusperusteinen ohjaus sote-palveluissa sekä valtionavustushaut sote-uudistuksen tueksi – sosiaali- ja terveysministeriön kutsu Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää seminaarin, jossa esitellään Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa -hankkeen loppuraportin johtopäätökset sekä pian käynnistyvät sote-uudistusta koskevat valtionavustushaut. Aika: 21.1.2020 klo 12:30–16:00 Paikka: Ympäristöministeriö, Pankkisali (osoite: Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki) Tilaisuuteen mahtuu paikan päälle 130 ensimmäistä ilmoittautunutta. Tilaisuutta voi seurata…

Ikääntyneiden palvelujen myöntäminen yhdenmukaisin perustein tukee palvelurakenteen kehittämistä

Uutisia, 13.01.2020

Valtioneuvoston selvitys ikääntyneiden palvelujen rakenteesta julkaistiin 13.1.2020  Valtioneuvoston IKÄPIHA – ikäihmisten pitkäaikaispalvelujen harmonisointi maakunnissa -selvityksessä tarkasteltiin ikääntyneiden palvelujen rakenteita ja arvoitiin, miten palvelujen myöntämisperusteiden yhtenäistäminen vaikuttaa palvelujen alueelliseen kattavuuteen ja kustannuksiin maakunnissa. Selvityksessä huomattiin, että palvelujen myöntämisperusteiden yhdenmukaistamisella voitaisiin sekä lisätä yhdenvertaisuutta että vaikuttaa kustannuskehitykseen. Yhdenmukaistamisen vaikutukset riippuivat suuresti kunkin alueen lähtötilanteesta sekä tavoitellusta palvelurakenteesta.…

NHG-liiketoimintayhtiöiden sulautuminen 1.1.2020 alkaen

Uutisia, 30.12.2019

Nordic Healthcare Group -liiketoimintayhtiöt sulautuvat yhdeksi yhtiöksi 1.1.2020 alkaen. Sulautuminen ei aiheuta muutoksia liiketoimintaan. NHG Consulting Oy, Kuntamaisema Oy ja Kaufmann Agency Helsinki Oy sulautuvat 1.1.2020 NHG Benchmarking Oy:öön. Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen yhtiön toiminimi on NHG Finland Oy. Kaikki mainitut neljä tytäryhtiötä, ja siten myös NHG Finland Oy, ovat 100 % emoyhtiö Nordic Healthcare Group Oy:n…

NHG toivottaa hyvää joulua! – Lahjoitamme vaikuttavuutta lastensuojeluun

Uutisia, 20.12.2019

Vuoden kääntyessä loppua haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhtesityökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä kuluvana vuonna. Mielenkiintoisten yhteisten projektien lisäksi saimme iloksemme mahdollisuuden tavata monia syyskuussa Kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa 2019. Vaikuttavuus on Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kuuma puheenaihe myös tulevana vuonna, ja me NHG:llä jatkamme ponnisteluja kohti visiotamme mahdollistaa ennakoiva ja vaikuttavuusperusteinen sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa ja kansainvälisesti. NHG,…

Suomalaiselle vaikuttavuusosaamiselle kysyntää kansainvälisesti – NHG kouluttaa eurooppalaista sairaalajohtoa yhteistyössä EHMA:n kanssa

Uutisia, 17.12.2019

Nordic Healthcare Group (NHG) tiivistää yhteistyötään European Health Management Associationin (EHMA) kanssa vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon koulutuksessa EHMA on Euroopan laajuinen, voittoa tavoittelematon jäsenjärjestö, jonka tehtävänä on edistää terveyttä ja terveydenhuoltoa. NHG on ollut EHMA:n yhteistyökumppani heidän vuosittaisessa tieteellisessä konferenssissaan, ja nyt yhteistyö syvenee entisestään vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon osaamiseen: NHG valittiin kouluttajaksi EHMA:n vaikuttavuuperusteisen terveydenhuollon huippukoulutukseen eurooppalaiselle sairaalajohdolle,…

