NHG People: varatoimitusjohtaja sekä Advisory-liiketoiminnan johtaja Vesa Komssi

NHG Näkökulmia, 2.2.2023

NHG People on NHG Näkökulmien juttusarja, jossa haluamme tuoda esiin ihmisiä NHG:n takana. Tällä kertaa sarjassa esittäytyy NHG:n varatoimitusjohtaja sekä Advisory-liiketoiminnan johtaja Vesa Komssi. Millainen tausta sinulla on? Olen käynyt Kauppakorkeakoulun Helsingissä ja pääaineenani oli rahoitus. Opiskeluaikana työskentelin investointipankkitehtävissä Suomessa ja Lontoossa, jonka jälkeen siirryin konsultoinnin pariin. Miten päädyit sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen/ratkaisujen pariin? Työskentelin Boston…

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toivotaan toimivia digitaalisia palveluita – niin sote-ammattilaiset kuin asukkaat suhtautuvat myönteisesti sähköiseen asiointiin

NHG Näkökulmia,

Millainen on eri ikäryhmän tai taustan omaavien ihmisten halukkuus käyttää digitaalisia sote-palveluita? On melko yleistä kuulla, että esimerkiksi sote-ammattilaiset eivät halua tehdä työtä digitaalisesti vaan kohdata asiakkaita kasvotusten. Ikäihmisistä saatetaan vastaavasti väittää, että he eivät halua tai osaa käyttää sähköisiä palveluita. Onko asia todellakin näin vai ovatko edellä mainitut esimerkit vain ennakkoasenteita? Monesti saatamme pitää…

NHG People: Senior Partner Antti Alho

NHG Näkökulmia, 16.12.2022

NHG People on NHG Näkökulmien juttusarja, jossa haluamme tuoda esiin ihmisiä NHG:n takana. Tällä kertaa sarjassa esittäytyy NHG:n Senior Partner Antti Alho. Millainen tausta sinulla on? Koulutustaustaltani olen tuotantotalouden diplomi-insinööri. Työskentelin opiskeluaikana teollisuusalalla ja ajattelin, että sillä alalla myös jatkan, mutta sattumalta ajauduin lopulta terveydenhuollon pariin. Opintojeni loppuvaiheessa päädyin harkkatyöhön Töölön sairaalaan, jossa pääsimme soveltamaan insinöörinäkökulmaa…

NHG People: Senior Partner Petra Jäntti

NHG Näkökulmia, 9.11.2022

NHG People on NHG Näkökulmien juttusarja, jossa haluamme tuoda esiin ihmisiä NHG:n takana. Tällä kertaa sarjassa esittäytyy NHG:n Senior Partner Petra Jäntti, joka vastaa NHG:llä myös palvelumuotoiluliiketoiminnasta. Millainen koulutustausta sinulla on? Pääsin stipendin turvin opiskelemaan ja pelaamaan tennistä Amerikkaan. Valmistuin yliopistosta keväällä 2006 pääaineina markkinointi ja johtaminen. Lisäksi olen suorittanut  Aalto-yliopistossa Executive MBA:n. Miten päädyit…

NHG People: analytiikkaratkaisujen liiketoimintajohtaja Tomi Malmström

NHG Näkökulmia, 21.9.2022

NHG People on NHG Näkökulmien juttusarja, jossa haluamme tuoda esiin ihmisiä NHG:n takana. Tällä kertaa sarjassa esittäytyy NHG:n analytiikkaratkaisujen liiketoimintajohtaja Tomi Malmström. Millainen tausta sinulla on? Juureni ulottuvat Aalto-yliopiston HEMA (Healthcare Engineering, Management and Architecture) -yksikköön – sinne, mistä NHG:kin sai alkunsa. Siellä, terveydenhuollon tuotantotalouden tutkimusryhmässä, innostus alaa kohtaan lähti liikkeelle. Koulutukseltani olen tuotantotalouden diplomi-insinööri ja työn…

Porvoossa henkilöstön osallistaminen onnistuneen muutoksen perustana

NHG Näkökulmia,

Hyvinvointialueiden muodostumisen myötä niin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot kuin kuntaorganisaatiotkin ovat merkittävän muutoksen edessä. Tarvitaan kykyä rakentaa ja organisoida toimintaa uudella tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon irtaantuminen kunnan palveluista muovaa organisaatioiden rakenteita – on rakennettava uutta ja uudelleen muotoiltava vanhaa. Muutos koskettaa useita eri toimijoita, kuten palveluiden käyttäjiä, työntekijöitä, johtoa ja muita mahdollisia sidosryhmiä. Onnistunutta muutosta…

