Arviointiraportti: Suomi on selvinnyt koronapandemiasta verrattain hyvin, mutta hallinnonalojen välisessä yhteistyössä ja viestinnässä on kehitettävää

Uutisia

12.4.2022

Covid-19 -pandemia on haastanut julkisen johtamisen ja hallinnon toimintatapoja monin tavoin. Pitkittynyt koronakriisi on koetellut lainsäädännön toimivuutta, hallinnon sisäistä ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta, johtamisjärjestelmän toimivaltasuhteita, sen rakennetta ja toimivuutta sekä politiikan ja hallinnon välistä yhteistyötä ja roolitusta.

Nordic Healthcare Group (NHG) ja Tampereen yliopisto arvioivat pandemian hallinnan johtamista covid-19-pandemian toisessa vaiheessa, eli elokuusta 2020 vuoden 2021 loppupuolelle. Johtamista tarkasteltiin sekä yhteiskunnan aukipitämisen ja terveysturvallisuuden tasapainon että eri koronatoimien onnistumisen kannalta. Arviointi on osa valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kansalaisten ja muiden sidosryhmien näkemysten perusteella arvioitiin pandemian hallinnan toimia niiden kohteena olleiden näkökulmasta. Kansainvälinen vertailu puolestaan suhteutti sekä sairastuneiden ja kuolleiden määriä että rajoitustoimien tiukkuutta muihin maihin nähden.

Lisätietoja: Hankejohtaja, tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, Nordic Healthcare Group, p. 050 4100 737, riikka-leena.leskela@nhg.fi

Lue lisää valtioneuvoston kanslian tiedotteesta.

Tutustu raporttiin.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close