Elinkaarihanke sosiaali- ja terveysrakentamisen toteutusmuotona – seminaari 16.1.2020 Helsingissä

Uutisia, 12.12.2019

Tervetuloa Nordic Healthcare Groupin (NHG) ja CAPEX Advisorsin järjestämään yhteisseminaariin kuulemaan kokemuksia toiminnallisesta suunnittelusta ja elinkaariajattelusta sosiaali- ja terveydenhuollon rakentamishankkeissa. Miten sosiaali- ja terveysrakentamishankkeet voidaan suunnitella toiminnallisesti laadukkaiksi ja toteuttaa ja rahoittaa kestävästi? Case-esimerkkeinä esitellään elinkaarihankkeena toteutettavat Varkauden terveyskampus ja Sodankylän hyvinvointikeskus. Tilaisuuden aluksi kuulemme myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Kuntaliiton tilannekatsauksen sote-uudistukseen investointihankkeiden…

Peijaksen sairaalan sijaispooli turvaa henkilöstön riittävyyden

Uutisia, 26.11.2019

Peijaksen sairaalan sijaispooli nimettiin HUSin työhyvinvoinnin huippuyksiköksi maaliskuussa 2019. Nordic Healthcare Group (NHG) oli HUSin tukena rakentamassa poolia, jolla parannettiin sairaalaosastojen päivittäin vaihtelevaa henkilöstötarvetta. Potilasmäärä ja henkilöstön tarve vaihtelevat sairaaloiden vuodeosastoilla päivittäin. Hoitajia saattaa joillain osastoilla liian vähän suhteessa potilasmäärään, kun toisessa yksikössä tilanne voi olla päinvastainen. Peijaksen sairaalassa ongelmaan tartuttiin vuonna 2015. ”Haasteena oli,…

Vaikuttavuuden pikaopas auttaa alkuun

Uutisia, 25.10.2019

Vaikuttavuusperusteisuus on sosiaali- ja terveysalalla tällä hetkellä kuuma puheenaihe. Syyskuussa järjestetyn kansallisen vaikuttavuusseminaarin suuri suosio ja laajalti herättämä kiinnostus myös osoitti, että monissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on nyt vahva halu ottaa askelia kohti vaikuttavuutta. Samaan viittaa NHG:n viime vuoden syyskuussa toteuttama Vaikuttavuusperusteisten mittarien käyttö erikoissairaanhoidossa -kysely, jossa vastaajista 71 % oli sitä mieltä, että potilaan…

Paneelissa Pia Maria Jonsson, THL, Kari Hakari, VM, Pasi Pohjola, STM ja Paulus Torkki, HY

Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019: videotallenne ja esitysmateriaali

Uutisia, 2.10.2019

Kansallinen vaikuttavuusseminaari järjestettiin 25.9. Helsingissä. Seminaari pureutui vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin Suomessa. Seminaarin järjestivät Nordic Healthcare Group (NHG), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Valtiovarainministeriö (VM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Päivä oli täynnä kiinnostavia esityksiä ja keskusteluja, kiitämme kaikkia puhujia ja osallistujia. Mikäli et päässytkään paikan päälle, voit katsoa kaikki seminaarin esitykset videotallenteesta. Alla…

Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019: Terveydenhuolto vaikuttavuusperusteiseksi – yhteiset rahat oikeaan paikkaan

Uutisia, 30.09.2019

Kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa 2019 todettiin, että vaikuttavuuden on ohjattava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää. Sote-uudistus olisi saatava vihdoin valmiiksi, mutta vaikuttavuudessa voi edetä pilotoimalla ja ottamalla vaikuttavuus johtamisen välineeksi. Vaikuttavuus on palvelulla aikaansaatu tilamuutos – kustannusvaikuttavuudesta puhutaan, kun siihen yhdistetään tieto kustannuksista, eli paljonko terveyttä ja hyvinvointia saadaan aikaan käytettyä euroa kohden. Kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa jaettiin kokemuksia ja…

Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019 – ohjelma ja puhujat

Uutisia, 24.09.2019

Aika: ke 25.9. Paikka: Vanha ylioppilastalo, Helsinki Mistä on kyse? Kansallinen vaikuttavuusseminaari pureutuu vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin Suomessa. Seminaarin järjestävät Nordic Healthcare Group (NHG), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Valtiovarainministeriö (VM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).   Kansallinen vaikuttavuusseminaari on saavuttanut valtavan suosion ja keskiviikkona pääsemme mielenkiintoisten vaikuttavuusaiheiden äärelle neljäsataapäisen yleisön voimin. Jos et…

Tampereen Kotitori täyttää 10 vuotta: edelläkävijänä luomassa laatua ja vaikuttavuutta ikäihmisten palveluihin

Uutisia, 10.09.2019

Kymmenvuotias Tampereen Kotitori on ikäihmisen arjen avuksi luotu monipuolinen neuvontapalvelu ja palveluintegraattori, jossa erilaisia kotona asumista tukevia palveluita ja ratkaisuja on koottu yhteen paikkaan helposti saataville. Edelläkävijänä aivan uudenlaisessa palveluiden tuotannon mallissa toiminut Kotitori on onnistunut mahdottomalta kuulostavassa tehtävässä: se yhdistää korkean asiakastyytyväisyyden sekä palveluiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden. Mutta miten kaikki oikein alkoi? Tässä jutussa…

Tyks Psykiatria kokosi prosessinsa digitaalisiksi potilaskeskeisiksi hoitopoluiksi

Uutisia, 28.08.2019

Tyks Psykiatria on Kaufmannin (osa Nordic Healthcare Groupia) palvelumuotoilijoiden avulla kartoittanut ja kuvannut ainutlaatuisella tavalla koko erikoisalan nykyprosessit yhtenäiseen, digitaaliseen ja potilaskeskeiseen muotoon. Yhteensä kolmeakymmentä psykiatrian hoitopolkua rakennettiin osallistavin menetelmin työpajoissa yhdessä ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden voimin helmi–maaliskuussa 2019. Kun vuonna 2017 Turun kaupungin ja Varsinaisen-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatria fuusioitui, nousi tarve kartoittaa nykytila meillä vahvasti esiin…

Selvitys ikääntyneiden pitkäaikaispalvelujen harmonisoinnista maakunnissa käynnistynyt

Uutisia, 28.06.2019

Keväällä 2019 käynnistynyt valtioneuvoston selvityshanke valottaa ikäihmisten pitkäaikaispalvelujen myöntämiskriteerien yhdenmukaistamisen vaikutuksia palvelurakenteisiin ja kustannuksiin maakunnissa. Kriteerien yhdenmukaistaminen on väistämätöntä, kun järjestämisvastuu siirtyy suuremmalle toimijalle. Yhdenmukaistamisen myötä yhdenvertaisuus palveluissa paranee ja palvelurakenne yhtenäistyy. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia ikääntyneiden palvelujen myöntämiskriteerien yhdenmukaistamisella on ollut maakunnissa, joissa yhdenmukaistaminen on jo toteutettu kuntayhtymän toimesta, esimerkiksi Kainuu ja…

KUTSU: Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019

Uutisia, 20.06.2019

Tervetuloa kansalliseen vaikuttavuusseminaariin! Aika: 25.09.2019 klo 10-16:00 Paikka: Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki   Vaikuttavuusperusteisuus on merkittävin sosiaali- ja terveydenhuoltoa muokkaava voima sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tervetuloa Nordic Healthcare Groupin (NHG), Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Valtiovarainministeriön (VM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteiseen seminaariin kuulemaan käytännön kokemuksista vaikuttavuuspiloteissa, työkaluista sekä niiden soveltamismahdollisuuksista meillä Suomessa.…