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin johtamisessa on aika siirtyä puheista tekoihin

NHG Näkökulmia, 31.8.2022

Lapsibudjetoinnista yhteinen työkalu hyvinvointialueille ja kunnille Menneet pari vuotta ovat olleet lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta vaikeaa aikaa. Koronakriisi heikensi etenkin jo ennestäänkin heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilannetta, kun lapsille ja nuorille tarjottavia palveluita jouduttiin rajoittamaan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijöitä siirrettiin muihin pandemian edellyttämiin tehtäviin, millä on ollut suuri vaikutus esimerkiksi koulujen terveystarkastusten…

NHG People: toimitusjohtaja Jouko Kuisma, NHG Salivirta

NHG Näkökulmia, 4.5.2022

NHG People on NHG Näkökulmien juttusarja, jossa haluamme tuoda esiin ihmisiä NHG:n takana. Tällä kertaa sarjassa esittäytyy tuore NHG:läinen, NHG Salivirta Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kuisma. Millainen tausta sinulla on? Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut tekniikasta ja miltei vaippaikäisenä tiesin myös kertoa, että minusta tulee isona johtaja. Tee itse -hengessä olen korjannut paljon kaikenlaista, joskus rikkonutkin.…

NHG People: tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä

NHG Näkökulmia, 18.2.2022

NHG People on NHG Näkökulmien juttusarja, jossa haluamme tuoda esiin ihmisiä NHG:n takana. Toisena sarjassa esittäytyy NHG:n tutkimusjohtaja ja senior partner Riikka-Leena Leskelä. Millainen koulutustausta sinulla on? Koulutukseltani olen tekniikan tohtori. Opiskelin sovellettua matematiikkaa, kansantaloustiedettä ja tuotantotaloutta Teknillisessä korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto). Lisäksi olen filosofian maisteri musiikkitieteestä. Miten päädyit sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen pariin? Opintojeni aikana…

Miten vaikuttavuuden mittaaminen tukee ikääntyneiden palveluiden kehittämistä?

NHG Näkökulmia, 15.1.2022

Vaikuttavuus asiantuntijapaneelin keskiössä Terveys- & talouspäivillä Tampereella 14.12.2021 Terve! -podcast jalkautui Tampereelle Terveys- ja taloispäiville, jossa podcastin host ja NHG:n senior partner Mika Kaartisen johdolla käytiin paneelikeskustelua vaikuttavuudesta ikääntyneiden palveluissa. Keskustelemassa paneelissa oli Itä-Suomen yliopiston dekaani Sari Rissanen, Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri ja sairaalapalveluiden johtaja Sanna Määttänen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja, kardiologi ja sisätautopin dosentti Pirjo…

NHG People: toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen

NHG Näkökulmia, 28.10.2021

NHG People on NHG Näkökulmien uusi juttusarja, jossa haluamme tuoda esiin ihmisiä NHG:n takana. Ensimmäisenä sarjassa esittäytyy NHG:n perustajiin lukeutuva toimitusjohtajamme Vesa Kämäräinen. Millainen koulutustausta sinulla on? Olen koulutukseltani tekniikan tohtori ja kauppatieteiden maisteri. Minulla on dosentuuri asiantuntijapalveluiden johtamisesta Aalto yliopistolla. Minulla on myös kansainvälinen hiihdonopettajan tutkinto. 😊 Miten päädyit sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen pariin?…

Vaikuttavuuden tulisi olla olennainen johtamisen näkökulma järjestäjälle

NHG Näkökulmia, 2.9.2021

Kuuntelin ennen kesälomia Terve! -podcastista (se on muuten kova!) Paulus Torkin jaksoa, jossa hän viittasi järjestäjän vaikuttavuusperusteiseen ajatteluun. Jäin miettimään, olemmekohan tarkastelleet vaikuttavuusperusteisuutta väestövastuussa olevasta järjestäjästä puhuttaessa vähän liian vaikeasti? Jos itse johtaisin sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävää organisaatiota, haluaisin aivan ensiksi ymmärtää alueeni väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilan ja sitä kautta palveluntarpeen. Toiseksi haluaisin ymmärtää,…

