Vaikuttavuuden pikaopas auttaa alkuun

Uutisia, 25.10.2019

Vaikuttavuusperusteisuus on sosiaali- ja terveysalalla tällä hetkellä kuuma puheenaihe. Syyskuussa järjestetyn kansallisen vaikuttavuusseminaarin suuri suosio ja laajalti herättämä kiinnostus myös osoitti, että monissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on nyt vahva halu ottaa askelia kohti vaikuttavuutta. Samaan viittaa NHG:n viime vuoden syyskuussa toteuttama Vaikuttavuusperusteisten mittarien käyttö erikoissairaanhoidossa -kysely, jossa vastaajista 71 % oli sitä mieltä, että potilaan…

Paneelissa Pia Maria Jonsson, THL, Kari Hakari, VM, Pasi Pohjola, STM ja Paulus Torkki, HY

Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019: videotallenne ja esitysmateriaali

Uutisia, 2.10.2019

Kansallinen vaikuttavuusseminaari järjestettiin 25.9. Helsingissä. Seminaari pureutui vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin Suomessa. Seminaarin järjestivät Nordic Healthcare Group (NHG), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Valtiovarainministeriö (VM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Päivä oli täynnä kiinnostavia esityksiä ja keskusteluja, kiitämme kaikkia puhujia ja osallistujia. Mikäli et päässytkään paikan päälle, voit katsoa kaikki seminaarin esitykset videotallenteesta. Alla…

Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019: Terveydenhuolto vaikuttavuusperusteiseksi – yhteiset rahat oikeaan paikkaan

Uutisia, 30.09.2019

Kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa 2019 todettiin, että vaikuttavuuden on ohjattava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää. Sote-uudistus olisi saatava vihdoin valmiiksi, mutta vaikuttavuudessa voi edetä pilotoimalla ja ottamalla vaikuttavuus johtamisen välineeksi. Vaikuttavuus on palvelulla aikaansaatu tilamuutos – kustannusvaikuttavuudesta puhutaan, kun siihen yhdistetään tieto kustannuksista, eli paljonko terveyttä ja hyvinvointia saadaan aikaan käytettyä euroa kohden. Kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa jaettiin kokemuksia ja…

Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019 – ohjelma ja puhujat

Uutisia, 24.09.2019

Aika: ke 25.9. Paikka: Vanha ylioppilastalo, Helsinki Mistä on kyse? Kansallinen vaikuttavuusseminaari pureutuu vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin Suomessa. Seminaarin järjestävät Nordic Healthcare Group (NHG), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Valtiovarainministeriö (VM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).   Kansallinen vaikuttavuusseminaari on saavuttanut valtavan suosion ja keskiviikkona pääsemme mielenkiintoisten vaikuttavuusaiheiden äärelle neljäsataapäisen yleisön voimin. Jos et…

Tampereen Kotitori täyttää 10 vuotta: edelläkävijänä luomassa laatua ja vaikuttavuutta ikäihmisten palveluihin

Uutisia, 10.09.2019

Kymmenvuotias Tampereen Kotitori on ikäihmisen arjen avuksi luotu monipuolinen neuvontapalvelu ja palveluintegraattori, jossa erilaisia kotona asumista tukevia palveluita ja ratkaisuja on koottu yhteen paikkaan helposti saataville. Edelläkävijänä aivan uudenlaisessa palveluiden tuotannon mallissa toiminut Kotitori on onnistunut mahdottomalta kuulostavassa tehtävässä: se yhdistää korkean asiakastyytyväisyyden sekä palveluiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden. Mutta miten kaikki oikein alkoi? Tässä jutussa…

Tyks Psykiatria kokosi prosessinsa digitaalisiksi potilaskeskeisiksi hoitopoluiksi

Uutisia, 28.08.2019

Tyks Psykiatria on Kaufmannin (osa Nordic Healthcare Groupia) palvelumuotoilijoiden avulla kartoittanut ja kuvannut ainutlaatuisella tavalla koko erikoisalan nykyprosessit yhtenäiseen, digitaaliseen ja potilaskeskeiseen muotoon. Yhteensä kolmeakymmentä psykiatrian hoitopolkua rakennettiin osallistavin menetelmin työpajoissa yhdessä ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden voimin helmi–maaliskuussa 2019. Kun vuonna 2017 Turun kaupungin ja Varsinaisen-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatria fuusioitui, nousi tarve kartoittaa nykytila meillä vahvasti esiin…

