Yksityinen-julkinen yhteistyö – lääkeyritykset mukana kehittämässä potilaiden hoitopolkuja

NHG Näkökulmia, 27.10.2020

Terveyspalvelut digitalisoituvat, osaaminen keskittyy huippuyksiköihin, toimintaa tehostetaan ja uudelleen organisoidaan ja potilailla on yhä enemmän valtaa ja mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoon liittyvään päätöksentekoon. Lisäksi yksityisillä palveluntuottajilla on yhä vahvempi rooli potilaan hoitopolulla. Tässä terveydenhuollon murroksessa ovat mukana myös lääkeyritykset, jotka määrittelevät ja luovat omaa rooliaan tulevaisuuden arvontuottajina. Lääkeyritysten ydinliiketoimintahan keskittyy moniammatilliseen yhteistyöhön lääketutkimuksesta lääkkeen kehitykseen,…

Tutumpi hoitaja asiakkaalle – Kuusamon kotihoito paransi asiakkaidensa turvallisuutta ja tyytyväisyyttä

Uutisia, 13.10.2020

Asiakkailla käyvien kotihoidon eri hoitajien määrä sekä päivystys- ja terveyspalveluiden käyttö väheni, kun Kuusamon kotihoidossa siirryttiin ns. hoitorinkimalliin, uudistettiin käyntilistojen ja työvuorojen suunnittelu sekä lisättiin sairaanhoitajat ilta- ja viikonloppuvuoroihin. Kuusamon kaupungin kotihoito panostaa jatkuvaan palvelunsa kehittämiseen. Kuusamossa onkin seurattu jo vuodesta 2018 Nordic Healthcare Groupin (NHG) erilaisia toimintaa kuvaavia mittareita ja saatu kotihoidon vertaiskehittämisen kautta…

Työntekijän koettu työkyky ennustaa sairauspoissaoloja ja työterveyshuollon kustannuksia

Uutisia, 9.10.2020

Tuoreen tutkimuksen mukaan työntekijän oma arvio työkyvystä on yksinkertainen mutta erittäin vaikuttava ja ennustusvoimainen mittari työkykyriskin arvioimisessa Työterveyshuollon keskeisimmät tavoitteet ovat työntekijöiden työkyvyn edistäminen, ylläpito ja sen heikkenemisen ehkäisy. Työterveyshuollon on oleellista seurata työntekijöiden työkykyä ja sen muutosta systemaattisesti ja jatkuvasti sekä tarvittaessa käynnistää työkykyä tukevat toimet. Työterveys Helsinki ja Nordic Healthcare Group (NHG) tutkivat…

Näytä lisää

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close