Tuore raportti: Hoidon nykyisiä hyötyjä mitattava ennen kuin suunnitellaan hoitajamitoituksia tai sote-keskusten resursseja

NHG mediassa, 22.01.2020

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta tulisi mitata huomattavasti nykyistä paremmin, erityisesti ennen kuin tehdään uusia poliittisia päätöksiä sote-palveluihin liittyen. Asia käy ilmi tuoreesta valtioneuvoston tilaamasta Reittiopas vaikuttavuuteen: Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa -raportista. Lue koko Hoiva & Terveyden artikkeli.

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto kiinnostaa Euroopassa

NHG mediassa, 19.12.2019

Suomalainen osaaminen näkyy Brysselissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluita tarjoavan Nordic Healthcare Groupin (NHG) vaikuttajaperusteiselle terveydenhuoltokoulutukselle on löytynyt kysyntää Euroopassa. NHG koulutti eurooppalaista sairaanhoitojohtoa vaikuttajaperusteisesta terveydenhuollosta Brysselissä joulukuussa. Koulutus toteutettiin yhteistyössä European Health Management Associationin (EHMA) kanssa. NHG:n ja EHMA ovat olleet aiemminkin yhteistyössä vuosittaisissa tieteellisissä konferensseissa. Lue koko Mediuutisten artikkeli.

Nordic Healthcare Group (NHG) tiivistää yhteistyötään European Health Management Associationin (EHMA) kanssa vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon koulutuksessa

NHG mediassa,

HMA on Euroopan laajuinen, voittoa tavoittelematon jäsenjärjestö, jonka tehtävänä on edistää terveyttä ja terveydenhuoltoa. NHG on ollut EHMA:n yhteistyökumppani heidän vuosittaisessa tieteellisessä konferenssissaan, ja nyt yhteistyö syvenee entisestään vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon osaamiseen: NHG valittiin kouluttajaksi EHMA:n vaikuttavuuperusteisen terveydenhuollon huippukoulutukseen eurooppalaiselle sairaalajohdolle, joka järjestettiin 11-12.12. Brysselissä. Lue koko Hoivan & terveyden artikkeli.

Terveysalan sata vaikuttajaa 2019

NHG mediassa, 13.12.2019

Mediuutiset kokosi terveysalan sata vaikuttajaa vuodelta 2019. Mukana myös Nordic Healthcare Groupin toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen. ”NHG tuottaa sote-vaikuttavuustietoa laajalla rintamalla suomalaisille viranomaisille ja sairaaloille. Julkaisi tänä vuonna terveydenhuollon yrityksille ja organisaatioille pikaoppaan vaikuttavuuden tuomiseksi osaksi arkea. NHG on laajentanut myös muihin pohjoismaihin ja aikoo olla pohjoismaiden johtava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan asiantuntija- ja analytiikkatalo.” Onnea kaikille…

Vaikuttavuuden mittaaminen on johtamisen työkalu

NHG mediassa, 20.10.2019

Suomen Hammaslääkärilehti kirjoittaa, että vaikuttavuudella johtaminen edellyttää tietoa vaikuttavuudesta ja tiedon hyödyntämisen nivomista osaksi johtamisen prosessia. Vaikuttavuutta voi mitata eri tavoilla. Suoraan potilailta kerättävät, mutta toistaiseksi vähemmän hyödynnetyt PROMit (Patient-reported outcome measures) mittaavat potilaan toimintakykyä ja itse kokemaa terveydentilaa. Potilastietojärjestelmistä puolestaan saadaan kliinisiä vaikuttavuusmittareita. Käytettävät mittarit riippuvat tavoitteesta, ja eri asiakasryhmillä on luonnollisesti erilaiset tavoitteet.…

NHG:n Rikhard Berg haluaa tuoda vaikuttavuutta lääkemarkkinaan

NHG mediassa, 30.08.2019

Lääketeollisuuden asiakkuuksista vastaavana asiantuntijana toimivalla Rikhard Bergillä on paljon työkokemusta lääkeyhtiöistä sekä yksityisen ja julkisen puolen kumppanuuksista. Hän aloitti työssään Nordic Healthcare Groupissa keväällä ja haluaa viedä eteenpäin vaikuttavuutta. – Vaikuttavuuden tuominen keskeiseksi osaksi myös lääkemarkkinoita on tärkeää niin hoidon arvioinnin, lääkkeiden kehittämisen ja hinnoittelun näkökulmista, hän sanoo Hoiva & Terveyden haastattelussa. Lue Hoiva &…

Saavutetaanko sote-uudistuksella tavoitteet? – Vaikuttavuus tulee ottaa keskeiseksi tavoitteeksi

NHG mediassa, 27.08.2019

Uusi hallitus on aloittanut työnsä hallitusohjelman parissa ja sitä seurataan suurella mielenkiinnolla. Hallitusohjelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantamisen tavoitteiksi on mainittu oikea-aikaisuus, yhdenvertaisuus, joustavuus, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus. Vaikuttavuus tulee ottaa keskeiseksi tavoitteeksi. Aiemmin vaikuttavuus on ollut ainoastaan kaunis sana strategioissa, mutta käytännössä palveluiden vaikuttavuutta ei ole seurattu, kirjoittaa Helsingin yliopiston apulaisprofessori ja NHG:n kehitysjohtaja Paulus…

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto maailmalla nouseva trendi – Suomessa kehitys valtiojohtoiseksi?