Selvitys ikääntyneiden pitkäaikaispalvelujen harmonisoinnista maakunnissa käynnistynyt

Uutisia, 28.06.2019

Keväällä 2019 käynnistynyt valtioneuvoston selvityshanke valottaa ikäihmisten pitkäaikaispalvelujen myöntämiskriteerien yhdenmukaistamisen vaikutuksia palvelurakenteisiin ja kustannuksiin maakunnissa. Kriteerien yhdenmukaistaminen on väistämätöntä, kun järjestämisvastuu siirtyy suuremmalle toimijalle. Yhdenmukaistamisen myötä yhdenvertaisuus palveluissa paranee ja palvelurakenne yhtenäistyy. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia ikääntyneiden palvelujen myöntämiskriteerien yhdenmukaistamisella on ollut maakunnissa, joissa yhdenmukaistaminen on jo toteutettu kuntayhtymän toimesta, esimerkiksi Kainuu ja…

KUTSU: Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2019

Uutisia, 20.06.2019

Tervetuloa kansalliseen vaikuttavuusseminaariin! Aika: 25.09.2019 klo 10-16:00 Paikka: Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki   Vaikuttavuusperusteisuus on merkittävin sosiaali- ja terveydenhuoltoa muokkaava voima sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tervetuloa Nordic Healthcare Groupin (NHG), Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Valtiovarainministeriön (VM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteiseen seminaariin kuulemaan käytännön kokemuksista vaikuttavuuspiloteissa, työkaluista sekä niiden soveltamismahdollisuuksista meillä Suomessa.…

Nuorten syrjäytymistä opinnoista ennaltaehkäistään vaikuttavuusperusteisella toimintamallilla

Uutisia, 10.06.2019

Oppilaitosten ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteishankkeella halutaan vähentää pudokkuutta toisen asteen ammatillisista opinnoista Helsingin Diakonissalaitos (HDL) laajentaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa menestyksekästä Vamos-toimintaansa toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Vamos-toiminta auttaa syrjäytymisvaarassa olevia 16–29-vuotiaita nuoria, joita huolettaa esimerkiksi arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. 2. asteen Vamos -toimintamalleja pilotoidaan elokuusta alkaen toisen asteen ammatillisten opintojen…

Tietojohtamisen arviointimallilla tunnistetaan parhaat kehityskohteet

Uutisia, 6.06.2019

Tietojohtamisen arviointimalli -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Hanke on toteutettu osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Tutkimuksen toteuttivat Nordic Healthcare Group Oy (NHG), Tampereen yliopisto, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä Helsingin yliopisto. Hankkeessa tutkimusryhmä on luonut työkalun, jolla julkisten palveluiden järjestäjä- ja tuottajaorganisaatiot voivat arvioida tietojohtamisen käytäntöjään. Tarkoituksena oli tunnistaa tietojohtamisen nykytilanne, ja arvioida ja priorisoida sen perusteella parhaat kehityskohteet.…

Pekka Multimäki Nordic Healthcare Groupin talousjohtajaksi

Uutisia, 28.05.2019

Pekka Multimäki on aloittanut toukokuun alussa Nordic Healthcare Groupin talousjohtajana (group CFO). Ennen NHG:lle siirtymistä Pekka toimi Royal Ravintoloiden (nykyisin. osa NoHo Partnersia) talousjohtajana. Pekalla on monipuolinen kokemus taloushallinnon, talouden johtamisen ja konsultoinnin tehtävistä eri toimialoilta ja yrityksistä, mm. Teliasonerasta ja Accenturesta. Koulutustaustalta Pekka on kauppatieteiden maisteri. Hänen tavoitteensa on kehittää NHG:n taloushallinnon prosesseja ja…

Kutsu: BOUNCE dissemination event 10.6: Rintasyöpäpotilaan resilienssi ja digitaaliset työkalut tutkimuksessa ja terveydenhuollossa

Uutisia, 23.05.2019

BOUNCE on EU:n rahoittama nelivuotinen hanke, joka tuo yhteen mallintamisen, lääketieteen ja sosiaalitieteiden asiantuntijat. Hankkeen tarkoituksena on edistää tietoperustaa resilienssistä, ja sen yhteydestä rintasyövästä toipumiseen. BOUNCE dissemination event on virallinen HIMSS Europe 2019 -konferenssin off site event, ja se järjestetään HUS Biomedicumissa Helsingissä 10.6. Tapahtumat on erityisesti kohdennettu HIMSS-yleisölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, rintasyöpäpotilaille, potilasjärjestöille,…