Lapset ja nuoret keskiöön julkisten palveluiden suunnittelussa – lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin tarvitaan kunnissa työkaluja

NHG Näkökulmia, 23.8.2021

Lapset ja nuoret halutaan julkisten palveluiden suunnittelun keskiöön, mikä onkin ollut valtakunnallinen tavoite jo pitkään. Maaliskuussa 2020 valtioneuvosto asetti parlamentaarisen komitean valmistelemaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvaa kansallista lapsistrategiaa, joka ylittää hallituskaudet ja yhdistää eri hallinnonaloja. Lapsistrategiakomitea toteaa, että ”kansallisella lapsistrategialla tulee luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategian toimeenpanon ja seurannan tulee…

Miten alueet voivat valmistautua sote-uudistukseen?

NHG Näkökulmia, 22.6.2021

Haastattelussa Pirkanmaan sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala ja STM:n osastopäällikkö ja sote-ryhmän puheenjohtaja Kari Hakari. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelu etenee niin sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) kuin alueilla. Arvio on, että sote-lait voisivat mennä eduskunnassa läpi jo ennen kesäkuun loppua. Jos sote-lait astuvat voimaan kaavaillusti 1.7.2021, tarkoittaa tämä sitä, että uusien hyvinvointialueiden perustamisesta ja toimeenpanosta…

Väestön nopea ikääntyminen haastaa jo nyt vanhuspalvelut – asiakaskeskeisiä ja joustavia vaihtoehtoja asumiseen tarvitaan

NHG Näkökulmia, 26.5.2021

Ennusteiden mukaan ikääntyneiden määrän kasvu kiihtyy lähivuosina. Kehitykseen on pyritty vastaamaan palvelurakenneuudistuksella, jonka seurauksena laitoshoito on yli kymmenessä vuodessa vähentynyt merkittävästi. Laitoshoitoa on korvattu tehostetulla palveluasumisella, jonka käyttö on puolestaan kasvanut nopeasti. Lisäksi kotihoidon painottamisen myötä hyvin paljon tukea tarvitsevia asiakkaita onnistutaan tänä päivänä hoitamaan kotona yhä pidempään. Myös omatoimisuutta tukevaa senioriasumista on lisätty. Haasteeksi…

Vastuullisuus on strategisia valintoja ja pieniä tekoja

NHG Näkökulmia, 23.3.2021

Vastuullisuus on sana, joka esiintyy yhä useammin organisaatioiden viestinnässä. Samoin kuin työturvallisuus nousi kriittiseksi teemaksi 1970-luvulla, vastuullisuus on 2010-luvulla hiipinyt yritysten agendalle ja 2020-luvulla se alkaa olla jo erottumaton osa liiketoimintaa. Tästä esimerkkinä on rahavirtojen jatkuva kasvu vastuullisiin ESG-rahastoihin (Environmental, Social, Governance), sillä pelkästään loka–joulukuussa eurooppalaiset ESG-rahastot keräsivät historialliset yli 120 miljardia dollaria uusia pääomia.…

On the ICHOM & NHG blog: Engaging patients in collecting PROMs

NHG Näkökulmia, 16.2.2021

The Estonian Health Insurance Fund (EHIF) took a big leap towards value-based healthcare as they started a national stroke patient pathway pilot involving 4 out of 6 hospitals in Estonia providing acute stroke care. As from 1st July 2020, the hospitals started collecting PROMs from the patients; with a spectacular response rate of 95% at…

Vertaiskehittäminen luo kokonaisnäkymää siiloutuneista sisote-palveluista

NHG Näkökulmia, 28.1.2021

Lasten ja perheiden palveluiden vertaiskehittämisen (Lape BM) kautta rakennetaan tietojohtamista sisote-palveluihin Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluista huolehtivat monet toimijat; sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä sivistystoimi – sekä tärkeimpänä myös itse vanhemmat ja läheiset. Palvelutuotannon jakautuessa monen toimijan alaisuuteen on kokonaisuuden hahmottaminen ja johtaminen myös tiedolla johtamisen näkökulmasta haastavaa. Melko usein kukin toimija vastaa omasta kokonaisuudestaan omalla budjetillaan…

