Mitä NHG:n kansainvälistyminen tarkoittaa asiakkaillemme?

NHG Näkökulmia, 18.09.2020

Olemme NHG:llä vieneet eteenpäin kansainvälistymistä muihin Pohjoismaihin osana kasvustrategiaamme. Tarkoituksemme on tarjota tulevaisuudessa entistä laajempaa asiantuntemusta ja kansainvälistä vertailtavuutta asiakkaillemme. Tämän kesän aikana olemme ottaneet kaksi suurta askelta kansainvälistymisessä: ensin hankkimalla tanskalaisen Health Innovation Instituten osaksi Nordic Healthcare Groupia ja toiseksi solmimme strategisen kumppanuuden ruotsalaisen Lumelle Associatesin kanssa. Koemme nämä askeleet merkitykselliseksi sekä asiakkaidemme että…

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat toimivia palveluita tämän päivän tiedolla johtamiseen

NHG Näkökulmia, 14.09.2020

Kuntien johtaminen on laajentunut viimeisten vuosien aikana kunnan tasolta koko kuntakonsernin käsittäväksi johtajuudeksi. Kuntakonsernin johtajuus asettaa erityisiä vaatimuksia tunnuslukujen raportoinnille konsernin sisällä. Ei riitä, että tietoa on, vaan sen on oltava helposti esitettävässä ja selkeässä muodossa. Tiedonsiirron on myös oltava tehokasta ja tavoitettava oikeat viranhaltijat ja päättäjät. Tiedolla johtaminen vaatii toteutuakseen toimivat työkalut. Kuntien resurssit…

Terveydenhuollon etäpalveluiden käytön merkittävä kasvattaminen ratkaisuna epidemiatilanteeseen

NHG Näkökulmia, 23.06.2020

Covid-19 pandemia on pakottanut terveyspalvelut varautumaan pahimpaan: kiireetöntä toimintaa on ajettu alas ja siirretty eteenpäin, tehohoidon riittävyyttä on varmistettu ja suojautumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Itse epidemian hoitotoimien aiheuttaman lisäkuorman lisäksi tämä johtaa varautumisesta aiheutuvaan tyhjäkäyntiin ja merkittävään ns. hoitovelan kasvuun, kun muita sairauksia jää hoitamatta. Esimerkiksi mielenterveys- ja sosiaalihuollon palveluiden kysyntä on samanaikaisesti kasvanut.…

Koronakevään jälkeen: ylös ja eteenpäin

NHG Näkökulmia, 28.05.2020

Halutaanko koronan jälkeen edes enää palata aiempiin toimintamalleihin? Koronan aiheuttama kriisi on vauhdittanut sosiaali- ja terveydenhuollon digiloikkaa. Yhtäkkiä etäpalvelut ja videovastaanotot ovat arkipäivää myös julkisella sektorilla ja asiakkaat ovat halukkaita käyttämään niitä. Erityisesti muutos on näkynyt lääkäreiden etävastaanotoilla, mutta ei sosiaalityökään ole jäänyt toimettomaksi kriisin keskellä. Siinä missä paljon näkyvyyttä saanut etäopetus myös sosiaalityötä on…

HERoS – Kohti parempaa varautumista ja reagointia pandemioissa

NHG Näkökulmia, 23.04.2020

Miten nopeasti koronavirus leviää väestössä? Kuinka moni joutuu tehohoitoon ja kuinka pahasti sairaalat kuormittuvat? Mitkä tekijät vaikuttavat viruksen leviämiseen ja kuolleisuuteen? Mitkä toimenpiteet ovat olleet vaikuttavimpia leviämisen ehkäisyssä ja kuolleisuuden pienentämisessä, ja missä vaiheessa epidemiaa eri toimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön? Näitä kysymyksiä on pohdittu ympäri maailmaa viime viikkoina, ja monenlaisia malleja ja teorioita on jo…

Ikäihmiset saavat tarvitsemansa avun Tampereen Kotitorilta – yhden luukun periaate takaa hyvän asiakaskokemuksen