Potilaan oma kokemus hoitotuloksesta näkyväksi – Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kehitetään parempaa hoitoa kuuntelemalla potilasta

Uutisia, 16.05.2019

Sepelvaltimotautipotilaiden kokemusten järjestelmällinen kerääminen ja analysointi otetaan osaksi hoidon vaikuttavuuden mittaamista pilottihankkeessa KSSHP:ssä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön potilaan oireiden ja toimintakyvyn itseraportoimiseen erikoistuneen Philips VitalHealthin Questlink -työkalun. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa. Maaliskuussa käynnistyneessä pilottiprojektissa otetaan hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa harppaus kohti uutta toimintamallia, kun potilaan kokemukset hoitotuloksesta tulevat…

Vaikuttavuuden mittaaminen tekee tuloaan erikoissairaanhoitoon

Uutisia, 6.05.2019

Potilaan raportoimia mittareita käytetään toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa toistaiseksi vain vähän Vaikuttavuusajattelu on kasvattanut sosiaali- ja terveysalalla asemaansa, kun tuottavuuden ohella halutaan mitata yhä laajemmin vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta voidaan mitata sekä suoraan potilaalta kysyen että rekisteritietoja hyödyntäen, joista jälkimmäinen on tähän asti ollut vallitseva trendi. Kansainvälisesti erilaisia potilaan terveyttä ja toimintakykyä raportoivia PROM-mittareita (Patient Reported Outcome…

Miten tuotetaan yksilön tarpeita vastaavia sosiaali- ja terveyspalveluita?

Uutisia, 24.04.2019

Sitran Henkilökohtainen budjetti ajattelu- ja toimintatapana -raportti julkaistu  Vaikka sote-uudistus kaatui, tarve organisoida yksilön tarpeita vastaavia sosiaali- ja terveyspalveluita on vahva. Henkilökohtainen budjetti on jo kokeilussa ollut merkittävä vaihtoehto. Sitra halusikin tehdä raportin henkilökohtaisesta budjetoinnista (HeBu) ja sen mahdollisuuksista Suomessa. Nordic Healthcare Group (NHG) oli mukana projektissa erityisesti vaikuttavuusasiantuntijana. Vaikuttavuutta sosiaalipalveluissa on tutkittu suhteellisen vähän…

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke lapsibudjetoinnista käynnistynyt

Uutisia, 15.04.2019

Lapsibudjetoinnin avulla on tarkoitus saada lapsiin ja nuoriin kohdistuvat panostukset läpinäkyväksi ja luoda vaikutusmahdollisuuksia budjetin tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen. Selvityksen toteuttavat konsortiona Nordic Healthcare Group sekä tytäryhtiö Kuntamaisema yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton kanssa. Lue lisää lapsibudjetoinnin selvityshankkeesta Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteesta.

Kuntoutuksessa paljastui suuria alueellisia eroja

Uutisia, 2.04.2019

Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitys julkaistu 28.3.2019 Selvityksen toteuttivat Nordic Healthcare Group (NHG) ja Kuntoutussäätiö. Tilaajat olivat Hyvinvointiala HALI ry, Kuntoutuksen toimialayhdistys ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto ry. Lisäksi Kela tuli selvityksen aikana mukaan rahoittamaan maakunnallisten erojen tutkimista. Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvityksen tarkoituksena on…

Kotiin vietävien palvelujen tulevaisuus -selvitys julkistettu

Uutisia, 21.03.2019

NHG selvitti Hyvinvointiala HALI ry:lle kuntien kotiin vietävien palvelujen kehitysmahdollisuuksia Hyvinvointiala HALI ry:n Nordic Healthcare Groupilta tilaama Kotiin vietävien palvelujen tulevaisuus -selvitys julkistettiin 21.3.2019. Selvityksen taustalla oli halu selvittää, miten kotihoidon kustannuskasvua voidaan hillitä, ilman että laatu heikkenee. Selvitys toteutettiin vertailemalla kuntien ja yksityisten palveluntarjoajien tuottamien palveluiden laatua ja kustannuksia. Kunnilla on järjestäjävastuu hoito- ja…