On the ICHOM & NHG blog: Presentation of “Measuring Outcomes and Stroke Patient Pathway Pilot in Estonia” at the ICHOM conference 2020

NHG Näkökulmia, 11.12.2020

Did you miss the ICHOM conference 2020? Are you interested to hear about a unique national pathway pilot? Better quality of life for stroke patients A unique national stroke patient pathway pilot puts patient at the centre and tries out various incentives to make the pathway better. The Estonian Health Insurance Fund (EHIF) took a…

Vaikuttavuus sote-uudistuksessa

NHG Näkökulmia, 7.12.2020

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sanoi (HS 10.10.2020) ”Keskeinen periaate, millä valtio jakaa rahan maakuntiin, on palveluiden tarve. Se on ehdottomasti ainoa oikea tapa edetä.” Hän myös kehotti kritisoijia esittämään oikeudenmukaisemman rahanjakomallin. THL:ssa mallia kehittäneet Tuukka Holster ja Mikko Peltola (HS 4.10.2020) olivat kannassaan lievempiä: ”Rahoitusmalli ei ole aukoton, sillä myös palveluiden laadusta ja…

Väestön terveyden näkökulma ja COVID-19-pandemian vaikutukset puhuttivat ICHOM-konferenssissa

NHG Näkökulmia,

Vuoden 2020 ICHOM-konferenssi järjestettiin virtuaalisena, mikä teki tietysti kokemuksesta varsin tavallisuudesta poikkeavan. Koronapandemia kuului vahvasti myös paneelikeskusteluissa ja key note -puheenvuoroissa. ICHOM:in perustaja ja keulakuva professori Michael Porter nosti heti avauspuheenvuorossaan esiin pandemiatilanteen ja sen esiin nostaman eriarvoisuuden, viitaten Yhdysvalloissa todettuihin merkittäviin eroihin COVID-19:n esiintyvyydessä, sairaalahoitojaksoissa ja kuolemissa etnisen taustan mukaan. Porter korostikin yhdenvertaisuuden merkitystä…

Aiheuttavatko etätapaamiset ja -työpajat päänvaivaa?

NHG Näkökulmia,

Lue kolme parasta vinkkiämme sujuvan etäkokemuksen suunnitteluun. Maaliskuun 13. päivänä pakkasimme kollegoiden kanssa tietokoneiden näytöt huolellisesti kotiinkuljetusta varten. Jätin työpöydälleni viestin, että työskentelen etänä ainakin seuraavat kaksi viikkoa. Nämä kaksi viikkoa ovat vaihtuneet nyt kahdeksaan kuukauteen ja kotona työskentelystä on tullut minulle ja kollegoilleni uusi normaali. Muistilappu, jonka jätin pöydälleni on luultavasti vieläkin siellä. Koronavirus…

Yksityinen-julkinen yhteistyö – lääkeyritykset mukana kehittämässä potilaiden hoitopolkuja

NHG Näkökulmia, 27.10.2020

Terveyspalvelut digitalisoituvat, osaaminen keskittyy huippuyksiköihin, toimintaa tehostetaan ja uudelleen organisoidaan ja potilailla on yhä enemmän valtaa ja mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoon liittyvään päätöksentekoon. Lisäksi yksityisillä palveluntuottajilla on yhä vahvempi rooli potilaan hoitopolulla. Tässä terveydenhuollon murroksessa ovat mukana myös lääkeyritykset, jotka määrittelevät ja luovat omaa rooliaan tulevaisuuden arvontuottajina. Lääkeyritysten ydinliiketoimintahan keskittyy moniammatilliseen yhteistyöhön lääketutkimuksesta lääkkeen kehitykseen,…

Value-based healthcare – from data to knowledge

NHG Näkökulmia, 1.10.2020

The need for value-based management in healthcare is well established and few doubt its usefulness. We at NHG have been actively promoting value-based management in healthcare for years, and our key message has been: start measuring outcomes. While the allocation of costs is also important, and by no means a negligible effort, fairly standardized practices for doing it do exist.…

Mitä NHG:n kansainvälistyminen tarkoittaa asiakkaillemme?