Nuorten syrjäytymistä opinnoista ennaltaehkäistään vaikuttavuusperusteisella toimintamallilla

Uutisia, 10.06.2019

Oppilaitosten ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteishankkeella halutaan vähentää pudokkuutta toisen asteen ammatillisista opinnoista Helsingin Diakonissalaitos (HDL) laajentaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa menestyksekästä Vamos-toimintaansa toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Vamos-toiminta auttaa syrjäytymisvaarassa olevia 16–29-vuotiaita nuoria, joita huolettaa esimerkiksi arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. 2. asteen Vamos -toimintamalleja pilotoidaan elokuusta alkaen toisen asteen ammatillisten opintojen…

Tietojohtamisen arviointimallilla tunnistetaan parhaat kehityskohteet

Uutisia, 6.06.2019

Tietojohtamisen arviointimalli -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Hanke on toteutettu osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Tutkimuksen toteuttivat Nordic Healthcare Group Oy (NHG), Tampereen yliopisto, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä Helsingin yliopisto. Hankkeessa tutkimusryhmä on luonut työkalun, jolla julkisten palveluiden järjestäjä- ja tuottajaorganisaatiot voivat arvioida tietojohtamisen käytäntöjään. Tarkoituksena oli tunnistaa tietojohtamisen nykytilanne, ja arvioida ja priorisoida sen perusteella parhaat kehityskohteet.…

Pekka Multimäki Nordic Healthcare Groupin talousjohtajaksi

Uutisia, 28.05.2019

Pekka Multimäki on aloittanut toukokuun alussa Nordic Healthcare Groupin talousjohtajana (group CFO). Ennen NHG:lle siirtymistä Pekka toimi Royal Ravintoloiden (nykyisin. osa NoHo Partnersia) talousjohtajana. Pekalla on monipuolinen kokemus taloushallinnon, talouden johtamisen ja konsultoinnin tehtävistä eri toimialoilta ja yrityksistä, mm. Teliasonerasta ja Accenturesta. Koulutustaustalta Pekka on kauppatieteiden maisteri. Hänen tavoitteensa on kehittää NHG:n taloushallinnon prosesseja ja…

Kutsu: BOUNCE dissemination event 10.6: Rintasyöpäpotilaan resilienssi ja digitaaliset työkalut tutkimuksessa ja terveydenhuollossa

Uutisia, 23.05.2019

BOUNCE on EU:n rahoittama nelivuotinen hanke, joka tuo yhteen mallintamisen, lääketieteen ja sosiaalitieteiden asiantuntijat. Hankkeen tarkoituksena on edistää tietoperustaa resilienssistä, ja sen yhteydestä rintasyövästä toipumiseen. BOUNCE dissemination event on virallinen HIMSS Europe 2019 -konferenssin off site event, ja se järjestetään HUS Biomedicumissa Helsingissä 10.6. Tapahtumat on erityisesti kohdennettu HIMSS-yleisölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, rintasyöpäpotilaille, potilasjärjestöille,…

Potilaan oma kokemus hoitotuloksesta näkyväksi – Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kehitetään parempaa hoitoa kuuntelemalla potilasta

Uutisia, 16.05.2019

Sepelvaltimotautipotilaiden kokemusten järjestelmällinen kerääminen ja analysointi otetaan osaksi hoidon vaikuttavuuden mittaamista pilottihankkeessa KSSHP:ssä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön potilaan oireiden ja toimintakyvyn itseraportoimiseen erikoistuneen Philips VitalHealthin Questlink -työkalun. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa. Maaliskuussa käynnistyneessä pilottiprojektissa otetaan hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa harppaus kohti uutta toimintamallia, kun potilaan kokemukset hoitotuloksesta tulevat…