NHG Näkökulmia, 4.03.2020

Kymmenen vuoden ikään tullut Tampereen Kotitori on osoittautunut matkan varrella toimivaksi toimintamalliksi, joka tukee tamperelaisten ja orivesiläisten ikäihmisten kotona asumista. Ikäihmisten ja heidän omaistensa neuvonnan ja asiakasohjauksen keskittäminen yhdelle luukulle, yksilöllisten palveluntarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen sekä yksityisten ja kolmannen sektorin palvelujen tarjoaman koordinointi ovat Kotitorin onnistumisen kulmakiviä. Kotitorin toimintamalli, eli palveluintegrointi, antaa hyvän raamin…

Sote-palvelujen alueellinen integraatio haastaa maakuntia kehittämään asiakasohjausta, palvelutuotantoa sekä johtamista ikääntyneiden palveluissa

NHG Näkökulmia, 30.01.2020

Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy nykyistä isommille hartioille sote-uudistuksen myötä tai jo ennen sitä vapaaehtoisten kuntayhtymien muodossa, kuten on jo useilla alueilla tapahtunut. Alueellinen integraatio tarkoittaa väistämättä muutoksia ikääntyneiden palvelujen tarjonnassa, sillä järjestäjän on kohdeltava kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Palvelujen myöntämisperusteiden yhtenäistäminen on yksi ensimmäisistä konkreettisista muutoksista. Kuntien palvelurakenteissa on tällä hetkellä suuriakin eroja, joten on selvää, että…

Kiireellisen hoidon painottuminen terveyskeskustoiminnan sudenkuoppa – systeemianalyysista näkökulmaa negatiivisen kierteen ehkäisemiseen

NHG Näkökulmia, 29.11.2019

Systeemianalyysin lähestymistapaa tarvitaan, jotta voidaan hahmottaa etukäteen, miten erilaiset muutokset terveyskeskuksen toiminnassa vaikuttavat kokonaisuuteen. Tämä auttaa tunnistamaan lähtökohdiltaan erilaisille terveysasemille optimaaliset keinot päästä toivottuun tavoitteeseen, esimerkiksi seitsemän päivän hoitotakuuseen. Systeemianalyysi avaa mielenkiintoisia näkökulmia terveyskeskuksen toimintaan Systeemianalyysi tieteenalana keskittyy järjestelmien eli systeemien tarkasteluun, mallintamiseen ja optimointiin auttaakseen päätöksentekijää tekemään parempia ratkaisuja systeemin kokonaisvaltaisen toimivuuden kannalta vieläpä…

Value-based social and health care – from outputs to outcomes

NHG Näkökulmia,

Value-based health care lately has been discussed widely among health and social care decision makers. The time also has come to take steps toward a value-based system. Modern technology finally has enabled continuous measurement of outcomes, and the consumerisation megatrend will increase patient-relevant outcomes’ importance. Vaikuttavuusaiheinen white paperimme on nyt saatavilla myös englanniksi. NHG’s white…

Kamppaillaanko kunnassasi talousvaikeuksien kanssa? – tarkista ainakin nämä kuusi asiaa

NHG Näkökulmia, 25.10.2019

Monet kunnat kamppailevat kasvavien talousvaikeuksien kanssa. Kuntaliitto arvioi syyskuussa, että kunnille kertyy verotuloja vuoden loppuun mennessä 600 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Lisäksi Kuntaliitto arvioi lokakuussa valtiovaranministeriön kuntatalousohjelmaa siten, ettei valtionosuuksien muutos kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Me Kuntamaisemassa olemme tehneet yli kymmenen vuotta…

Miltä tulevaisuuden tietojohtaminen näyttää? – Arviointityökalusta apua sote-toimijoille

NHG Näkökulmia, 28.08.2019

Suomessa sote-palveluverkostossa toimiminen vaatii tietojohtamista, jotta palveluja pystytään tarjoamaan ja jotta operatiivista toimintaa voidaan johtaa. Tietojohtamisen kehittäminen voidaan kokea joko velvollisuutena tai oivana mahdollisuutena kehittyä organisaationa ja parantaa omaa toimintaa. Kuten mikä tahansa kehittäminen, muutos vaatii suunnittelua ja hyvän ymmärryksen siitä, mikä nykytila organisaatiossa on ja mihin pyritään. Tietojohtaminen on monialaista (pitää sisällään sekä informaatioteknologian…

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on nykypäivää maailmalla – kolme oppia ICHOM 2019 -konferenssin annista Suomelle