Uusia osaajia NHG:llä: Rikhard Berg vastaamaan lääketeollisuuden palveluista ja Milja Saarimaa viestinnästä ja markkinoinnista

Uutisia, 12.03.2019

Maaliskuun alusta saamme toivottaa tervetulleeksi uusia osaajia Nordic Healthcare Groupin asiantuntijajoukkoon: Rikhard Berg on aloittanut lääketeollisuuden palveluista vastaavana ja Milja Saarimaa viestintä- ja markkinointipäällikkönä. Rikhard Bergin taustaan mahtuu laaja-alaisia tehtäviä asiakkuuksien, myynnin ja koulutuksen parissa sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannosta lääkeyhtiöihin. Viimeisimpänä Rikhard toimi kotimaisen sote-palvelutuotannon ytimessä Pihlajalinnan julkisten kumppanuuksien asiakkuusjohtajana, jossa keskiössä olivat julkisen ja…

Nordic Healthcare Group laajentaa vaikuttavuusperusteisia asiantuntija- ja analytiikkapalveluitaan Pohjoismaihin – suomalainen Vaaka Partners mukaan kiihdyttämään kasvua

Uutisia, 12.11.2018

Nordic Healthcare Group laajentaa vaikuttavuusperusteisia asiantuntija- ja analytiikkapalveluitaan Pohjoismaihin – suomalainen Vaaka Partners mukaan kiihdyttämään kasvua Suomalainen asiantuntija- ja analytiikkayritys Nordic Healthcare Group Oy (NHG) laajentaa vaikuttavuusperusteisia palveluitaan Pohjoismaihin. NHG auttaa asiakkaitaan kehittämään tulevaisuuden vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yli 100 ammattilaisen voimin. NHG on alansa johtava toimija Suomessa ja tavoittelee johtavaa markkina-asemaa Pohjoismaissa. ”NHG…

Kansainvälinen tunnustus Nordic Healthcare Groupin Johan Groopille kotihoidon kehittämistyöstä

Uutisia, 15.08.2018

Alan merkittävin johtamistieteiden konferenssi Academy of Management palkitsi 12.8. Chicagossa kunniamaininnalla TkT Johan Groopin yhteistyökumppaniensa kanssa kirjoittaman artikkelin “Improving home care: Knowledge creation through engagement and design”. Artikkeli julkaistiin joulukuussa 2017 Journal of Operations Management –lehdessä, joka on operatiivisen johtamisen tutkimuksen arvovaltaisin kansainvälinen tiedejulkaisu. Artikkelissa Groop kollegoineen avaa Espoon ja Porvoon kotihoidon operatiivisen johtamisen kehitystyötä…

Nordic Healthcare Group expands in the Nordics

Uutisia, 20.03.2018

Finland’s leading company specialized in planning and development of healthcare and social services, takes a big leap to expand in the Nordics. The Nordic Healthcare Group’s (NHG) Finnish offices are located in Helsinki and Turku, and now offices are also established in Stockholm, Sweden and Copenhagen, Denmark. The focus in Sweden and Denmark will be…

Nordic Healthcare Group växer/vokser i Norden

Uutisia, 16.03.2018

Finlands ledande företag specialiserat på verksamhetsutveckling inom vård- och omsorg, expanderar i Norden. Nordic Healthcare Group (NHG) har sedan tidigare kontor i Helsingfors och Åbo, och nu har även kontor i Stockholm och Köpenhamn öppnats. I Sverige och Danmark kommer fokus ligga på framförallt lösningar för benchmarking, kvalitetsutveckling och prediktion av patientflöden.     Finlands…

Nordic Healthcare Group osti enemmistön palvelumuotoiluyhtiö Kaufmann Agencystä

Uutisia, 13.02.2018

Julkaisuvapaa 13.2.2018 klo 7:00 Helmikuussa solmitun kaupan tavoite on poistaa sosiaali- ja terveydenhuollosta asiakkaan pompottelu ja jonot yhdistämällä dataa ja designia. Molemmat yhtiöt ovat erikoistuneet sosiaali- ja terveysalaan, joka paraikaa keksii itseään uudelleen valinnanvapauden ja digitaalisten palveluiden lisääntyessä. NHG on jo vuosia auttanut kuntia, yrityksiä ja sairaanhoitopiirejä tekemään suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta vaikuttavampaa, ja Kaufmannin…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close