Vaikuttavuuden mittaaminen tekee tuloaan erikoissairaanhoitoon

Uutisia, 6.05.2019

Potilaan raportoimia mittareita käytetään toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa toistaiseksi vain vähän Vaikuttavuusajattelu on kasvattanut sosiaali- ja terveysalalla asemaansa, kun tuottavuuden ohella halutaan mitata yhä laajemmin vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta voidaan mitata sekä suoraan potilaalta kysyen että rekisteritietoja hyödyntäen, joista jälkimmäinen on tähän asti ollut vallitseva trendi. Kansainvälisesti erilaisia potilaan terveyttä ja toimintakykyä raportoivia PROM-mittareita (Patient Reported Outcome…

Miten tuotetaan yksilön tarpeita vastaavia sosiaali- ja terveyspalveluita?

Uutisia, 24.04.2019

Sitran Henkilökohtainen budjetti ajattelu- ja toimintatapana -raportti julkaistu  Vaikka sote-uudistus kaatui, tarve organisoida yksilön tarpeita vastaavia sosiaali- ja terveyspalveluita on vahva. Henkilökohtainen budjetti on jo kokeilussa ollut merkittävä vaihtoehto. Sitra halusikin tehdä raportin henkilökohtaisesta budjetoinnista (HeBu) ja sen mahdollisuuksista Suomessa. Nordic Healthcare Group (NHG) oli mukana projektissa erityisesti vaikuttavuusasiantuntijana. Vaikuttavuutta sosiaalipalveluissa on tutkittu suhteellisen vähän…

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke lapsibudjetoinnista käynnistynyt

Uutisia, 15.04.2019

Lapsibudjetoinnin avulla on tarkoitus saada lapsiin ja nuoriin kohdistuvat panostukset läpinäkyväksi ja luoda vaikutusmahdollisuuksia budjetin tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen. Selvityksen toteuttavat konsortiona Nordic Healthcare Group sekä tytäryhtiö Kuntamaisema yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton kanssa. Lue lisää lapsibudjetoinnin selvityshankkeesta Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteesta.

Kuntoutuksessa paljastui suuria alueellisia eroja

Uutisia, 2.04.2019

Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitys julkaistu 28.3.2019 Selvityksen toteuttivat Nordic Healthcare Group (NHG) ja Kuntoutussäätiö. Tilaajat olivat Hyvinvointiala HALI ry, Kuntoutuksen toimialayhdistys ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto ry. Lisäksi Kela tuli selvityksen aikana mukaan rahoittamaan maakunnallisten erojen tutkimista. Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvityksen tarkoituksena on…

Kotiin vietävien palvelujen tulevaisuus -selvitys julkistettu

Uutisia, 21.03.2019

NHG selvitti Hyvinvointiala HALI ry:lle kuntien kotiin vietävien palvelujen kehitysmahdollisuuksia Hyvinvointiala HALI ry:n Nordic Healthcare Groupilta tilaama Kotiin vietävien palvelujen tulevaisuus -selvitys julkistettiin 21.3.2019. Selvityksen taustalla oli halu selvittää, miten kotihoidon kustannuskasvua voidaan hillitä, ilman että laatu heikkenee. Selvitys toteutettiin vertailemalla kuntien ja yksityisten palveluntarjoajien tuottamien palveluiden laatua ja kustannuksia. Kunnilla on järjestäjävastuu hoito- ja…

Uusia osaajia NHG:llä: Rikhard Berg vastaamaan lääketeollisuuden palveluista ja Milja Saarimaa viestinnästä ja markkinoinnista