NHG Näkökulmia, 11.06.2019

International Consortium for Healthcare Outcomes Measurement (ICHOM) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka kehittää terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamista maailmanlaajuisesti. ICHOM:n vuosittainen vaikuttavuuskonferenssi järjestettiin Rotterdamissa 2.–3.5. Seminaarimatkalle kanssamme lähti neljäkymmentä Suomen sote-alan huippuvaikuttajaa, mm. sairaanhoitopiirien, ministeriöiden ja alan yritysten johdosta. Lisäksi Nordic Healthcare Groupilta (NHG) konferenssiin osallistui kymmenkunta johtajaa ja vaikuttavuusasiantuntijaa. Konferenssissa kuultiin esityksiä vaikuttavuuden mittaamisesta, vaikuttavuusperusteisista korvauksista…

Sote-kehitystyö uuteen vauhtiin kunnissa ja kuntayhtymissä – tulevan hallituksen sote-linjauksia ei jäädä odottelemaan

NHG Näkökulmia, 6.05.2019

Tulevan hallituksen kokoonpano ja hallitusohjelman sisältö määrittävät paljon sitä, mihin suuntaan soten kehittäminen jatkuu. Kuitenkin on paljon asioita, joiden kehittäminen ja edistäminen ei ole suoraan riippuvainen siitä, mitä tuleva hallitus linjaa. Nordic Healthcare Group (NHG) nostaa esiin loppuvuodelle 2019 kolme keskeistä kokonaisuutta, joita sote-järjestämisvastuullisten ja -palveluntuottajien kannattaa lähteä joka tapauksessa edistämään: 1) kuntayhtymien ohjauksen vahvistaminen,…

Value-based Healthcare Suomen kontekstissa

NHG Näkökulmia, 5.11.2018

Vaikuttavuusperusteinen johtaminen on noussut maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveysalan päättäjien agendalle viime vuosina. Myös Suomessa on nyt oikea aika siirtyä sitä kohti. Mahdollisen sote-uudistuksen yhteydessä palvelujärjestelmän rakenteet muuttuvat joka tapauksessa, ja nykyteknologia mahdollistaa vaikuttavuuden jatkuvan mittaamisen. Myös kuluttajaistuminen nostaa potilaalle relevanttien vaikutusten merkitystä entisestään. Vaikuttavuus on terveystaloustieteessä vakiintunut käsite, joka tarkoittaa toiminnalla aikaansaatua muutosta ihmisen terveydentilassa,…

Pitäisikö potilaan näkökulma huomioida vaikuttavuuden mittaamisessa?

NHG Näkökulmia,

Vaikuttavuuden mittaaminen on perustunut pitkälti asiantuntijoiden näkökulmaan ja kliinisiin mittareihin. Saadaanko niillä riittävä kuva vaikuttavuudesta vai olisiko aika kypsä hyödyntää rinnalla asiakkaan tai potilaan itsensä raportoimia tietoja? Asiakkaan raportoimat vaikutusmittarit (Patient-Reported Outcome Measures, PROM) ovat tarkkaan ottaen asiakkaan raportoimia terveyden tai toimintakyvyn mittareita (Black 2013) – vaikutus voidaan nähdä vertailemalla kahta eri mittauspistettä. PROM-mittareita ovat…

Sote-järjestäjän vaikuttavuusperusteinen ohjaus ei ole utopiaa

NHG Näkökulmia,

Vaikuttavuus on sosiaali- ja terveydenhuollon fundamentti. Palvelutuotannon vaikuttavuusperusteinen ohjaus on järjestäjän strateginen ja toiminnallinen prioriteetti, koska järjestäjä vastaa palvelujärjestelmän aikaansaannoksista ja käytetyistä resursseista eli vaikuttavuudesta. Pirkanmaa2021 selvitti yhdessä NHG:n kanssa miten järjestäjä voisi hyödyntää vaikuttavuustietoa palvelutuotannon ohjaamisessa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on lukuisia tehtäviä, joista sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta huolehtiminen on yksi tärkeimmistä. Vaikuttavuus on soten fundamentti,…

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon uranuurtajat Suomeen

NHG Näkökulmia,

NHG yhteistyökumppaneineen tuo marraskuun kutsuseminaariinsa vaikuttavuusperusteisen johtamisen edelläkävijöitä maailmalta ja kotimaasta. Seminaarissa esitellään käytännön tuloksia vaikuttavuusperusteiden soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  NHG, Sitra, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä valtiovarainministeriö järjestävät kutsuvierasseminaarin vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta marraskuussa 2018. Kansainvälistä näkökulmaa vaikuttavuuden perusteiden soveltamisesta ja mittaamisesta esittelevät NHG:n uudet yhteistyökumppanit International Consortium for Health…