NHG Näkökulmia, 18.9.2020

Olemme NHG:llä vieneet eteenpäin kansainvälistymistä muihin Pohjoismaihin osana kasvustrategiaamme. Tarkoituksemme on tarjota tulevaisuudessa entistä laajempaa asiantuntemusta ja kansainvälistä vertailtavuutta asiakkaillemme. Tämän kesän aikana olemme ottaneet kaksi suurta askelta kansainvälistymisessä: ensin hankkimalla tanskalaisen Health Innovation Instituten osaksi Nordic Healthcare Groupia ja toiseksi solmimme strategisen kumppanuuden ruotsalaisen Lumell Associatesin kanssa. Koemme nämä askeleet merkitykselliseksi sekä asiakkaidemme että…

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat toimivia palveluita tämän päivän tiedolla johtamiseen

NHG Näkökulmia, 14.9.2020

Kuntien johtaminen on laajentunut viimeisten vuosien aikana kunnan tasolta koko kuntakonsernin käsittäväksi johtajuudeksi. Kuntakonsernin johtajuus asettaa erityisiä vaatimuksia tunnuslukujen raportoinnille konsernin sisällä. Ei riitä, että tietoa on, vaan sen on oltava helposti esitettävässä ja selkeässä muodossa. Tiedonsiirron on myös oltava tehokasta ja tavoitettava oikeat viranhaltijat ja päättäjät. Tiedolla johtaminen vaatii toteutuakseen toimivat työkalut. Kuntien resurssit…

Terveydenhuollon etäpalveluiden käytön merkittävä kasvattaminen ratkaisuna epidemiatilanteeseen

NHG Näkökulmia, 23.6.2020

Covid-19 pandemia on pakottanut terveyspalvelut varautumaan pahimpaan: kiireetöntä toimintaa on ajettu alas ja siirretty eteenpäin, tehohoidon riittävyyttä on varmistettu ja suojautumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Itse epidemian hoitotoimien aiheuttaman lisäkuorman lisäksi tämä johtaa varautumisesta aiheutuvaan tyhjäkäyntiin ja merkittävään ns. hoitovelan kasvuun, kun muita sairauksia jää hoitamatta. Esimerkiksi mielenterveys- ja sosiaalihuollon palveluiden kysyntä on samanaikaisesti kasvanut.…

Koronakevään jälkeen: ylös ja eteenpäin

NHG Näkökulmia, 28.5.2020

Halutaanko koronan jälkeen edes enää palata aiempiin toimintamalleihin? Koronan aiheuttama kriisi on vauhdittanut sosiaali- ja terveydenhuollon digiloikkaa. Yhtäkkiä etäpalvelut ja videovastaanotot ovat arkipäivää myös julkisella sektorilla ja asiakkaat ovat halukkaita käyttämään niitä. Erityisesti muutos on näkynyt lääkäreiden etävastaanotoilla, mutta ei sosiaalityökään ole jäänyt toimettomaksi kriisin keskellä. Siinä missä paljon näkyvyyttä saanut etäopetus myös sosiaalityötä on…

HERoS – Kohti parempaa varautumista ja reagointia pandemioissa

NHG Näkökulmia, 23.4.2020

Miten nopeasti koronavirus leviää väestössä? Kuinka moni joutuu tehohoitoon ja kuinka pahasti sairaalat kuormittuvat? Mitkä tekijät vaikuttavat viruksen leviämiseen ja kuolleisuuteen? Mitkä toimenpiteet ovat olleet vaikuttavimpia leviämisen ehkäisyssä ja kuolleisuuden pienentämisessä, ja missä vaiheessa epidemiaa eri toimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön? Näitä kysymyksiä on pohdittu ympäri maailmaa viime viikkoina, ja monenlaisia malleja ja teorioita on jo…

Ikäihmiset saavat tarvitsemansa avun Tampereen Kotitorilta – yhden luukun periaate takaa hyvän asiakaskokemuksen

NHG Näkökulmia, 4.3.2020

Kymmenen vuoden ikään tullut Tampereen Kotitori on osoittautunut matkan varrella toimivaksi toimintamalliksi, joka tukee tamperelaisten ja orivesiläisten ikäihmisten kotona asumista. Ikäihmisten ja heidän omaistensa neuvonnan ja asiakasohjauksen keskittäminen yhdelle luukulle, yksilöllisten palveluntarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen sekä yksityisten ja kolmannen sektorin palvelujen tarjoaman koordinointi ovat Kotitorin onnistumisen kulmakiviä. Kotitorin toimintamalli, eli palveluintegrointi, antaa hyvän raamin…