Uutisia, 12.03.2019

Maaliskuun alusta saamme toivottaa tervetulleeksi uusia osaajia Nordic Healthcare Groupin asiantuntijajoukkoon: Rikhard Berg on aloittanut lääketeollisuuden palveluista vastaavana ja Milja Saarimaa viestintä- ja markkinointipäällikkönä. Rikhard Bergin taustaan mahtuu laaja-alaisia tehtäviä asiakkuuksien, myynnin ja koulutuksen parissa sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannosta lääkeyhtiöihin. Viimeisimpänä Rikhard toimi kotimaisen sote-palvelutuotannon ytimessä Pihlajalinnan julkisten kumppanuuksien asiakkuusjohtajana, jossa keskiössä olivat julkisen ja…

Nordic Healthcare Group laajentaa vaikuttavuusperusteisia asiantuntija- ja analytiikkapalveluitaan Pohjoismaihin – suomalainen Vaaka Partners mukaan kiihdyttämään kasvua

Uutisia, 12.11.2018

Nordic Healthcare Group laajentaa vaikuttavuusperusteisia asiantuntija- ja analytiikkapalveluitaan Pohjoismaihin – suomalainen Vaaka Partners mukaan kiihdyttämään kasvua Suomalainen asiantuntija- ja analytiikkayritys Nordic Healthcare Group Oy (NHG) laajentaa vaikuttavuusperusteisia palveluitaan Pohjoismaihin. NHG auttaa asiakkaitaan kehittämään tulevaisuuden vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yli 100 ammattilaisen voimin. NHG on alansa johtava toimija Suomessa ja tavoittelee johtavaa markkina-asemaa Pohjoismaissa. ”NHG…

Kansainvälinen tunnustus Nordic Healthcare Groupin Johan Groopille kotihoidon kehittämistyöstä

Uutisia, 15.08.2018

Alan merkittävin johtamistieteiden konferenssi Academy of Management palkitsi 12.8. Chicagossa kunniamaininnalla TkT Johan Groopin yhteistyökumppaniensa kanssa kirjoittaman artikkelin “Improving home care: Knowledge creation through engagement and design”. Artikkeli julkaistiin joulukuussa 2017 Journal of Operations Management –lehdessä, joka on operatiivisen johtamisen tutkimuksen arvovaltaisin kansainvälinen tiedejulkaisu. Artikkelissa Groop kollegoineen avaa Espoon ja Porvoon kotihoidon operatiivisen johtamisen kehitystyötä…

Nordic Healthcare Group expands in the Nordics

Uutisia, 20.03.2018

Finland’s leading company specialized in planning and development of healthcare and social services, takes a big leap to expand in the Nordics. The Nordic Healthcare Group’s (NHG) Finnish offices are located in Helsinki and Turku, and now offices are also established in Stockholm, Sweden and Copenhagen, Denmark. The focus in Sweden and Denmark will be…

Nordic Healthcare Group växer/vokser i Norden

Uutisia, 16.03.2018

Finlands ledande företag specialiserat på verksamhetsutveckling inom vård- och omsorg, expanderar i Norden. Nordic Healthcare Group (NHG) har sedan tidigare kontor i Helsingfors och Åbo, och nu har även kontor i Stockholm och Köpenhamn öppnats. I Sverige och Danmark kommer fokus ligga på framförallt lösningar för benchmarking, kvalitetsutveckling och prediktion av patientflöden.     Finlands…

Nordic Healthcare Group osti enemmistön palvelumuotoiluyhtiö Kaufmann Agencystä

Uutisia, 13.02.2018

Julkaisuvapaa 13.2.2018 klo 7:00 Helmikuussa solmitun kaupan tavoite on poistaa sosiaali- ja terveydenhuollosta asiakkaan pompottelu ja jonot yhdistämällä dataa ja designia. Molemmat yhtiöt ovat erikoistuneet sosiaali- ja terveysalaan, joka paraikaa keksii itseään uudelleen valinnanvapauden ja digitaalisten palveluiden lisääntyessä. NHG on jo vuosia auttanut kuntia, yrityksiä ja sairaanhoitopiirejä tekemään suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta vaikuttavampaa, ja Kaufmannin…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close