Suomessa laaditaan yhteneväiset potilasturvallisuuden kriteerit

NHG mediassa, 12.05.2020

Potilas- ja asiakasturvallisuutta, esimerkiksi haittatapahtumien määrää, ei nykyisellään mitata yhdenmukaisesti eikä kattavasti Suomessa. Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa selvitetään kansallisesti Suomessa. Selvityshankkeen on käynnistänyt Vaasan sairaanhoitopiirin johtama konsortio ja hankkeen rahoitusta koordinoi valtioneuvoston kanslia. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia potilas- ja asiakasturvallisuuden…

Tukea lapsibudjetointiin: mallit, työvälineet ja tiekartta valtiolle ja kunnille

Uutisia, 6.05.2020

Mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin ja mitä vaikutuksia niillä saadaan aikaan? Kysymykseen vastaamiseksi tarvitaan lapsibudjetointia. Sen käyttöönottoa on pilotoitu analysoimalla valtion talousarvio 2020 sekä tekemällä yhteistyötä kolmen kunnan taloushallinnon toimijoiden kanssa. Tuore raportti antaa valtion ja kuntien päättäjille, johtajille sekä taloushallinnolle uusia välineitä hallinnonalat ylittävään tiedolla johtamiseen ja vaikutusarviointiin. Julkisia hyvinvointipalveluja on perinteisesti johdettu…

Vaasassa kehitetään potilasturvallisuuden seurantamallia

NHG mediassa, 28.04.2020

Haittatapahtumia ei tällä hetkellä mitata Suomessa yhdenmukaisesti eikä kattavasti. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltaisen seurannan malli sekä laatia ehdotus näiden mittaamiselle ja arvioinnille toimintayksiköissä ja kansallisesti. Konsortiota johtaa Vaasan sairaanhoitopiiri. Lisäksi siihen kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, NHG Finland, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Auria tietopalvelut sekä potilasturvallisuuden asiantuntijoita eri puolilta Suomea.…

Näytä lisää

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close