Sote-palvelujen alueellinen integraatio haastaa maakuntia kehittämään asiakasohjausta, palvelutuotantoa sekä johtamista ikääntyneiden palveluissa

NHG Näkökulmia, 30.1.2020

Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy nykyistä isommille hartioille sote-uudistuksen myötä tai jo ennen sitä vapaaehtoisten kuntayhtymien muodossa, kuten on jo useilla alueilla tapahtunut. Alueellinen integraatio tarkoittaa väistämättä muutoksia ikääntyneiden palvelujen tarjonnassa, sillä järjestäjän on kohdeltava kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Palvelujen myöntämisperusteiden yhtenäistäminen on yksi ensimmäisistä konkreettisista muutoksista. Kuntien palvelurakenteissa on tällä hetkellä suuriakin eroja, joten on selvää, että…

Kiireellisen hoidon painottuminen terveyskeskustoiminnan sudenkuoppa – systeemianalyysista näkökulmaa negatiivisen kierteen ehkäisemiseen

NHG Näkökulmia, 29.11.2019

Systeemianalyysin lähestymistapaa tarvitaan, jotta voidaan hahmottaa etukäteen, miten erilaiset muutokset terveyskeskuksen toiminnassa vaikuttavat kokonaisuuteen. Tämä auttaa tunnistamaan lähtökohdiltaan erilaisille terveysasemille optimaaliset keinot päästä toivottuun tavoitteeseen, esimerkiksi seitsemän päivän hoitotakuuseen. Systeemianalyysi avaa mielenkiintoisia näkökulmia terveyskeskuksen toimintaan Systeemianalyysi tieteenalana keskittyy järjestelmien eli systeemien tarkasteluun, mallintamiseen ja optimointiin auttaakseen päätöksentekijää tekemään parempia ratkaisuja systeemin kokonaisvaltaisen toimivuuden kannalta vieläpä…

Value-based social and health care – from outputs to outcomes

NHG Näkökulmia,

Value-based health care lately has been discussed widely among health and social care decision makers. The time also has come to take steps toward a value-based system. Modern technology finally has enabled continuous measurement of outcomes, and the consumerisation megatrend will increase patient-relevant outcomes’ importance. Vaikuttavuusaiheinen white paperimme on nyt saatavilla myös englanniksi. NHG’s white…

Kamppaillaanko kunnassasi talousvaikeuksien kanssa? – tarkista ainakin nämä kuusi asiaa

NHG Näkökulmia, 25.10.2019

Monet kunnat kamppailevat kasvavien talousvaikeuksien kanssa. Kuntaliitto arvioi syyskuussa, että kunnille kertyy verotuloja vuoden loppuun mennessä 600 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Lisäksi Kuntaliitto arvioi lokakuussa valtiovaranministeriön kuntatalousohjelmaa siten, ettei valtionosuuksien muutos kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Me Kuntamaisemassa olemme tehneet yli kymmenen vuotta…

Miltä tulevaisuuden tietojohtaminen näyttää? – Arviointityökalusta apua sote-toimijoille

NHG Näkökulmia, 28.8.2019

Suomessa sote-palveluverkostossa toimiminen vaatii tietojohtamista, jotta palveluja pystytään tarjoamaan ja jotta operatiivista toimintaa voidaan johtaa. Tietojohtamisen kehittäminen voidaan kokea joko velvollisuutena tai oivana mahdollisuutena kehittyä organisaationa ja parantaa omaa toimintaa. Kuten mikä tahansa kehittäminen, muutos vaatii suunnittelua ja hyvän ymmärryksen siitä, mikä nykytila organisaatiossa on ja mihin pyritään. Tietojohtaminen on monialaista (pitää sisällään sekä informaatioteknologian…

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on nykypäivää maailmalla – kolme oppia ICHOM 2019 -konferenssin annista Suomelle

