Eksote: suun terveydenhuollon vastaanottomallien muutos

Hankkeessa kehitettiin Eksoten suun terveydenhuollon uudet vastaanottomallit ja toteutettiin vastaanottotoiminnan muutos uusien mallien myötä. NHG toimi koko hankkeen ajan Eksoten suun terveydenhuollon suunnittelun ja sen toteuttamisessa tarvittavan muutoksen tukena vuosina 2011-2012.

Kehittämishankkeen aikana Eksoten hoitolat suunnittelivat neljä erilaista tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa vastaanottomallia. NHG tuki vastaanottomallien kokeilua ja analysoi pilotoinnin perusteella kerätystä aineistosta vastaanottomallien tuottavuutta. Saadun palautteen pohjalta aloitettiin vastaanottotoiminnan muutos uusien mallien mukaiseksi. NHG:n ohjaus ja tuki auttoivat johtoa, esimiehiä ja muuta henkilöstöä asenteiden ja toimintatapojen muutoksessa ja mahdollistivat uusien käytäntöjen nopean toteutumisen.

Vastaanottomallien avulla yksittäisen potilasryhmän hoidon tuottavuus nousi jopa 30 %, jolloin vapautuvia resursseja voitiin suunnata jonoissa oleviin potilaisiin ja lisähoitoa tarvitseviin potilasryhmiin. Muutoksen etenemistä seurataan tätä tarkoitusta varten hankkeen aikana kehitetyillä mittareilla.