NHG mediassa, 25.06.2019

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto (value-based healthcare) on nouseva trendi maailmalla, ja kansainvälisiä standardeja vaikuttavuuden mittaamiseen on jo kehitetty runsaasti. Kiinnostusta löytyy myös Suomessa, mutta toistaiseksi vaikuttavuuden mittaaminen ja miten tietoa voisi hyödyntää osana potilasprosesseja on meillä lähinnä kokeilu- ja pilottiasteella, NHG:n varatoimitusjohtaja Vesa Komssi sanoo Hoivalle ja Terveydelle. Hoiva & Tervyden juttuun pääset täältä.

Kansainvälinen Bounce-projekti etenee

NHG mediassa,

Rintasyövän resilienssiä mallintava Bounce-projekti on tällä hetkellä potilaiden rekrytointivaiheessa. Ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuoden 2020 alussa. HUS toimii projektissa koordinaattorina. Syöpäkeskuksen lisäksi projektissa ovat mukana Suomesta Noona Healthcare ja Nordic Healthcare Group. Kansainvälisen konsortion muut jäsenet ovat onkologian, tietokonemallinnuksen, psykologian ja sosiaalilääketieteen alojen asiantuntijoita Kreikasta, Italiasta, Portugalista ja Israelista. Lue lisää Bounce-projektin etenemisestä HUS:n uutisista.

Potilaan kokemus painaa pian entistä enemmän sepelvaltimotaudin hoidossa – Keski-Suomi mittaa vaikuttavuutta kolmesta eri näkökulmasta

NHG mediassa, 16.05.2019

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri valmistautuu tulevaisuuteen, jossa hoitoketjujen vaikuttavuutta mitataan järjestelmällisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ottamassa sepelvaltimotautipotilaiden kokemukset osaksi hoidon vaikuttavuuden mittaamista. Parhaillaan sairaanhoitopiiri kerää ja analysoi järjestelmällisesti potilaiden kokemuksia hoitotuloksista maaliskuussa alkaneessa pilottihankkeessa. Uuden työkalun avulla sepelvaltimotautipotilaat arvioivat itse omaa terveydentilaansa ja toimintakykyään. Potilaan raportoimat tulokset liitetään edelleen tietoihin hoidon kliinisistä vaikutuksista ja kustannuksista. Näin hoidon vaikuttavuutta…

Sote-palveluiden kehittäminen edellyttää kokonaiskustannusten ja vaikuttavuuden arviointia

NHG mediassa, 8.03.2019

Kokonaiskustannusten yhdistäminen vaikuttavuuslukuihin avaa silmiä: Sote-palveluiden kehittäminen edellyttää kokonaiskustannusten ja vaikuttavuuden arviointia, kirjoittavat Paulus Torkki, Riikka-Leena Leskelä, Sakari Karjalainen ja Jukka-Pekka Mecklin uusimman Duodecim-lehden pääkirjoituksessa. Syövän kustannuksista, kalliista lääkkeistä ja uusista hoitoteknologioista on keskusteltu paljon viime aikoina. Siksi Syöpäsäätiö selvitti, miten syövän aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa viime vuosikymmeninä kehittyneet ja mitä hoitoon käytetyillä panoksilla on saatu aikaiseksi. Tulokset yllättivät: vuosina 2004–2014…

Suomessa kehitetty ainutlaatuinen työkalu syövän hoidon kustannusten ja tulosten tarkasteluun

NHG mediassa, 5.12.2018

Alkuperäinen artikkeli: https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/suomessa-kehitetty-ainutlaatuinen-tyokalu-syovan-hoidon-kustannusten-ja-tulosten-tarkasteluun.html https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/finland-forst-i-varlden-med-applikation-for-uppfoljning-av-arliga-kostnader-av-cancer.html Suomessa on tänään julkaistu ensimmäisenä maailmassa sovellus syövän kustannusten vuosittaiseen seurantaan yhden maan alueella. Syöpäsäätiön yhdessä Nordic Healthcare Groupin kanssa luoma sovellus tarjoaa pohjan maan yleisimpiin kuuluvan sairauden hoidon kehittämiselle. – Vaikka syöpien määrä lisääntyy, kehittynyt hoito ja varhainen toteaminen pitävät syövän kustannukset aisoissa. Tämä tarkoittaa, että Suomen talouden pitää kestää jokaisen…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close