NHG Näkökulmia, 11.6.2019

International Consortium for Healthcare Outcomes Measurement (ICHOM) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka kehittää terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamista maailmanlaajuisesti. ICHOM:n vuosittainen vaikuttavuuskonferenssi järjestettiin Rotterdamissa 2.–3.5. Seminaarimatkalle kanssamme lähti neljäkymmentä Suomen sote-alan huippuvaikuttajaa, mm. sairaanhoitopiirien, ministeriöiden ja alan yritysten johdosta. Lisäksi Nordic Healthcare Groupilta (NHG) konferenssiin osallistui kymmenkunta johtajaa ja vaikuttavuusasiantuntijaa. Konferenssissa kuultiin esityksiä vaikuttavuuden mittaamisesta, vaikuttavuusperusteisista korvauksista…

Sote-kehitystyö uuteen vauhtiin kunnissa ja kuntayhtymissä – tulevan hallituksen sote-linjauksia ei jäädä odottelemaan

NHG Näkökulmia, 6.5.2019

Tulevan hallituksen kokoonpano ja hallitusohjelman sisältö määrittävät paljon sitä, mihin suuntaan soten kehittäminen jatkuu. Kuitenkin on paljon asioita, joiden kehittäminen ja edistäminen ei ole suoraan riippuvainen siitä, mitä tuleva hallitus linjaa. Nordic Healthcare Group (NHG) nostaa esiin loppuvuodelle 2019 kolme keskeistä kokonaisuutta, joita sote-järjestämisvastuullisten ja -palveluntuottajien kannattaa lähteä joka tapauksessa edistämään: 1) kuntayhtymien ohjauksen vahvistaminen,…

Value-based Healthcare Suomen kontekstissa

NHG Näkökulmia, 5.11.2018

Vaikuttavuusperusteinen johtaminen on noussut maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveysalan päättäjien agendalle viime vuosina. Myös Suomessa on nyt oikea aika siirtyä sitä kohti. Mahdollisen sote-uudistuksen yhteydessä palvelujärjestelmän rakenteet muuttuvat joka tapauksessa, ja nykyteknologia mahdollistaa vaikuttavuuden jatkuvan mittaamisen. Myös kuluttajaistuminen nostaa potilaalle relevanttien vaikutusten merkitystä entisestään. Vaikuttavuus on terveystaloustieteessä vakiintunut käsite, joka tarkoittaa toiminnalla aikaansaatua muutosta ihmisen terveydentilassa,…

Pitäisikö potilaan näkökulma huomioida vaikuttavuuden mittaamisessa?

NHG Näkökulmia,

Vaikuttavuuden mittaaminen on perustunut pitkälti asiantuntijoiden näkökulmaan ja kliinisiin mittareihin. Saadaanko niillä riittävä kuva vaikuttavuudesta vai olisiko aika kypsä hyödyntää rinnalla asiakkaan tai potilaan itsensä raportoimia tietoja? Asiakkaan raportoimat vaikutusmittarit (Patient-Reported Outcome Measures, PROM) ovat tarkkaan ottaen asiakkaan raportoimia terveyden tai toimintakyvyn mittareita (Black 2013) – vaikutus voidaan nähdä vertailemalla kahta eri mittauspistettä. PROM-mittareita ovat…

Sote-järjestäjän vaikuttavuusperusteinen ohjaus ei ole utopiaa

NHG Näkökulmia,

Vaikuttavuus on sosiaali- ja terveydenhuollon fundamentti. Palvelutuotannon vaikuttavuusperusteinen ohjaus on järjestäjän strateginen ja toiminnallinen prioriteetti, koska järjestäjä vastaa palvelujärjestelmän aikaansaannoksista ja käytetyistä resursseista eli vaikuttavuudesta. Pirkanmaa2021 selvitti yhdessä NHG:n kanssa miten järjestäjä voisi hyödyntää vaikuttavuustietoa palvelutuotannon ohjaamisessa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on lukuisia tehtäviä, joista sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta huolehtiminen on yksi tärkeimmistä. Vaikuttavuus on soten fundamentti,…

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon uranuurtajat Suomeen

NHG Näkökulmia,

NHG yhteistyökumppaneineen tuo marraskuun kutsuseminaariinsa vaikuttavuusperusteisen johtamisen edelläkävijöitä maailmalta ja kotimaasta. Seminaarissa esitellään käytännön tuloksia vaikuttavuusperusteiden soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  NHG, Sitra, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä valtiovarainministeriö järjestävät kutsuvierasseminaarin vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta marraskuussa 2018. Kansainvälistä näkökulmaa vaikuttavuuden perusteiden soveltamisesta ja mittaamisesta esittelevät NHG:n uudet yhteistyökumppanit International Consortium for Health…