Keski-Uudenmaan kokeiluissa opittua – järjestäjä ohjaa valinnanvapausmallia tiedolla

NHG Näkökulmia, 15.04.2018

Keski-Uudenmaan kokeiluissa on rakennettu pala kerrallaan toteutuskelpoista valinnanvapausmallia. NHG on tukenut Keski-Uuttamaata valinnanvapauskokeilujen toteuttamisessa ja tästä näkökulmasta oppeina ovat erityisesti konkretisoituneet järjestäjän valinnanvapaustoimintojen rakentamisen vaatimat panostukset sekä tietoon perustuvan ohjauksen keskeinen merkitys. Perustason sote-palvelujen järjestämisessä valinnanvapausmalli edellyttää järjestäjältä uudenlaista osaamista. Syynä tähän on se, että valinnanvapauspalveluissa järjestäjän ohjausmalli on perin erilainen nykytilanteeseen nähden: suorasta hallintorakenteisiin…

Vaikuttavuuden mahdollisuudet sote-uudistuksessa

NHG Näkökulmia, 13.04.2018

Vaikuttavuusperusteisuus on ollut jo pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon juhlapuheiden listan kärjessä, mutta toistaiseksi vähäisin tuloksin. Me NHG:lla olemme vakuuttuneita, että sote-uudistuksen, terveydenhuollon kuluttajistumisen ja teknologian kehittymisen myötä on tullut aika ottaa vaikuttavuusperusteisuus laajamittaisesti johtamisen ja käytännön asiakastyön ohjenuoraksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiselitteinen tehtävä on tuottaa asiakkaalle maksimaalinen terveyshyöty käytettävissä olevilla resursseilla. Vaikuttavuutta tulisikin mitata jakamalla…

Päätöksenteko ohjaamaan tiedolla johtamista

NHG Näkökulmia, 12.04.2018

Tiedolla johtamisen ajattelulogiikan tulisi alkaa päätöksistä, jotka ohjaavat tiedon jalostamista ja keräämistä. Valtion, järjestäjän, tuottajien, ammattilaisten ja asiakkaiden tekemät päätökset eroavat toisistaan luonteeltaan ja taustatiedoiltaan. Kun joka tasolla ymmärretään tehtävät päätökset, niiden tueksi tarvittava tieto ja siihen liittyvät tarpeet, on paljon helpompi ymmärtää miten, millä työkaluilla ja kenen toimesta tarvittava tieto kannattaa kasata.   Tiedolla…

Kustannusvaikuttavampaa työterveyshuoltoa ennakoivan analytiikan avulla

NHG Näkökulmia, 11.04.2018

NHG:n kehittämät ennakoivan analytiikan työkalut tukevat työterveyshuollon kehittämisessä reaktiivisesta entistä proaktiivisemmaksi.   Kasvava tarve ennaltaehkäisevälle työterveyshuollolle Työkyvyn heikkenemisestä aiheutuu yhteiskunnalle, työnantajille ja työntekijöille valtavia kustannuksia. Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvien vuosittaisten kustannusten on arvioitu olevan yli 40 miljardia euroa, josta valtaosa koostuu sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä*. Työterveyshuollolla onkin kasvava paine viedä painopistettään entistä enemmän ehkäisevän työterveyshuollon suuntaan,…

Ihmislähtöinen suunnittelu vahvistaa asemaansa tulevaisuuden sote-sektorilla

NHG Näkökulmia, 10.04.2018

Sote-sektorin tulevaisuutta luodaan tänään. Suurten rakenteellisten muutosten rinnalla on tapahtumassa vielä suurempi murros, jossa asiakas / potilas on nousemassa passiivisesta objektista aktiiviseksi toimijaksi. Tuomme tähän murrokseen uusia työkaluja NHG:n ja palvelumuotoilutoimisto Kaufmannin yhdistymisen myötä. Isojen rakenneuudistusten kynnyksellä niin yksityiset kuin julkiset, isot ja pienet, vanhat ja uudet toimijat joutuvat kirkastamaan omaa rooliaan ja tarjoamaansa palveluntuottajien-…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close