Keski-Uudenmaan kokeiluissa opittua – järjestäjä ohjaa valinnanvapausmallia tiedolla

NHG Näkökulmia, 15.4.2018

Keski-Uudenmaan kokeiluissa on rakennettu pala kerrallaan toteutuskelpoista valinnanvapausmallia. NHG on tukenut Keski-Uuttamaata valinnanvapauskokeilujen toteuttamisessa ja tästä näkökulmasta oppeina ovat erityisesti konkretisoituneet järjestäjän valinnanvapaustoimintojen rakentamisen vaatimat panostukset sekä tietoon perustuvan ohjauksen keskeinen merkitys. Perustason sote-palvelujen järjestämisessä valinnanvapausmalli edellyttää järjestäjältä uudenlaista osaamista. Syynä tähän on se, että valinnanvapauspalveluissa järjestäjän ohjausmalli on perin erilainen nykytilanteeseen nähden: suorasta hallintorakenteisiin…

Vaikuttavuuden mahdollisuudet sote-uudistuksessa

NHG Näkökulmia, 13.4.2018

Vaikuttavuusperusteisuus on ollut jo pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon juhlapuheiden listan kärjessä, mutta toistaiseksi vähäisin tuloksin. Me NHG:lla olemme vakuuttuneita, että sote-uudistuksen, terveydenhuollon kuluttajistumisen ja teknologian kehittymisen myötä on tullut aika ottaa vaikuttavuusperusteisuus laajamittaisesti johtamisen ja käytännön asiakastyön ohjenuoraksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiselitteinen tehtävä on tuottaa asiakkaalle maksimaalinen terveyshyöty käytettävissä olevilla resursseilla. Vaikuttavuutta tulisikin mitata jakamalla…

Päätöksenteko ohjaamaan tiedolla johtamista

NHG Näkökulmia, 12.4.2018

Tiedolla johtamisen ajattelulogiikan tulisi alkaa päätöksistä, jotka ohjaavat tiedon jalostamista ja keräämistä. Valtion, järjestäjän, tuottajien, ammattilaisten ja asiakkaiden tekemät päätökset eroavat toisistaan luonteeltaan ja taustatiedoiltaan. Kun joka tasolla ymmärretään tehtävät päätökset, niiden tueksi tarvittava tieto ja siihen liittyvät tarpeet, on paljon helpompi ymmärtää miten, millä työkaluilla ja kenen toimesta tarvittava tieto kannattaa kasata.   Tiedolla…

Kustannusvaikuttavampaa työterveyshuoltoa ennakoivan analytiikan avulla

NHG Näkökulmia, 11.4.2018

NHG:n kehittämät ennakoivan analytiikan työkalut tukevat työterveyshuollon kehittämisessä reaktiivisesta entistä proaktiivisemmaksi.   Kasvava tarve ennaltaehkäisevälle työterveyshuollolle Työkyvyn heikkenemisestä aiheutuu yhteiskunnalle, työnantajille ja työntekijöille valtavia kustannuksia. Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvien vuosittaisten kustannusten on arvioitu olevan yli 40 miljardia euroa, josta valtaosa koostuu sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä*. Työterveyshuollolla onkin kasvava paine viedä painopistettään entistä enemmän ehkäisevän työterveyshuollon suuntaan,…

Ihmislähtöinen suunnittelu vahvistaa asemaansa tulevaisuuden sote-sektorilla

NHG Näkökulmia, 10.4.2018

Sote-sektorin tulevaisuutta luodaan tänään. Suurten rakenteellisten muutosten rinnalla on tapahtumassa vielä suurempi murros, jossa asiakas / potilas on nousemassa passiivisesta objektista aktiiviseksi toimijaksi. Tuomme tähän murrokseen uusia työkaluja NHG:n ja palvelumuotoilutoimisto Kaufmannin yhdistymisen myötä. Isojen rakenneuudistusten kynnyksellä niin yksityiset kuin julkiset, isot ja pienet, vanhat ja uudet toimijat joutuvat kirkastamaan omaa rooliaan ja tarjoamaansa palveluntuottajien-…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close